Upravljajte korisnicima aplikacije PlanRadar dodirom prsta

Rad na projektu znači suradnju mnogo ljudi. No, ne moraju svi uključeni imati istu razinu pristupa ili uvida u podatke i dokumentaciju.

S PlanRadarom možete lako dodijeliti korisničke uloge da biste učinkovitije organizirali članove projekta.

Napomena: Ovo je vodič za web inačicu aplikacije PlanRadar

Step 1Stvorite korisničke uloge

Svim internim korisnicima možete dodijeliti specifične korisničke uloge. Na primjer, možete stvoriti ulogu za sve svoje arhitekte, nadzorne inženjere ili tehničare. Za svaku ulogu možete definirati mogu li korisnici kojima je dodijeljena stvarati, vidjeti i uređivati projekte, tickete i dokumente.

Da biste stvorili novu korisničku ulogu, na navigacijskoj traci kliknite na karticu „Uloge“. Potom kliknite na gumb „Stvorite ulogu“ i odaberite kojim pravima će korisnici kojima je ona dodijeljena moći raspolagati.

Stvorite korisničke uloge

Step 2Dodijelite ulogu korisniku

Dodjeljivanjem neke uloge većem broju korisnika jamčite da će svi oni raditi s istom vrstom informacija. Na taj način izbjeći ćete greške i neučinkovitu komunikaciju.

Da biste dodijelili skupinu korisnika nekoj ulozi, na navigacijskoj traci kliknite na karticu „Projekti“, odaberite Vaš projekt te otvorite karticu „Dodijelite skupine“. Potom dodajte internog korisnika Vašem projektu te mu dodijelite željenu korisničku ulogu.

Dodijelite ulogu korisniku