Hlavní stránka > Produkt > Technická inspekce nemovitostí

TECHNICKÁ INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
S APLIKACÍ PLANRADAR

Provádějte zhodnocení technického stavu nemovitostí za pomoci mobilního zařízení

Někteří z našich úspěšných zákazníků

Kompletní zdokumentování stavebně-technického stavu během detailní technické inspekce nemovitosti zpravidla zabere hodně času.

S PlanRadarem snadno zaznamenáte všechny konstrukční a technické parametry do mobilního zařízení a hned z nich vytvoříte report, což vám ušetří spoustu času a energie.

Zoptimalizujte své stavební procesy za méně než 10 minut!

ZAZNAMENÁVÁNÍ INFORMACÍ

PlanRadar nabízí upravitelné formuláře, do kterých můžete přimo přes smartphone nebo tablet snadno zaznamenat všechny nezbytné údaje týkající se budovy. Ke standardizovanému a efektivnímu sběru informací pak poslouží kontrolní seznamy.

K vytvořeným požadavkům můžete doplnit fotografie, výřezy výkresů, poznámky, hlasové zprávy a dokumenty (např. strategické dokumenty, rozvahy nebo technické specifikace). Snadno nastavíte opakující se úkoly pro údržbu nebo opakované inspekce.

KOMUNIKACE V REÁLNÉM ČASE

Všechny zaznamenané údaje z technické inspekce nemovitosti sdílíte s projektovými partnery v reálném čase. Nenadálé skutečnosti, posouzení rizika či odhadované náklady můžete díky aplikaci okamžitě zazdílet odpovědnému smluvnímu partnerovi.

Aplikace PlanRadar vám usnadní realizaci a koordinaci odhadů nemovitostí s ohledem na faktory, jako je udržitelnost nebo energetická úspornost. Navíc je máte uloženy pro pozdější využití.

VYHODNOCENÍ A EXPORT DAT

PlanRadar automaticky sestavuje požadované data zaznamenaná v průběhu technické due diligence do reportů.

Zadefinujte formu a obsah šablony pro technický due diligence report a do budoucna jednoduše exportujte vaše reporty jako soubory PDF nebo Excel stisknutím tlačítka.

Díky automatickým reportům máte vždy po ruce přehled, kde se vyskytují silné a slabé stránky nemovitosti.

S PlanRadarem jste schopni zdokumentovat výsledek inspekce nemovitosti během chvilky.

Data sdílíte v reálném čase, což urychlí zpracování ocenění nemovitosti nebo technických reportů.

Zdigitalizujte své stavební procesy za méně než 10 minut!

PŘEHLED VÝHOD:

Urychlení a zjednodušení procesu technické inspekce nemovitosti díky digitální dokumentaci výsledků

Okamžité informování o nenadálých problémech, které je třeba okamžitě řešit

Generování podrobných reportů a analýz jediným stisknutím tlačítka