Start > Proizvod > Dubinska analiza

DUBINSKA TEHNIČKA ANALIZA
POMOĆU PLANRADARA

Do besprijekorne dokumentacije o zgradi putem mobilnog uređaja

Pregled naših uspješnih klijenata

Izrada sveobuhvatne dokumentacije o zgradi u okviru dubinske tehničke analize u pravilu iziskuje mnogo vremena.

Pomoću PlanRadara dubinsko tehničko snimanje nekretnina postaje jednostavan zadatak koji možete izvršiti putem mobilnih uređaja, a da pri tome još i uštedite na vremenu i sastavite besprijekorne izvještaje u samo nekoliko klikova.

Strukturirana dokumentacija o zgradi!

PROVEDBA DUBINSKE TEHNIČKE ANALIZE

Zahvaljujući sofisticiranom sustavu podjele zadataka u obliku ticketa tijekom dubinske tehničke analize možete pomoću kontrolnih popisa i ticketa na jednostavan način svojim mobilnim uređajem prikupiti podatke o obilježjima i parametrima zgrade.

Za još kvalitetnije izvještaje uz tickete možete pohraniti i fotografije, dijelove nacrta, bilješke ili audiosnimke. Usavršite svoje izvještaje na način da ticketima dodate relevantnu dokumentaciju (strateške dokumente, bilance, popis obveza itd.).

PROSLJEĐIVANJE REZULTATA

Pohranjeni podaci o zgradi razmjenjuju se u stvarnom vremenu s Vašim projektnim partnerima. Zahvaljujući ovom softveru možete brzo detektirati tko krši svoje obveze, procijeniti rizike i troškove te informacije o navedenome odmah proslijediti nadležnom ugovornom partneru.

Osim toga, softver omogućuje bržu ocjenu održivosti i energetske učinkovitosti nekretnina te bolju koordinaciju.

IZRADA IZVJEŠTAJA TEMELJEM PODATAKA O ZGRADI

PlanRadar u okviru dubinske tehničke analize sve prikupljene podatke automatski pretvara u izvještaje. Oblik i sadržaj izvještaja možete sami odrediti. A na kraju raspolažete besprijekornim izvještajima koje u samo nekoliko klikova možete izvesti u obliku PDF-a ili Excel-a.

Povrh toga, zahvaljujući funkciji automatskog izvještavanja dostupne su Vam i detaljne analize o objektima. Sve navedeno omogućuje da imate jasan uvid u sve prednosti i nedostatke nekretnina.

Korištenjem PlanRadara dubinsku tehničku analizu vršite pomoću kontrolnih popisa i ticketa na svom mobilnom uređaju.

Podaci se prosljeđuju u stvarnom vremenu, što osigurava bržu procjenu stanja nekretnine i brže sastavljanje izvještaja o objektu.

Strukturirana dokumentacija o zgradi!

PREGLED VAŠIH PREDNOSTI:

Jednostavnija i brža provedba dubinske tehničke analize

Detektiranje kršitelja obveza i neposredno prosljeđivanje takvih informacija

Izrada detaljnih analiza i detaljnih zapisnika uz dokumentaciju o zgradi u samo nekoliko klikova