REŠEVANJE ODPRTIH ZADEV S PLANRADARJEM

Digitalno evidentiranje odprtih zadev z mobilno napravo

PlanRadar

Več kot 150.000 uporabnikov v več kot 75 državah opušča papirnato dokumentacijo, pri tem pa si pomagajo s PlanRadarjem

Gradbeni projekti imajo običajno 1–2 gradbeni napaki na 10 m², kar povzroča časovne in finančne prekoračitve ter zvišuje stroške projektov.

S PlanRadarjem lahko digitalizirate postopek reševanja odprtih zadev ter v realnem času sporočate podatke o gradbenih napakah in spremljate napredek del.

Digitalizirajte delovni tok v manj kot 10 minutah!

ZAJEMITE INFORMACIJE O ODPRTIH ZADEVAH

ZAJEMITE INFORMACIJE O ODPRTIH ZADEVAH

Gradbenih napak ni treba več evidentirati z merilnimi pripravami, velikimi tlorisnimi načrti in digitalnim fotoaparatom. Z uporabo priročne aplikacije lahko podatke evidentirate na kraju samem s pametnim telefonom ali tablico.

S preprostim dotikom digitalnega gradbenega načrta lahko ustvarite delovne zahtevke, v katere vnesete dodatne informacije, kot so opombe, zvočna sporočila, fotografije ali označeni deli načrta. Takoj dodelite naloge ustreznemu članu ekipe, ki bo o njih nemudoma obveščen prek mobilne aplikacije, preproste za uporabo.

KOMUNICIRAJTE

KOMUNICIRAJTE

Ko je projekt pripravljen, lahko ostanete v stiku z vsemi člani ekip in podizvajalci. Uporabniki lahko dodeljujejo naloge in dodajajo začetne informacije, izvajalec oziroma podizvajalec pa lahko prek svojega brezplačnega PlanRadarjevega računa takoj zastavi kakršno koli vprašanje ali pridobi posodobitve. Pripne lahko tudi svoje fotografije, da lahko vidite, kako je bilo delo opravljeno, ne da bi se vam bilo treba takoj odpraviti na delovišče.

Ko izvajalec oziroma podizvajalec nastavi nalogo na rešeno, lahko vodja gradbišča lokacijo vključi v pregled za dodatno preverjanje del, preden se delovni zahtevek označi kot zaključen. Poleg tega je zelo preprosto nastavljati roke za dokončanje nalog in avtomatizirati ponavljajoče se dogodke, kar pomeni, da naloge ne bodo prezrte ali pozabljene.

OCENITE IN POROČAJTE

OCENITE IN POROČAJTE

Funkcija samodejne priprave statističnih podatkov omogoča, da takoj vidite, kakšno je trenutno stanje projekta. Takoj lahko vidite, koliko zadev je še odprtih, koliko jih je že rešenih in koliko se jih že rešuje, ter v skladu s tem sprejmete odločitev v zvezi z vodenjem podizvajalcev.

Samodejno združite vse zbrane informacije v poročila o odprtih zadevah. Z le enim klikom izvozite izpolnjeno poročilo skupaj s fotografijami, deli načrtov in zgodovino komunikacije vključenih oseb v obliki PDF- ali Excelove datoteke. S PlanRadarjevim izdelovalnikom predlog lahko pripravite tudi poročila po meri svojega podjetja in jih posredujete vsem udeležencem projekta.

PlanRadar omogoča hitro reševanje odprtih zadev in s tem pravočasen zaključek projektov.

Poleg tega vam bo v primeru pravnih sporov ali zahtevkov prav prišla popolnoma dokumentirana komunikacija.

Digitalizirajte delovni tok v manj kot 10 minutah!

KRATEK PREGLED PREDNOSTI ZA VAS:

Komunicirajte z vsemi člani ekip, vključno s podizvajalci, prek mobilne aplikacije, preproste za uporabo

Evidentirajte odprte zadeve in zberite dokaze na kraju samem v realnem času brez potrebe po nadaljnji obdelavi v pisarni

Zaradi popolnega dokumentiranja so zanesljivi dokazi vsi shranjeni na enem mestu