Kunskapsbas – Projekt

Video:

I ”Projekt”-vyn ser du en lista över dina projekt. Här kan du även skapa nya och exportera en lista över dina projekt i Excel format.

1. Skapa ett projektt

Välj ”Projekt” i navigeringsfältet (till vänster) och klicka på knappen ”Skapa projekt”.

2. Ange projektdetaljer

Det enda du måste fylla i är projektets namn. Övriga fält är valfria. Om du lägger till en bild kan du sen placera den på framsidan av din rapport.

OBS! Under projektdetaljer har du möjlighet att lägga till anpassade attribut. Dessa attribut läggs även till i din PDF-export om du anpassar din mall för det.

3. Lägg till användare

Här kan du lägga till eller ta bort användare som redan är registrerade på plattformen (se ”ANVÄNDARE” för mer information).För att en användare ska kunna bidra till projektet måste han eller hon tilldelas projektet.

 1. Tilldela användare: Klicka på den gröna”+”-ikonen för att lägga till önskad användare till projektet.
 2. Ta bort användare: Klicka på den röda ”x-ikonen för att ta bort en användare från projektet. En användare kan inte tas bort från ett projekt om personen i fråga fortfarande har ärenden tilldelade.
 3. I sökrutan kan du söka efter specifika användare.
 4. Om du klickar i den här rutan synkroniseras projekten även på användarens mobila enheter.
 5. e. Alla ”interna” användare kan tilldelas roller. På så sätt kan du styra vem som får skapa, redigera, se och ta bort ärenden (se ”ROLLER”).

 

OBS!Underentreprenörer och observatörer visas i kursiv stil.

4. Skapa grupper i ett projekt

Förutsatt att du redan har skapat grupper under ”GRUPPER” kan du tilldeladem till ditt projekt.

a. Skapa en grupp.
b. Byt sida.
c. Poster per sida.

Gör så här:

 1. Välj den gröna ”+”-ikonen för att lägga till en grupp i projektet.

 1. b. Välj den roll gruppen, och därmed gruppmedlemmarna, ska ha. Om gruppens roll skiljer sig från en enskild användares roll gäller gruppens roll. Det kan ändras senare igen under ”Tilldela användare” igen. För att ta bort en grupp, klicka på den röda ”x”-ikonen. Hur man skapar grupper och tilldelar användare till grupper kan du läsa mer om i ”GRUPPER”.
 2. Klicka på ”Lägg till grupp”

OBS!Alla formulär kan även hanteras under huvudmenyns alternativ ”Formulär & listor” (se FORMULÄR & LISTOR“)

5. Formulär

Klicka uppe till höger på ”Formulär”-fliken. För att kunna välja formulär och tilldela dem till projektet måste du först ha skapat dem under menyn ”FORMULÄR & LISTOR”.Om du inte har skapat något formulär ännu, eller om du vill skapa ett nytt formulär, kan du göra det direkt i den här vyn genom att klicka på ”Skapa formulär” i det övre vänstra hörnet. Du kan ta reda på hur du skapar ett formulär under ”FORMULÄR & LISTOR”.

Om de formulär som du vill använda finns kan de nu tilldelas projektet. Gör så här:

 1. Klicka på den gröna ”+”-ikonen för att lägga till formuläret till projektet.
 2. Klicka på den röda “x” om du vill ta bort ett formulär från projektet.
 3. Klicka här om du vill ändra vissa formulärattribut
 4. Gör dina ändringar (se ”FORMULÄR & LISTOR”).
 5. e. Du kan ändra inställningar för attribut via kugghjulssymbolen.

OBS!Du kan även ta fram och ändra i formulär under huvudmenyn ” FORMULÄR & LISTOR

6. Listor

För att komma till listvyn, klicka längst upp till höger på fliken ”Listor”. Här skapar du projektspecifika listor.

OBS! Listorna som skapats i den här vyn ska inte förväxlas med listorna som skapas under huvudmenyns alternativ för FORMULÄR & LISTOR

Gör så här för att skapa projektspecifika listor:
a. Klicka på knappen ”Skapa ny projektlista” för att lägga till listan i projektet.

b. Namnge din lista
c. Skapa innehållet i din lista, eller
d. Importera innehållet från en Excel-fil
e. Klicka slutligen på ”Spara och stäng”

Kopiera: Klicka på den här knappen om du vill skapa en lista av samma typ som en befintlig. När du klickar på den här ikonen visas en ny redigerbar mall i den sista raden. Klicka på penn-ikonen för att redigera den.

Redigera: Klicka på den här ikonen om du vill gå till detaljinställningarna och göra ändringar.

Klicka på den här ikonen om du vill ta bort listan. Ett popup-fönster visas där du kan bekräfta eller avbryta.

7. Ritningar och skikt

Använd fliken ”Ritningar och skikt”” för att ladda upp ritningar. Här kan du se skiktstrukturen till vänster. Du kan även flytta skikten genom att vänsterklicka och dra skikten på plats.
Gör så här:

Skapa ett skikt

 1. a. Om du vill ladda upp en ritning, klicka på ”Skapa skikt”-knappen, eller ”Välj ritningsfil”. Om du vill ladda upp fler ritningar, klicka på ”Lägg till ytterligare skikt”-knappen. Observera att du endast kan ladda upp ritningar i formaten .pdf, .jpg eller .png./li>
 2. Namnge skiktet.
 3. Ange ursprungsskikt för ritningen (om du redan har laddat upp överordnade huvudritningar).
 4. Klicka på ”Spara”

OBS! ”Rotera ritning” ger dig även möjligheten att rotera din ritning till önskad position. Tänk på att du inte kan rotera din ritning efter det.

Ladda ner, uppdatera eller ta bort en ritning

 1. Välj den ritning du vill uppdatera eller ta bort.
 2. Klicka sedan antingen på ”Uppdatera ritning”-, “Ladda ner”- eller “Radera”-knappen.

När du har klickat på ”Uppdatera ritning”visas alternativet ”Välj filer från din dator”. Välj nu den nya ritningen, och klicka sedan på ”Spara”. I nästa steg kan du välja att använda de gamla ärendena, eller om du vill ändra dem manuellt.

8. Exportera projekt

Du kan även exportera en lista över alla projekt i Excelformat. En zip-fil skapas som innehåller förhandsgranskningar, ljudfiler, bilder, listor och statistik.

Gör så här:

EN - Export Project 1

EN - Export Project 2

För att göra detta, gör enligt följande:

 1. Välj det projekt du vill exportera ur rullgardinsmenyn uppe till vänster.
 2. Klicka på ”Exportera projektdata” i det nedre högra hörnet.
 3. Du kan välja ett filter i exportfältet.
 4. d. Bekräfta genom att klicka på ”Exportera”. Exporten kommer att påbörjas, och du får ett meddelande så snart den är klar. Det kan ta några minuter.

 

9. Redigera projekt

Du kan även redigera projektinformation i ett senare skede.
Gör så här:

Scheme how to edit a Project in PlanRadar

How to Edit a Project with PlanRadar

 1. Klicka på ”Projekt” i navigeringsfältet.
 2. Välj det projekt du vill redigera.
 3. Gör dina ändringar (för mer information, se ”Ange projektdetaljer”)
 4. Klicka på ”Spara projekt” för att spara dina ändringar.

10. Kopiera ett projekt

Du kan även kopiera dina projektdata till ett nytt projekt. Du väljer själv vilken information som ska överföras.

Välj det projekt du vill kopiera i menyfältet ”Projekt” och gör så här:

 1. Klicka på knappen ”Kopiera” som du hittar längs ner i vänstra hörnet om du går in på fliken “Detaljer”.
 2. Namnge det nya projektet och välj vilken information som ska kopieras. Bekräfta sedan åtgärden med ”Kopiera projekt”. När kopieringsprocessen är klar får du ett meddelande.

11. Ta bort projekt

Du kan även ta bort hela projekt. Men kom ihåg att informationen då inte längre kan återskapas! Som en försiktighetsåtgärd visas ett popup-fönster där du kan bekräfta eller avbryta borttagningsprocessen.

Om du är säker på att du vill ta bort ett projekt, gör så här:

 1. Under “Projekt” och fliken “Detaljer” finner du ”Ta bort projekt”-knappen längst ner till vänster på skärmen.
 2. Bekräfta åtgärden i dialogrutan för borttagning av projekt. Du får ett e-postmeddelande med en bekräftelsekod. Ange koden för att bekräfta att projektet ska tas bort.

OBS! Av säkerhetsskäl är det endast den som har skapat ett projekt (den registrerade kontoägaren) som kan radera projektet.

12. Arkivera projekt

Om du vill ta bort ett projekt från din projektlista behöver du inte ta bort det för gott. Du kan också arkivera det. Gör så här:
How to Archive a Project in PlanRadar

 1. Under “Projekt” och fliken “Detaljer” finner du ”Arkivera”-knappen längst ner till vänster på skärmen.
 2. Bekräfta åtgärden i dialogrutan för ”Arkivera projekt”

OBS! Av säkerhetsskäl är det endast den som har skapat ett projekt (den registrerade kontoägaren) som kan radera projektet.

13. Lägg till omslagsbild

Du kan lägga till en bild till varje projekt. Bilden kan användas som omslagsbild vid export av projektet.

Du kan se manualer och FAQs i kontovyn. Om du har ytterligare frågor, förslag på förbättringar eller kommentarer, vänligen kontakta: [email protected]. Alternativt kan du klicka på ”Support”; på webbplattformen och skicka oss din förfrågan.

Tillbaka till Innehållsförteckningen.