Blog Post

Što je BIM – Modeliranje informacija o zgradama?

11.11.2020 | 9 vrijeme čitanja

U građevinskom sektoru trenutno je vrlo aktualna riječ BIM, kratica za „Building Information Modeling“, a na hrvatski se može prevesti na sljedeći način: Modeliranje informacija o građevinama. No izgleda da sustav koji mnogi hvale još uvijek ima slabosti i da se mora usavršiti. Prema jednoj studiji ustanove Statista 60 % građevinskih poduzeća u svojim projektiranjima rijetko ili nikada ne koristi BIM softver. Ispunjava li onda modeliranje informacija o građevinama uopće zahtjeve svojih korisnika?

Pružamo pojašnjenje:

  1. Što je BIM i što ga razlikuje od tradicionalnog 3D modela?
  2. Koje koristi građevinski sektor ima od BIM-a?
  3. Koje su slabosti modeliranja informacija o građevinama?
  4. Za koga rad s BIM-om ima najviše smisla?

što je bim - building information modeling

 

 

BIM ARHITEKTURA: TRANSDISCIPLINARNO SOFTVERSKO RJEŠENJE

Zadaci i prednosti metodologije modeliranja informacija o građevinama su jasni. Tradicionalni model zgrada u 3D tehnici omogućuje projektantima i sudionicima projekta da steknu dojam o dizajnu, obliku i volumenu nekog objekta. Za razliku od BIM modela, 3D model ne prikazuje detalje. Modeliranje informacija o zgradama (Building Information Modeling) je metoda koja izrađuje digitalni model zgrade koji može poslužiti projektantima različitih struka kao temelj za rad. Ovaj BIM model prati projektante od gradnje do same uporabe objekta. Dakle, ovdje više nije riječ o pojedinim radnim koracima i fazama koje su odvojene cjeline. Jest da faze projektiranja, izvršenja radova i uporabe to sugeriraju, međutim, u ovom modelu sve se faze odvijaju na istim temeljima. Čim netko izvrši izmjenu u projektiranju modela, koji je sam po sebi konzistentan, sustav implementira izmjenu koja postaje vidljiva svim sudionicima projekta koji onda mogu adekvatno reagirati. Ovdje dizajn koristi zajedničke podatke i oslanja se na razmjenu informacija koji se nalaze u jedinstvenoj bazi podataka.

 

BIM erlaubt maximale Übersicht im Facility Management

 

Budući da ovaj model prikazuje cijeli životni ciklus objekta, prikaz objekta mora biti vrlo detaljan. To znači da su u jednom softverskom rješenju objedinjeni ogromna količina podataka o zgradi i proces modeliranja informacija o zgradi. Pohranjeni podaci sadržavaju i najmanje detalje, od izgradnje preko konstrukcije pa sve priključaka. Za ispravno funkcioniranje navedene metode, svi ti podaci se moraju povezati kako bi oni na neki način “surađivali” u svim fazama projekta. Ako se u BIM modelu izvrši prilagodba ili izmjena nekog sastavnog dijela građevine, cijeli sustav odmah reagira na takvu prilagodbu odn. promjenu, a sve faze automatski se prilagođavaju toj promjeni. Na taj način, parametri građevine postaju fleksibilni i podesivi regulatori dizajna. To je zapravo dobra zamisao. No zašto su onda na početku mnogi projektanti oklijevali raditi s BIM-om?

Građevinski sektor podliježe kao skoro nijedan drugi ogromnom broju zakona i standarda. Stoga ne čudi da je upravo ta činjenica najčešće razlog oklijevanja. No one razloge oklijevanja koje svakako treba razjasniti su nedostatak znanja i nedostatna primjena modela na gradilištu odn. na licu mjesta, tamo gdje se projektiranje provodi u djelo. Je li modeliranje informacija o zgradama možda ipak ne nudi sveobuhvatno rješenje?  I na koji način taj model utječe na dodatne troškove i profitabilnost?

 

BIM AHITEKTURA: NEDOUMICA U FOKUSU

Pojasnit ćemo zašto potencijalni korisnici BIM modela oklijevaju kada je riječ o primjeni modela.

 

Nedostatak znanja, građevina i informacije

BIM je relativno novi alat projektiranja koji pruža novu definiciju rada projektanata koji su desetljećima koristili dvodimenzionalnu dokumentaciju. A stečene navike se nevoljko napuštaju. No, korištenje BIM softvera ne znači istovremeno da uobičajena dokumentacija projektiranja više nije potrebna. Umjesto toga, u okviru usluga odn. radova koji se moraju izvršiti BIM model predstavlja dodatni korak u projektiranju. BIM softver ne služi prvenstveno za obuku inženjera građevinske struke ili arhitekata. Znanje koje je potrebno za korištenje tog modela i koje se mora implementirati u poduzeće stječe se odvojeno. Budući da je ovo vrlo složeni softver, on se ne može koristiti intuitivno i bez određenog znanja.

Unatoč tim činjenicama, pojačana potražnja za BIM menadžerima i BIM koordinatorima na tržištu rada dokaz je da postoji trend koji građevinska industrija u budućnosti želi slijediti.

 

Slaba raširenost

Nedostatak znanja je jedan od glavnih razloga slabe raširenosti BIM rješenja. Jest da postoji volja projektanata različitih struka da svoje radne korake bolje povezati pomoću BIM modela. Ali postoji i određeni otpor. Interdisciplinarni rad svih sudionika nekog modela ima samo onda smisla, ako se upotrijebljeni softver može implementirati u uredski rad svih sudionika. BIM model može postati zajednički model samo ako sve ugovorne strane raspolažu odgovarajućim BIM softverom. Velik je rizik projektanata da kupe BIM softver, a da se zatim moraju suočavati s kolegama koji nisu skloni digitalizaciji. Preduvjet za razmjenu informacija u sklopu modeliranja informacija o zgradama je postojanje hrabrosti da se ono zaista i implementira. Trenutno na strani naručitelja i projektanata ne postoji bez razloga pojačana potreba da zaposle BIM menadžera ili BIM koordinatora.

Nesigurnost u pogledu na troškove

Troškovi licence za softver koji na odgovarajući način podržava korištenje BIM modela iznose više od tisuću eura. Poznati proizvođači su „Trimble“, „Autodesk“, „Nemetschek“ i „Graphisoft“. Povrh toga, morate računati s tekućim ulaganjima u obliku troškova obuke svojih zaposlenika ili angažiranja stručnjaka. Ne smijete ni podcijeniti vrijeme koje je Vašim zaposlenicima pored njihovog uobičajenog rada potrebno za rad s BIM modelom. Ne zaboravite da je model modeliranja informacija o zgradama dosta kompleksniji od 3D modela zgrade koji možda pomoću CAD programa već koristite kao alat za renderiranje odnosno 3D vizualizaciju objekata.

Težak početak implementacije modela na gradilištu

Nije li točno da su gradilište i građevinske tvrtke za osiguranje kvalitete provedbe građevinskog projekta jedni od najvažnijih elemenata? Jer upravo je gradilište mjesto na kojemu projekti postaju stvarnost. BIM je alat za stručnjake. Zato su postojale nedoumice oko uvođenja tog modela. Postojala je velika sumnja u to da se taj model uopće može probiti na gradilište, jer je preduvjet da na samom gradilištu postoji izvjesna suradnja između svih sudionika. Međutim, sve bolje znanje u toj grani i pojačano korištenje BIM modela u svim granama građevinskog sektora pojednostavljuje rad s BIM-om. Osim toga, na sveučilištima i fakultetima predstavljanje tog modela je već duže vrijeme implementirano u nastavu, što smanjuje otpornost prema njemu.

PlanRadar već oduvijek zna koje prednosti BIM model nudi. Zato PlanRadar pomaže projektnim timovima da premoste jaz između projektiranja i provedbe projekta.

 

Mit PlanRadar Mängel, Wartungsbedarfe und andere Sachverhalte direkt im BIM-Modell verknüpfen

SOFTVER ZA ARHITEKTE I INŽENJERE? ZA KOGA RAD S BIM-OM IMA NAJVIŠE SMISLA?

Kome se korištenje BIM softvera zaista isplati? Modeliranje informacija o zgradama isplati se onda kada se radi o velikim projektima i kada kalkulacija povrata ulaganja ne obuhvaća samo troškove izgradnje, nego i troškove uporabe i održavanja zgrade. Nedostaci tehničke opreme zgrade mogu se pojaviti i nekoliko godina nakon dovršetka izgradnje objekta. Iz perspektive održivog upravljanja zgradama, rad s BIM softverom ima smisla. Osim što menadžment nadležan za upravljanje zgradama želi smanjiti potencijalne konflikte između inženjera različitih struka, ono nakon dovršetka građevinskih radova želi i raspolagati modelom objekta. Jer postojanje modela pojednostavljuje tekuće procese, a dugoročno omogućuje bolji pregled zgrade. Konvencionalni CAD programi samo vrlo rijetko ovaj korak mogu implementirati u planiranje cijelog životnog ciklusa nekog objekta. Stoga su podrška i usluge koje pruža BIM model upravo za poslove upravljanja zgradama od velikog značaja.

Zbog toga se PlanRadar odlučio podržati BIM format otvorenog koda i svim sudionicima građevinskog projekta omogućiti neometani pristup tom formatu. U samo nekoliko sekundi možete raspolagati kompletnim BIM modelima, i to pomoću jednostavne drag-and-drop funkcije. BIM rješenje otvorenog koda koji nudi PlanRadar omogućuje učitavanje IFC datoteka koje se mogu preuzeti sa platformi poput Revita, ArchiCADa, Allplana, Navisworksa, ali i drugih platformi.

Više o ovoj funkciji i drugim mogućnostima možete saznati ovdje.

 

Kod svih drugih funkcija profitabilnost bi trebala biti jedno od glavnih pitanja. Jer kao i kod drugih ulaganja, ako ulažete u softver, mora postojati mogućnost amortizacije. Kao projektant si morate postaviti pitanje je li za Vas najvažnije dugoročno nadzirati troškove, dakle i nakon dovršetka građevinskih radova, ili samo do dovršetka posljednje faze izgradnje. Pri tome uzmite u obzir da ne projektirati i ne gradite za sebe, nego da ste „samo“ sudionik u različitim projektima.

 

PlanRadar preglednik BIM modela

ZAŠTO BAŠ PLANRADAR?

Sigurno ne bez razloga. PlanRadar je već prije uvođenja BIM-a spojio prednosti modeliranja podataka o zgradama i implementirao te prednosti na temelju Vaše 2D projektne dokumentacije. I PlanRadaru je važno eliminirati nedostatke i pravodobno integrirati izmjene. Neophodno je stvoriti učinkovitu komunikaciju između svih koji sudjeluju u građevinskom projektu i osigurati da postoji dokumentacija koja može poslužiti i kao dokaz o svim koracima građevinskog projekta. Dodatno implementiranje BIM funkcije usavršava projekt i pojednostavljuje komunikaciju između različitih disciplina.

U te svrhe možete učitati IFC podatke u postojeći projekt i odmah započeti s radom. Kao što ste to i u dosadašnjem radu s 2D nacrtima činili, nedostatke koje uočite na gradilištu možete zabilježiti u obliku “ticketa” i pohraniti na odgovarajućem mjestu u BIM modelu, zajedno s potrebnim informacijama (točna lokacija, opis nedostatka, upute, rokovi, fotografije, govorne poruke itd.). Zahvaljujući našoj aplikaciji za ovaj korak potreban Vam je samo pametni telefon. Na taj način možete pratiti daljnju obradu nedostatka i odgovarajuće izmjene u svojoj projektnoj dokumentaciji. Svi sudionici i nadležne osobe, uključujući izvođače i druge osobe na gradilištu, uvijek imaju neometani pristup istim informacijama.

Osim toga, sve informacije o promjenama u Vašem projektu pohranjujemo kronološkim redoslijedom u oblaku, tako da u bilo kojem trenutku možete raspolagati dokazima, ako su Vam potrebni. Zahvaljujući našim funkcijama podatke možete u bilo kojem trenutku preuzeti iz oblaka i koristiti, ako rješavate na primjer nešto što je vezano za utvrđivanje odgovornosti ili za jamstvo.

 

Tijek rada CAD-PlanRadar

KORAK PREMA OPTIMIZACIJI PROCESA U GRAĐEVINSKOM SEKTORU

Oni koji se u građevinskom sektoru odvaže na korak u smjeru optimizacije radnih procesa, u konačnici će se u usporedbi s drugima istaknuti svojom kvalitetom. No to ne znači da se taj cilj može postići samo uz implementaciju skupog softvera. PlanRadar kao i BIM u pojedinim koracima u fokus stavlja interdisciplinarni rad. To za Vas znači da imate mogućnost da uštedite vrijeme, resurse i troškove te da si osigurate dokaze u slučaju potrebe utvrđivanja odgovornosti. U usporedbi s drugim ponuđačima ističemo se po tome što navedene procese provodimo pomoću sredstava kojima već raspolažete. Neometani, transdisciplinarni rad i jednostavno korištenje glavne su značajke PlanRadara. Vrlo rado ćemo Vas osobno savjetovati i odgovoriti na Vaša pitanja. Obratite nam se telefonskim putem ili e-mailom. Kontaktirajte nas odmah i saznajte više o opsegu funkcija PlanRadara i o mogućnostima da naš softver kombinirate s modeliranjem informacija o zgradama.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju