Z PlanRadar Twoje dane są bezpieczne

Nasze zobowiązanie do zapewnienia wysoce bezpiecznej i niezawodnej przestrzeni w chmurze jest podstawą prowadzonej przez nas działalności.

Ponad 150 000 użytkowników w >75 krajach eliminuje papierkową robotę dzięki PlanRadar

Nasze certyfikaty zgodności

W całej naszej firmie działamy zgodnie z wiodącymi standardami branżowymi i certyfikatami, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

RODO reguluje obsługę danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z RODO gwarantujemy, między innymi, ochronę i poufność wszystkich danych.

ISO 27001 określa ramy dla identyfikacji, kontroli i zmniejszania ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych. PlanRadar posiada certyfikat ISO 27001, co gwarantuje, że wszystkie procedury techniczne i organizacyjne w zakresie przetwarzania danych są na najwyższym poziomie.

Dyrektor ds. technologii w PlanRadar opowiada o bezpieczeństwie danych

W jaki sposób przechowujemy dane

Zgodnie z RODO przechowujemy dane operacyjne i dane klientów na serwerach zlokalizowanych w Niemczech, korzystając z usług Amazon Cloud Services (AWS). Amazon zapewnia milionom klientów na całym świecie najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa danych w chmurze, dostarczając szybką, elastyczną i zawsze dostępną usługę.

W jaki sposób przechowujemy dane

Funkcje bezpieczeństwa

Szyfrowanie danych w spoczynku

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Pojedyncze logowanie

Urządzenia mobilne chronione i szyfrowane za pomocą kodu pin

Własne zasady dotyczące wygasania haseł

Zabezpieczenia biometryczne dla aplikacji mobilnych

Tryb wysokiego bezpieczeństwa

Kontrola prywatności w zasięgu ręki

Kontrola prywatności w zasięgu ręki

PlanRadar posiada zaawansowany system dostępu. Pozwala on na określenie, który użytkownik może mieć dostęp do jakich danych i w jakim stopniu może je modyfikować. Ustaw poziomy uprawnień i role użytkowników, aby wewnętrzne przetwarzanie danych w Twojej firmie lub projekcie było bardziej bezpieczne i niezawodne.

Regularne audyty bezpieczeństwa

Regularne audyty bezpieczeństwa

Współpracując z zewnętrznymi ekspertami ds. bezpieczeństwa, regularnie przeprowadzamy zewnętrzne testy penetracyjne w celu weryfikacji bezpieczeństwa.

Polityki bezpieczeństwa i prywatności wdrożone przez PlanRadar

Polityki bezpieczeństwa i prywatności wdrożone przez PlanRadar

Nasze polityki zapewniają bezpieczeństwo i poufność Twoich danych. Definiują one zasady bezpieczeństwa informacji dla wszystkich istotnych procesów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym planów odzyskiwania danych po awarii, bezpieczeństwa sieci i zabezpieczeń przed dostępem stron trzecich.

Dowiedz się więcej.

Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci obdarzają nas dużym zaufaniem podczas korzystania z naszych produktów i jesteśmy zobowiązani do ochrony i zabezpieczania ich danych zgodnie z najwyższymi standardami.”

Constantin Köck ,

dyrektor ds. technologii, PlanRadar

Wystarczą 4 proste kroki.

1. Utwórz konto.

2. Prześlij plany.

3. Zaproś użytkowników.

4. Pobierz aplikację.