Din data är trygg
med PlanRadar

Att skapa en pålitlig miljö med hög säkerhet i molnet är en kärnpunkt för oss.

Intyg på att vi uppfyller kraven

Vi arbetar genomgående med att följa ledande branschstandarder och certifieringar för att skydda dina data.

GDPR reglerar behandlingen av personuppgifter inom Europeiska unionen. I enlighet med GDPR säkerställer vi bland annat att information skyddas och är konfidentiell. v

ISO 27001 tillhandahåller ett ramverk för att identifiera, övervaka och minska risker förknippade med datasäkerhet. PlanRadar är ISO 27001-certifierat, vilket säkerställer att alla tekniska och organisatoriska procedurer i vår databehandling är av hög standard.

PlanRadars IT-chef diskuterar datasäkerhet

Så här lagrar vi data

I enlighet med GDPR-förordningen lagrar vi drift- och klientdata på servrar i Tyskland med Amazon Cloud Services (AWS) . Amazon förser miljontals kunder runt om i världen med hög standard för integritet och datasäkerhet i molnet. Det resulterar i snabb och flexibel service som alltid är tillgänglig.

Säkerhetsfunktioner

Serverkryptering vid vila

Multifaktorautentisering

Enkel inloggning

Mobila enheter är skyddade med PIN-kod och krypterade

Anpassade lösenordsregler

Biometriskt skydd för mobilappar

Högt säkerhetsläge

Lättåtkomlig sekretesskontroll

Lättåtkomlig sekretesskontroll

PlanRadar har ett avancerat behörighetssystem. Du kan definiera vilken data varje användare har tillgång till och på vilken nivå de hanterar informationen. Ställ in behörighetsnivåer och användarroller för att göra din verksamhet och projektets interna datahantering säkrare och pålitligare.

Regelbundna säkerhetskontroller

Regelbundna säkerhetskontroller

Vi arbetar regelbundet med externa säkerhetsexperter och genomför externa intrångstester för säkerhetsverifiering.

PlanRadars säkerhets- och sekretesspolicyer

PlanRadars säkerhets- och sekretesspolicyer

Med våra policyer är dina data säker och sekretesskyddad. Policyerna definierar informationssäkerhetsregler för alla relevanta interna och externa processer bl.a. katastrofplaner, nätverkssäkerhet och tredjepartssäkerhet

Ladda ner ytterligare information om vår dataskyddsstandard.

Kontakta vårt säkerhetsteam
om du har en säkerhetsfråga.

Vi inser att våra kunder litar på oss när de använder vår produkt och vår säkerhetsstandard håller konstant hög nivå för att skydda deras data.

Constantin Köck , IT-chef, PlanRadar

Kom igång med
4 enkla steg.

  • 1. Skapa ett konto1. Skapa ett konto
  • 2. Ladda upp ritningar2. Ladda upp ritningar
  • 3. Bjud in användare3. Bjud in användare
  • 4. Ladda ner appen4. Ladda ner appen