KONSERWACJA I
NAPRAWY BUDYNKU
Z PlanRadar

Skuteczna konserwacja budynku za pomocą urządzenia mobilnego

PlanRadar

Ponad 150 000 użytkowników w >75 krajach eliminuje papierkową robotę dzięki PlanRadar

Upewnienie się, że budynek funkcjonuje prawidłowo, to czasochłonny proces

Upewnienie się, że budynek funkcjonuje prawidłowo, to czasochłonny proces
PlanRadar umożliwia proste planowanie i implementację ciągłej konserwacji lub jednorazowych napraw. Przy pomocy cyfrowego planu i urządzenia mobilnego zarządcy nieruchomości mogą mieć nad wszystkim kontrolę, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

ZBIERANIE DANYCH

ZBIERANIE DANYCH

Dzięki PlanRadar można wykorzystać cyfrowy plan do przeprowadzania inspekcji i organizacji codziennych zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością. Koordynuj rutynowe kontrole i naprawy, przeprowadzaj inwentaryzacje i ustalaj terminy konserwacji technicznej za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Rejestruj problemy na miejscu za pomocą zdjęć, filmów, tekstu i notatek głosowych. Twórz spersonalizowane listy kontrolne dopasowane do potrzeb budynku. Dzięki trybowi offline możesz pracować, nawet jeśli nie jesteś w zasięgu sieci.

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

Oprogramowanie PlanRadar działa w oparciu o chmurę, zatem cały zespół ma stały dostęp do niezbędnych informacji. Przypisuj zadania napraw pracownikom lub zewnętrznym wykonawcom. Planuj cykliczną konserwację lub automatycznie powiadamiaj osobę odpowiedzialną za zadanie, gdy zbliża się termin jego realizacji. Ustawiaj terminy zadań i bezproblemowo sprawdzaj, które nadal nie zostały wykonane.

Wykonawcy zewnętrzni przy pomocy PlanRadar mogą uzyskać swobodny dostęp do potrzebnych im danych i komunikować się z zarządcą nieruchomości. Powiadomienia push informują zespół o nowoutworzonych zadaniach albo zmianach w już istniejących.

OCENA I RAPORTOWANIE

OCENA I RAPORTOWANIE

PlanRadar automatycznie monitoruje statystyki wszystkich utworzonych zadań i zebranych danych. Dzięki panelowi statystyk możesz zyskać natychmiastowy wgląd w ukończone i trwające prace konserwacyjne.

Za pomocą jednego przycisku utworzysz w pełni spersonalizowane raporty i wyeksportujesz je do plików PDF lub Excel. Możesz dostosowywać treść i wygląd zestawień, by nadać im profesjonalny wygląd, a ich wygenerowanie zajmuje kilka chwil. Dzięki temu oszczędzisz na czasie, przygotowując raporty dla właściciela budynku lub zarządcy aktywów.

Z PlanRadar zorganizujesz i skoordynujesz prace konserwacyjne i naprawy, dzięki czemu zarządzanie nieruchomością staję się jeszcze bardziej efektywne

Z PlanRadar zorganizujesz i skoordynujesz prace konserwacyjne i naprawy, dzięki czemu zarządzanie nieruchomością staję się jeszcze bardziej efektywne
Możesz mieć wgląd w aktualny status dowolnych prac i szybko sprawdzić, co jeszcze należy wykonać. Prowadź sprawną komunikację niezależnie od tego, czy chodzi o Twój własny zespół, czy zewnętrznych wykonawców.

KORZYŚCI:

Eliminacja pomyłek w komunikacji poprzez udostępnianie danych w ramach jednego systemu

Eliminacja pomyłek w komunikacji poprzez udostępnianie danych w ramach jednego systemu

Delegowanie potrzeb konserwacyjnych w czasie rzeczywistym i ustalanie harmonogramu cyklicznych zadań

Delegowanie potrzeb konserwacyjnych w czasie rzeczywistym i ustalanie harmonogramu cyklicznych zadań

Tworzenie szczegółowych raportów jednym kliknięciem

Tworzenie szczegółowych raportów jednym kliknięciem

Wystarczą 4 proste kroki.

1. Utwórz konto.

2. Prześlij plany.

3. Zaproś użytkowników.

4. Pobierz aplikację.