Customer Story

"Pokud do aplikace zadám nějakou vadu, tak se ze systému automaticky dozvím také o její nápravě. To je významná časová úspora, protože dříve se každý problém řešil prostřednictvím e-mailů, které si ne každý přečte a má pak aktuální informace. Navíc vytváření reportů i nových tiketů je velmi snadné. Vzhledem k tomu, že mám dobře nastavené šablony pro tvorbu formulářů, tak mi zadání jedné vady obvykle zabere méně než minutu."

Jan Chládek,

technický dozor stavebníka ze společnosti NOSTA-HERTZ

Nosta-Hertz

 

Na realizaci stavebních projektů se dlouhodobě podílí široké spektrum profesí, které pracují podle přesně určeného harmonogramu s cílem zajistit včasné dodání staveb v požadované kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu. Naneštěstí koordinace všech účastníků výstavby, a to včetně týmů subdodavatele, je velmi složitá a často vede k různým časovým kolizím či chybám a nedodělkům, které je nutné následně řešit. Podle aktuálních průzkumů na ně dokonce padne 5–15 % celkových nákladů. Přitom současná praxe ukazuje, že k výraznému zpoždění projektů či překročení nákladů dochází až ve 30 % případů. Na druhou stranu již existuje také spásné řešení v podobě rostoucí integrace moderních technologií do stavebních procesů. Ukazuje se, že digitalizace s těmi správnými nástroji a podporou výrazně zkvalitňuje stavební procesy, když prostřednictvím vyšší efektivity práce, nižší chybovosti a rychlé, transparentní komunikace významně šetří čas i peníze. Nasazení jednoho takového PropTech řešení (z anglických slov property & technology) na konkrétním příkladu rezidenčního projektu Astrid Garden v Praze 7 – Holešovicích popisuje Jan Chládek, technický dozor stavebníka ze společnosti NOSTA-HERTZ. Ta zajišťuje komplexní dohled a kontrolu během realizace projektu s využitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Rezidenční projekt Astrid Garden

Astrid Garden představuje nový rezidenční projekt investora a generálního dodavatele UBM Development Czechia v Praze 7 – Holešovicích, jenž plynule navazuje na kancelářskou výstavbu Astrid Offices rovněž z pera renomovaného architektonického studia Bogle Architects. Výstavba v ulici U Průhonu zahrnuje rekonstrukci původní budovy z počátku 20. století, kterou citlivě doplňuje celkem sedm bytových novostaveb do výšky maximálně šesti nadzemních podlaží. Jejich realizace začala v červenci roku 2021 přípravou pozemku, na kterou v lednu 2022 navázal výkop stavební jámy. Předpokládaný termín dokončení je ve 2. polovině roku 2024. Astrid Garden dohromady nabídne 138 bytů do osobního vlastnictví v dispozicích od 1+kk do 4+kk s obytnou plochou od 29,5 do 107 m².

Rezidenční komplex realizuje developer v duchu udržitelnosti s mezinárodně uznávanou certifikací BREEAM ve standardu Very Good, přičemž splňuje současné požadavky na využívání obnovitelných zdrojů, snižování spotřeby energií a rekuperaci. Zároveň klade velký důraz na využívání zeleně, jež zadržuje oxid uhličitý, redukuje výkyv teplot, absorbuje škodliviny ze vzduchu a zmírňuje tzv. efekt tepelného ostrova. Na projektu bude zastoupena nejen v podobě privátních zahrad a střešních teras, ale také bohatě osázeného vnitrobloku. K jejímu zavlažování bude mj. využívaná dešťová voda z akumulační nádrže.

Více o společnosti NOSTA-HERTZ, využívající platformu PlanRadar

NOSTA-HERTZ je ryze česká stavební firma, která poskytuje služby v oblasti projektového řízení, inženýrských činností a koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví během práce na staveništi. S tradicí a zkušenostmi sahajícími až do roku 1991 se tato rodinná firma s celkem 30 zaměstnanci pružně adaptovala na vývoj a požadavky trhu, přičemž významně rozšířila svůj byznys. V současnosti se společnost zaměřuje na komplexní přístup u celé škály stavebních projektů. Rozsah jejích činností mj. zahrnuje detailní analýzu investičních záměrů, průzkum vhodných lokalit, zastupování investora během veřejnoprávních projednávání, zřizování věcných břemen, přípravu stavebních rozpočtů, organizaci výběrových řízení a podporu investora při výběru zhotovitele či subdodavatelů, technický dozor a řízení projektů během realizace, zajištění služeb bytových architektů a v neposlední řadě také technický audit.

Přínosy PlanRadaru v praxi – pořádek v projektové dokumentaci i efektivní sledování vad a nedodělků

„Výstavba Astrid Garden je relativně ještě v začátcích, protože stále pracujeme na hrubé stavbě. Nicméně můj realistický odhad v počtu tiketů po dokončení celého projektu je kolem 15 tisíc. Zohledňuji přitom vady z celkové výstavby po celou dobu realizace, předání investorovi komplexu i následné vady z technických přejímek s klienty při kolaudaci bytů. Dříve jsem takové vady a nedodělky zadával do excelovských tabulek. Zapsal jsem si číslo bytu, ve kterém se zrovna nacházím, a do daného řádku nahrál hlasovým zadáváním svůj komentář k nedodělkům. To bylo nejen složité v místě stavby, ale také jsem následně musel trávit čas kontrolou překlepů a diakritiky v kanceláři. Současně pouhý slovní popis problému nikdy nenahradí konkrétní foto s pozicí závadyZadávání dat přímo do aplikace mi takto ušetří přibližně 4 hodiny týdně,“ vysvětluje Jan Chládek a pokračuje: Vzhledem k tomu, že moji převážnou náplň práce tvoří kontrola procesů přímo na stavbě, nelze se osobním pochůzkám vyhnout ani s PlanRadarem. Ovšem ten při těchto aktivitách využívám jako digitální plán projektu a kontroluji s ním, jaký je vývoj. Výhodou je, že aplikace je navíc kompatibilní i s dalšími systémy jako je Sharepoint, Dropbox anebo Google Drive. Díky tomu se v terénu snadno a rychle dostanu ke všem potřebným dokumentům bez nutnosti nahrávat je „sem a tam“. Z velké většiny jsme tak eliminovali spotřebu papírových plánů na stavbě – snad kromě pár výkresů a případných operativních revizí od majitele. Celkově se některá část dokumentů potřebná třeba pro investora či úřady stále tiskne, ale i tak zde došlo k redukci zhruba o polovinu.“

Začněte zdarma Zarezervovat si ukázku

Společnost Nosta-Hertz používá PlanRadar pro následující úkoly:

Správa úkolů

Správa úkolů

S PlanRadarem je komunikace mezi týmy snadná, protože všechny informace a výměny mezi zúčastněnými stranami jsou na jedné platformě.

Zjistěte více
Kontroly na místě

Kontroly na místě

Shromažďování, vyhodnocování a vykazování informací přináší efektivitu a časovou úsporu při kontrolách na místě, které by jinak byly zdlouhavější.

Zjistěte více
Digitální šablony zpráv

Digitální šablony zpráv

Vytváření digitálních zpráv a reportů pomocí šablon nejen zajišťuje centralizaci všech dokumentů, ale také snižuje množství papírových dokumentů.

Zjistěte více

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci