Modernizácia linky metra U4

KLIENT
Wiener Linien GmbH & Co KG
Náklady
29 miliónov EUR
Plocha
3,8 km
Dokončenie
2016
Miesto
Viedeň, Rakúsko
Kategória
Stavebníctvo
Modernizáciu zhruba 3,8 km dlhého západného úseku linky metra U4 medzi Hütteldorfom a Schönbrunnom sa podarilo dokončiť za 128 dní. Medzi stavebné opatrenia, ktoré sa robili, patrí sanácia koľajového spodku, sanácia koľajového zvršku trate, rekonštrukcia pozemných stavieb / staníc, ako aj rekonštrukcia 100 metrov dlhej klenby, ktorá má 120 rokov. PlanRadar je veľmi užitočný a efektívny nástroj, ktorý umožňuje plne zdokumentovať stavebné projekty. ,,Pomocou PlanRadaru sa nám podarilo zostaviť stavebnú dokumentáciu omnoho rýchlejšie než predtým, čím sme ušetrili značné množstvo času pri vytváraní správ. Vďaka mobilnej aplikácii sa postup výstavby dá kedykoľvek sledovať prostredníctvom jednoduchých a presných lístkov umiestnených v plánoch." - STRABAG AG, Dir. IC - Ingenieurbau