Blog Post

Hur dokumenterar jag det systematiska brandskyddsarbetet på bästa sätt?

30.04.2021 | 5 min läsning

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kan många gånger vara tidskrävande på grund av överväldigande administrativa uppgifter eller andra organisatoriska och praktiska hinder som försvårar arbetet. Detta kan begränsa möjligheterna till att skapa en tillförlitlig brandskyddsdokumentation och egenkontroll för brandskydd.
 
I denna artikel ger vi tips på hur du genom digitala verktyg kan förbättra din brandskyddsprojektering och få ökad kontroll över SBA.

VEM ANSVARAR FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET (SBA)?

Alla organisationer oavsett storlek och verksamhet har ett ansvar att bedriva SBA. Ledningen har det yttersta ansvaret för brandprojekteringen, samtidigt som alla medarbetare är berörda i någon mån. Vanligtvis så finns det vissa roller som har ett särskilt ansvar i SBA, såsom brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, säkerhetsansvarig och skyddsombud.

Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anges i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd ligger på ägaren eller dem som är nyttjanderättshavare av en byggnad eller anläggning.

Varje verksamhet är unik och det är därför av stor vikt att arbeta fram ett SBA utifrån organisationens förutsättningar och behov. Det är också viktigt att det finns en flexibilitet i rutinerna kring brandskydd, för att på så sätt snabbt kunna agera utifrån förändringar i miljön.

sba-brandprojektering-brandskydd

Vilka är utmaningarna med att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete?

För att se till att organisationens SBA är optimerat är det viktigt att brandskyddsdokumentationen är väl uppdaterad och avspeglar verkligheten. Detta kan innebära stora utmaningar när verktygen som används för dokumentationen är omoderna och ineffektiva.

Traditionellt så har företag och andra organisationer använt sig av papper och penna för att dokumentera sitt brandskyddsarbete. Risken med detta är att information blir inaktuell eller felaktig på grund av att den inte dokumenteras i direkt anslutning till den berörda platsen som undersöks. Det finns även en ökad risk för bristfällig dokumentation när dokumentationen genomförs på olika sätt av olika personer, samt att det på grund av en långsam administration tar tid för informationen att nå alla berörda, inte minst vid arbeten som rör komplexa byggnader.

Ibland kan också kultur och attityder inom organisationen bidra till ett försämrat SBA, där exempelvis brandskyddsronder och checklistor för brandskydd nedprioriteras. Ledningen har det övergripande ansvaret för SBA och spelar en här viktig roll när det kommer till att se till att organisationen uppfyller brandskyddskraven.

KVALITETSSÄKRA DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET MED MOBILEN

Det är viktigt att riskbedömningar för brandskydd utförs genom ett tydliggjort tillvägagångssätt som efterföljs i organisationen, så att dessa i hög grad beskriver faktiska risker. Detta kan dock vara problematiskt om dokumentationen inte sker direkt på plats i miljön som undersöks, eller om olika personer använder sig av olika metoder för dokumentation.

Genom att dokumentera brandprojekteringen i PlanRadars programvara blir dokumentationen mer exakt då den kan registreras direkt i anslutning till brandskyddsarbetet. På så sätt blir det enklare att skapa en röd tråd och förbättrad översikt av dokumentationen, då alla medarbetare dokumenterar enligt samma metod och har snabb tillgång till dokumentationen.

Digitalisera riskbedömningarna i brandprojekteringen

Gå från att använda papper och penna till att digitalisera er brandprojektering. Med PlanRadars programvara kan du minska kostnader samtidigt som du kvalitetssäkrar det systematiska brandskyddsarbetet. Du kan under inspektioner i anslutning till brandskyddsronder och SBA skapa en fullständig brandskyddsdokumentation, enkelt och smidigt med din mobiltelefon och surfplatta.

Genom PlanRadars programvara kan byggherrar, arkitekter och andra medarbetare i byggprojektet kommunicera kring SBA, ändra i ritningar och i realtid kontrollera att brandskyddskravet uppfylls. Programvaran kan användas som ett stöd vid tester och underhåll inom brandprojekteringen.

Dokumentationen genom PlanRadar kan i sin tur användas utifrån verksamhetens specifika behov, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att skapa utbildningar, förbättra kontrollsystem, processer och rutiner. Vidare så kan brandskyddsokumentationen kompletteras med foton, kommentarer och röstinspelningar.

Skapa och utvärdera tillförlitliga brandskyddsrapporter

Med PlanRadar kan du på ett säkert sätt lagra all information om brandsäkerhet centralt på en molnplattform. Detta garanterar tillgången till en fullständig brandskyddsdokumentation under och efter utförandet av brandskyddsinspektioner, för alla som är inblandade i SBA.

Du kan skapa brandskyddsrapporter effektivt, samtidigt som det blir enklare att se till att rapporterna innehåller exakta branschregler. Med datan kan du sedan skapa anpassningsbara rapporter som du enkelt kan exportera som PDF eller Excel-filer. Detta ger en ökad flexibilitet och trygghet i ert SBA.

Läs mer om PlanRadars rapportmallar

sba-brandprojektering-brandskydd

Funktioner i PlanRadar som förbättrar brandprojekteringen

  • Rapportera omedelbart kring potentiella faror och skyddsåtgärder.
  • Kommunicera med dina kunder och ditt team inom projektet med hjälp av den integrerade chattfunktionen.
  • Registrera fakta om brandskydd på ett smidigt sätt. Exempelvis genom foton och audit-trail, dokumentation genom ljudinspelning.
  • Hitta information om riskbedömningar eller nödvändiga skyddsåtgärder snabbt och smidigt direkt i mobilen eller surfplattan.
  • Se till att brandskyddsåtgärder ges den prioriteringsgrad som de kräver, genom ökad möjlighet att prioritera ert arbete.
  • Filtrera ärenden för ökad effektivitet och bättre översyn av arbetet.
  • Branschanpassa formulär så att de passar just din verksamhet.
  • Skapa och sammanställ rapporter till kunder och samverkanspartners.

 

Digitalisera brandskyddsarbetet med PlanRadar

Brandskyddsokumentationen kan genom PlanRadars programvara lagras, hämtas och exporteras närsomhelst och varsomhelst. Synkroniseringen av data sker omgående och säkerställer att alla som är involverade i det systematiska brandskyddsarbetet alltid har tillgång till samma kunskap.

Under förra veckan användes PlanRadar i över 25 000 projekt. Programvaran är lättillgänglig och fungerar på alla iOS- och Androidmobiler och surfplattor, samt även i webbläsare. Ta chansen du med och skapa en mer tillförlitlig brandprojektering med hjälp av PlanRadar.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen