Kolofon

Podatki o družbi

Firma: PlanRadar GmbH

Mat. št. družbe: FN 400573 d

Sodišče, pri katerem je poslovni subjekt vpisan: Gospodarsko sodišče na Dunaju

Pravna oblika: d.o.o.

ID za DDV: ATU68109325

Splet: https://www.planradar.com

E-pošta: [email protected]

 

Podrobnosti

Lastnik: PlanRadar GmbH

Sedež: Dunaj

Dejavnost družbe : razvijanje in distribucija programske opreme za potrošnike in podjetja

Izvršni direktorji: Domagoj Dolinsek, Ibrahim Imam, Sander van de Rijdt

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Constantin Köck

E-naslov: [email protected]

Telefon: +43 720 517 136

Zaščiteno z avtorskimi pravicami © 2020 PlanRadar. Vse pravice pridržane..


VLAGATELJI