Pozrite sa, ako vám vie PlanRadar pomôcť

JEDNODUCHÉ VYTVÁRANIE TICKETOV

Vytvárajte tickety cez vaše mobilné zariadenie priamo na stavbe. Pridajte text, fotografie, či hlasový záznam pre detailný popis závady.

Priama komunikácia

Priraďte ticket zodpovednej osobe, ktorá obdrží automatickú notifikáciu

Digitálne plány

Pracujte s vždy aktuálnym stavebným pôdorysom a získajte absolútny prehľad o priebehu prác na stavbe.

JEDNODUCHÉ VYTVÁRANIE TICKETOV

Vytvárajte tickety cez vaše mobilné zariadenie priamo na stavbe. Pridajte text, fotografie, či hlasový záznam pre detailný popis závady.

Priama komunikácia

Priraďte ticket zodpovednej osobe, ktorá obdrží automatickú notifikáciu

Digitálne plány

Pracujte s vždy aktuálnym stavebným pôdorysom a získajte absolútny prehľad o priebehu prác na stavbe.

JEDNODUCHÁ TVORBA LÍSTKOV

Tickety pre členov projektu či subdodávateľov môžete vytvárať cez mobilnú aplikáciu priamo na stavbe alebo prostredníctvom webovej aplikácie z pohodlia vašej kancelárie. Akonáhle vytvoríte ticket, viete doň pridávať rôzne atribúty, napríklad názov, prioritu či termín dokončenia, a jedným klikom priradiť zodpovedného dodávateľa. Okrem toho môžete do každého ticketu pridať aktuálny status fotografie, a textové či hlasové záznamy. Editovacia funkcia vám tiež umožní závady zvýrazniť či pridávať poznámky k plánom a fotografiám.

Jednoduchá tvorba lístkov
Priama komunikácia

Priama komunikácia

Každý člen projektu, od generálnych dodávateľov až po remeselníkov, môže zaznamenávať nedostatky a prideliť ticket zodpovednej osobe. Pridelená osoba obdrží notifikáciu automaticky hneď po vytvorení ticketu a môže na požiadavku okamžite reagovať. Priama komunikácia medzi jednotlivými dodávateľmi na stavbe nielen znižuje chybovosť pri dokumentovaní úloh, ale zároveň šetrí čas aj náklady pri administratívnych procesoch a kontrole kvality.

Kompletná dokumentácia

Digitálny stavebný denník PlanRadar prehľadne združuje všetky informácie o stave projektu, stavebnú dokumentáciu a zaznamenáva priebeh riešenia nedostatkov na stavbe. Aplikácia zefektívňuje proces výstavby nielen vo fázach riadenia závad a kontroly, ale aj po dokončení stavebného projektu. Nakoľko sústreďuje všetky informácie, textové poznámky, fotografie a hlasové záznamy, stačí iba niekoľko kliknutí, aby ste vyexportovali údaje a štatistiky, ktoré potrebujete.

Kompletná dokumentácia
Konfigurovateľné správy vo formáte PDF

Konfigurovateľné REPORTY vo formáte PDF

Kedykoľvek môžete exportovať údaje o projekte, štatistické údaje, históriu komunikácie či tickety. PlanRadar vám umožní exportovať údaje vo formáte PDF alebo Microsoft Excel. Pri exportovaní údajov môžete takisto použiť filtre, ktoré vám umožnia exportovať iba relevantné údaje. Súbory vo formáte PDF viete vytvoriť s logom vašej firmy, ľubovoľným textom a fotografiami projektu.

Režim offline

Stavebnú aplikáciu PlanRadar môžete používať kedykoľvek v režime offline. Aj keď na svojom mobilnom zariadení nemáte prístup k internetu, všetky funkcie aplikácie sú naďalej dostupné. Po opätovnom pripojení na internet PlanRadar automaticky aktualizuje všetky zmeny v cloude a na všetkých mobilných zariadeniach.

Režim offline
Prispôsobiteľné polia

Prispôsobiteľné polia

Vďaka tomu, že si vie používateľ sám zadefinovať polia, poskytuje PlanRadar flexibilitu pri konfigurácií ticketov a reportov s vlastnými, pre projekt špecifickými údajmi. Šablóny je možné vytvoriť veľmi jednoducho pomocou funkcie „potiahnuť a pustiť“, vďaka čomu viete ľahko dodržať zmluvne dohodnuté podmienky projektu.

Štatistiky

Sledujte efektívnosť výstavby vášho projektu vďaka aplikácii PlanRadar. Pomocou nášho riešenia na riadenie dokumentácie a závad je správa všetkých informácií realizovaná bezpečne v cloude. Centralizovaná správa údajov umožňuje sledovať priebeh a vývoj projektu v konkrétnom období. Na základe týchto dát viete zrozumiteľným spôsobom vyhodnocovať a prezentovať príslušné štatistické údaje.
Statistiken
Statistiken

Poznámky PRIAMO V PÔDORYSOCH

Pracujte priamo vo svojich pôdorysoch, pohľadoch, priečnych a pozdĺžnych rezoch. Farebne zvýraznite stavebné prvky, ručnek vyznačte kritické oblasti alebo odkážte na situácie v textovom bloku. Takto si vytvoríte lepší celkový obrazu o vašich projektoch a zároveň podporíte komunikáciu medzi členmi projektu a subdodávateľmi.

ŠABLÓNY REPORTOV

Pomocou šablón na reporty si môžete jedným klikom vytvárať stavebné denníky, snag reporty, reporty o audite, bezpečnosti a ochrane zdravia, ako aj mnoho ďalších. Môžete použiť vopred pripravené šablóny alebo pomocou nástroja na tvorbu šablón vytvoriť šablóny, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Vytvárajte reporty podľa regulačných noriem alebo ich prispôsobte štýlu vykazovania vo vašej spoločnosti. Zisti viac
Reporttemplate

Zoznam funkcií

Pozvite užívateľov

Všetky zainteresované strany vidia, ako stavebný projekt pokračuje, a môžu pomôcť s riadením dokumentácie a nedostatkov.

Nahrajte plány

Môžete nahrať digitálne plány, aby ste priamo zistili, kde sa nachádzajú nedostatky. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet úrovní projektu.

Riaďte projekty

Riaďte a zosobnite projekty podľa vlastných potrieb. Podrobnosti projektu a funkcie vytvárajú štruktúru.

Vo všetkých zariadeniach

Appka PlanRadaru je k dispozícii na zariadeniach s operačným systémom iOS aj Android, ako aj pre väčšinu populárnych prehliadačov.

Synchronizácia

Všetky zmeny sa synchronizujú
v reálnom čase pre všetkých účastníkov projektu. K dispozícii je aj režim offline.

Notifikácie

Vďaka automatickým notifikáciám majú všetci účastníci projektu vždy aktuálne informácie.

Štatistiky

Stiahnite si podrobnosti projektu alebo lístky vo formáte PDF alebo Microsoft Excel. Vytvorte si osobné šablóny a štatistiky.

Funkcie filtra

Stačí iba niekoľko kliknutí a dostanete všetky údaje, ktoré potrebujete. Možný je prístup
z appky a webovej aplikácie.

PlanRadar – stručne a výstižne zhrnutý pre vás

Všetky dôležité informácie o PlanRadare nájdete aj v brožúre o našej spoločnosti. Môžete si stiahnuť aj PDF verziu.

Stiahnuť brožúru