FOTO-
DOKUMENTACIJA
I VIDEOZAPISI

Jednostavna dokumentacija slika i medijskih zapisa uz pomoć Vašeg mobilnog uređaja

PlanRadar

Preko 150 000 korisnika u više od 75 zemalja lišavaju se papirologije pomoću PlanRadara

U prošlosti je fotodokumentacija bila postupak koji se sastojao od nekoliko koraka jer je slike trebalo učitati na računalo, organizirati i poslati partnerima.

U prošlosti je fotodokumentacija bila postupak koji se sastojao od nekoliko koraka jer je slike trebalo učitati na računalo, organizirati i poslati partnerima.
PlanRadar Vam omogućava da fotografije i videozapise označite i prikvačite na digitalne građevinske nacrte uz pomoć mobilnog uređaja. Uz to, možete ih dijeliti s drugim sudionicima projekta u stvarnom vremenu.

Digitalizujte tok rada za manje od 10 minuta!

Digitalizujte tok rada za manje od 10 minuta!

S PlanRadarom možete snimati foto-dokaze na gradilištu koristeći mobilni uređaj. Dodajte nekoliko slika kako biste lakše objasnili zadatak ili zabilježili problem i prikvačite ih na pripadajuću lokaciju na digitalnim građevinskim nacrtima. Snimite videozapise kako biste vizualno komunicirali ključne informacije.

Povežite fotografije izravno s naslovom, komentarima, glasovnim porukama i dokumentima te osigurajte potpunu transparentnost u građevinskim i nekretninskim projektima.

KOMUNICIRAJTE VIZUALNO

KOMUNICIRAJTE VIZUALNO

Slikovni materijal i sve ostale pohranjene podatke ne morate mukotrpno premještati s uređaja na uređaj kako bi ih mogli podijeliti s drugim projektnim partnerima. PlanRadar sigurno sprema sve unose u oblak i sinkronizira ih u stvarnom vremenu.

To znači da svi sudionici projekta uvijek raspolažu ažurnim informacijama. Softver odmah obavještava Vas i Vaše projektne partnere o promjenama i rokovima za dovršavanje zadataka putem automatskih poruka.

PROCJENJIVANJE I IZVJEŠTAVANJE

PROCJENJIVANJE I IZVJEŠTAVANJE

Pratite broj stvorenih fotografija, ticketa i drugih parametara za svaki projekt. Stvorite potpunu fotodokumentaciju koristeći vlastite predloške izvješća ili predloške specifične za projekt.

Pritiskom gumba izvezite fotografije, bilješke, dokumente i kompletnu korespondenciju za građevinski projekt u PDF i Excel izvješća. Time osiguravate dokazni materijal za sporove koji mogu nastati nakon dovršetka projekta.

PlanRadar nudi jednostavnu fotodokumentaciju koja štedi vrijeme.

PlanRadar nudi jednostavnu fotodokumentaciju koja štedi vrijeme.
Slike su automatski organizirane i podijeljene s ostalim sudionicima projekta. Smanjite vrijeme utrošeno na učitavanje i organiziranje fotografija i videozapisa u uredu – učinite to odmah na gradilištu.

UKRATKO O PREDNOSTIMA:

Organizirajte i dijelite slike i videozapise u stvarnom vremenu, štedeći vrijeme provedeno u uredu

Organizirajte i dijelite slike i videozapise u stvarnom vremenu, štedeći vrijeme provedeno u uredu

Nacrtima dodajte medijske zapise te ih smjestite točno ondje gdje su snimljeni

Nacrtima dodajte medijske zapise te ih smjestite točno ondje gdje su snimljeni

Izradite izvješća o svim prikupljenim dokazima i izvezite ih na dodir gumba

Izradite izvješća o svim prikupljenim dokazima i izvezite ih na dodir gumba

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite besplatni račun

2. Prenesite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju