Customer Story

"Díky libovolnému rozplánování požadavků v aplikaci lze jejich plnění přizpůsobit individuálním potřebám."

Benjamin de Beisac,

projektový manažer společnosti NORD/FM

Úspora času díky softwaru pro řízení projektů

Správce nemovitosti ve společnosti NORD/FM ušetří až 70 % času při následném zpracování a monitorování

Hannoverská společnost NORD/FM zabývající se správou budov, se 145 zaměstnanci a ročním obratem 12,5 milionu eur, transformovala pomocí softwaru PlanRadar své procesy řízení projektů. Dříve bylo zdokumentování stavu budov a řízení návazných prací časově náročné. Software PlanRadar pro řízení projektů nyní zefektivňuje inspekce budov tím, že umožňuje okamžité digitální zaznamenávání stavu, požadavků na údržbu a vzniklých škod. Tato data jsou pak efektivně roztříděna, sdílena a analyzována, čímž se ušetří až 70 % času. Spolupráce v reálném čase je zárukou přesnosti úkolů a minimalizuje nedorozumění. PlanRadar představuje přizpůsobitelné a adaptabilní řešení pro potřeby společnosti NORD/FM v oblasti správy nemovitostí.

Problém: zaznamenávání aktuálního stavu budov a související následné zpracování je časově velmi náročné

Benjamin de Beisac má ve společnosti NORD/FM na starosti správu nemovitostí a dohlíží na stavební práce a úkony související se správou budov. Protože každá budova je jedinečná, dokumentace všech informací a všeho, co je potřeba udělat, vyžaduje velké úsilí. V minulosti to platilo zejména pro následné zpracování a monitorování prací.

Zaměstnanci často trávili po inspekci nemovitosti několik hodin v kanceláři, aby dali dohromady fotografie a informace ze seznamů závad, než tuto dokumentaci mohli předat dál odpovědným osobám. Kromě toho se výměna informací někdy zasekla kvůli chybějícím datům či médiím. „Nastávaly situace, že o závadě věděl jeden člověk, ale ostatní ne,“ říká Benjamin de Beisac. Nechtěným důsledkem bylo zpoždění projektu, nedorozumění nebo dokonce duplicitní práce.

Řešení: PlanRadar pro řízení projektů zefektivňuje procesy na stavbě i v kanceláři

Společnost NORD/FM používá software PlanRadar pro řízení projektů a údržby, aby zvýšila efektivitu těchto procesů. Během mapování stavu budovy v rámci její technické inspekce při nákupních procesech je aktuální stav nemovitosti zaznamenáván digitálně. Za tímto účelem lze do systému rychle a snadno nahrát stavební výkresy. V chytrém telefonu a tabletu nebo na počítači se pak dají stisknutím jediného tlačítka zaznamenat příslušné charakteristiky v konkrétním bodě digitálního výkresu nebo BIM modelu.

Při každoročních inspekcích budov společnost zaznamenává stav budovy, požadavky na údržbu a škody – vše pomocí softwaru pro řízení projektů. Poznámky jsou pak rozděleny do kategorií podle urgentnosti a okamžitě sdíleny se zaměstnanci a dodavateli. Export do aplikace Excel umožňuje kompaktní analýzu dat a tvoří základ pro přehledné manažerské výkazy. Kromě sledování závad se software pro řízení projektů používá také k pořizování zápisů z jednání na stavbě a k vytváření seznamů úloh. „Díky libovolnému rozplánování požadavků v aplikaci lze jejich plnění přizpůsobit individuálním potřebám,“ uvádí Benjamin de Beisac.

Při pronajímání stávajících objektů používá společnost NORD/FM PlanRadar k cílenému zaznamenávání požadavků nájemců, které jsou zmíněny během inspekcí a jednání. Na základě zaznamenaných údajů lze pak tyto požadavky při případné renovaci zohlednit.

Výsledek: software pro řízení projektů snižuje množství práce

Pomocí softwaru pro řízení projektů PlanRadar mohou projektoví manažeři sledovat stav prací v budovách v reálném čase. Díky propojení řemeslníků a dalších subdodavatelů bez dodatečných nákladů má společnost NORD/FM neustále k dispozici veškeré podrobné informace a termíny dokončení. Díky sdílení informací v reálném čase nedochází k duplicitní práci, protože všichni účastníci projektu neustále vidí aktuální stav.

Benjamin de Beisac vysvětluje výhody: „Společnosti NORD/FM přineslo používání aplikace PlanRadar při následném zpracování a monitorování až 70% úsporu času – všechna data a úlohy jsou zaznamenány a pečlivě zdokumentovány už na místě. Díky využití tohoto softwaru se také snížilo množství nedorozumění v souvislosti s řízením úloh, protože úlohy se dají vyhledat přímo v digitálním stavebním výkresu a doplnit k nim další zdroje informací, jako jsou fotografie a hlasové záznamy.“

Vyzkoušejte zdarma ještě dnes Zarezervovat si ukázku

Společnost NORD/FM používá software PlanRadar pro tyto činnosti:

Efektivní řízení závad

Efektivní řízení závad

Pomocí PlanRadaru zaznamenává společnost NORD/FM závady a další údaje ve formě textu, videa, fotografií a zvuku a vkládá všechna data přímo do digitálních výkresů nebo BIM modelů.

Více informací
Vytvoření reportu během několika sekund

Vytvoření reportu během několika sekund

Všechny informace zaznamenané softwarem pro řízení projektů lze jedním klepnutím nebo kliknutím kompilovat a vytvořit z nich přizpůsobitelné a komplexní reporty. Hotové reporty můžete exportovat jako soubory ve formátu PDF nebo Excel.

Více informací
Jednoduché řízení úloh

Jednoduché řízení úloh

Subdodavatelé používají PlanRadar zdarma. To znamená, že NORD/FM může zaručit transparentní komunikaci v reálném čase se všemi pracovníky zapojenými do projektu a má neustálý přehled o aktuálním stavu prací.

Více informací

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci