Blog Post

Digitalni građevinski dnevnik u praksi – kako voditi projekte?

30.09.2019 | 7 vrijeme čitanja

Digitalizirana dokumentacija i komunikacija na gradilištu korisnicima jamči uštedu vremena i novca. Dva recentna primjera iz prakse dokazuju da ta ušteda ne funkcionira samo u teoriji: velika njemačka građevinska tvrtka BREMER AG te vodeća razvojna tvrtka za hotelijerstvo u Europi, UBM Development AG, digitalne dnevnike projekata vode pomoću softvera PlanRadar. Takvim načinom rada ove tvrtke znatno su povećale vlastitu učinkovitost.

PlanRadar App am Smartphone verwenden

Ručno vođenje građevinskog dnevnika DUGO TRAJE i sklono je greškama

Odgovorne osobe bilježe sve važne događaje nekog građevinskog projekta u pripadajući građevinski dnevnik. Informacije treba bilježiti bez propusta, da bi u nekom kasnijem trenutku bilo moguće dokazati tko je izdao naloge ili izvršio određene radove. Ukoliko dođe do sudskog spora, uredno vođen građevinski dnevnik osobi ili poduzeću koje ga posjeduju nudi neprocjenjivu prednost, posebno ako su u pitanju građevinski nedostatci. U tim slučajevima građevinski dnevnik postaje dokument od krucijalne važnosti, koji se na sudu koristi kao dokazni materijal.

Iako je vrlo važno korektno voditi građevinski dnevnik te je taj zadatak reguliran ugovorom ili čak propisan zakonskim smjernicama, mnogi smatraju da je ovaj posao, koji zahtjeva minuciozan pristup, prilično zamoran. Problemi koje sa sobom nosi analogna dokumentacija dobro su poznati – za zapisivanje ili crtanje bilježaka kemijskom olovkom potrebno je na raspolaganju imati radni materijal i vrijeme. A u današnje doba neophodno je naknadno digitalizirati analogne zapise.

 

PROČITAJTE: Pregled svih funkcija softvera za građevinarstvo PlanRadar

 

Ako je tijekom obilaska gradilišta nedostatak zabilježen u rokovniku ili na papirnatom nacrtu, te se informacije svejedno mora uredno arhivirati na neko lako dostupno mjesto. Što prije, to bolje – ili odmah u kontejnerskom uredu na gradilištu, ili naknadno u vlastitom uredu. Da bi se uopće započeo proces otklanjanja nedostataka, informacije se moraju poslati osobi koja je za taj posao kvalificirana i zadužena. Svaki od ovih mnogobrojnih koraka podložan je greškama i nesporazumima, a građevinskom projektu cijelo vrijeme prijete kašnjenje i dodatni troškovi.

Međutim, onaj tko za dokumentaciju i komunikaciju koristi digitalna rješenja, u jasnoj je prednosti.

Logistikhalle Innenansicht - mit PlanRadar erbaut

centralna platforma za izgradnju logističkE DVORANE

Na koji način se može iskoristiti potencijal digitalnog građevinskog dnevnika pokazuje novoizgrađena dvorana za pretovar, oplemenjena s uredskim prostorima, koja se nalazi u bavarskom gradu Straubing.

Radi se o projektu građevinske tvrtke BREMER, koja je specijalizirana za industrijske i poslovne objekte, a koja je tokom gradnje ovog objekta obnašala ulogu glavnog izvođača. Između investitora, nadzornih inženjera i raznovrsnih projektanata, u razvoju projekta sudjelovalo je više od 35 suradnika. Na parceli površine oko 55000 četvornih metara izgrađena je dvorana za pretovar, bez vidljivih nosivih stupova, a površine od 9000 četvornih metara. Uz nju smještena je četverokatna poslovna zgrada s 3100 četvornih metara uredskog prostora. Dvorana za pretovar i poslovna zgrada prostorno su povezane dodatnom dvokatnicom.

Tvrtka BREMER koristila je SaaS-rješenje (softver kao usluga) PlanRadar da bi  dokumentirala neobavljene radove, ali i za internu dokumentaciju o protupožarnom sustavu te za komunikaciju sa svim sudionicima projekta. Budući da PlanRadar obnaša funkciju centralne platforme, ovaj softver objedinjuje sve informacije o statusu projekta, građevinskoj dokumentaciji i upravljanju nedostatcima. Kako su se sve informacije o događanjima na objektu pravovremeno unosile u aplikaciju, gradilište se moglo pratiti korak po korak, iz dana u dan.

Svi koji su sudjelovali u gradnji dobili su prethodno definirana ovlaštenja unutar platforme PlanRadar baš za rad na ovom projektu, a investitor je u svakom trenutku imao mogućnost uvida u napredak radova i projekta uopće.

 

PROČITAJTE: Zašto ATP Zagreb koristi software za graditeljstvo PlanRadar?

 

IZvođačI radovA UŠTEDJELI SU NEKOLIKO MJESECI RADNOG VREMENA

Izravna koordinacija svih sudionika pojednostavljuje projektnu komunikaciju te je uspjela značajno smanjiti osjetljivost na pogreške u odnosu na ranije projekte, kada su se gradilišta vodila ručno. Dok se u nekadašnjem stilu dokumentacije koristilo kamere, diktafone i prijenosna računala, digitalizacija prethodno analognih radnih procesa sada donosi posebno olakšanje odgovornim osobama, poput voditelja gradnje. Do nedavno uobičajena dorada zapisnika obilaska gradilišta e-mailom, Excel tablicama i zvučnim zapisima više nije potrebna.

Prema procjenama tvrtke BREMER, na projektu u Straubingu voditelj gradnje i tajnica gradilišta uštedjeli su svaki po dva mjeseca radnog vremena. Pored toga uočena je povećana učinkovitost u odnosu na uobičajeni način komunikacije, radi pojednostavljene komunikacije i boljeg usuglašavanja.

BREMER procjenjuje da je samo tijekom procesa predaje objekta ušteđeno čitavih mjesec dana radnog vremena voditelja gradnje. K tome se provedba cjelokupnog građevinskog procesa konstantno poboljšavala, tijekom trajanja cijelog projekta. BREMER je prije otvaranja gradilišta omogućio svim sudionicima u gradnji individualni uvod u PlanRadar, da bi osigurao da će svi znati koristiti softver bez greške.

Dovršetak novogradnje s 12100 četvornih metara bruto površine završen je, prema planu i programu, u siječnju 2019. godine nakon dvanaestomjesečnog razdoblja gradnje. Objekt je na vrijeme je predan investitoru Kühne + Nagel. Tvrtka BREMER AG od početka 2019. godine uvela je PlanRadar na razini cijele tvrtke.

Projekt Leuchtenbergring in München

PREGLED CJELOKUPNOG projektA LEUCHTENBERGRING

Projekt Leuchtenbergring u Münchenu sastoji se od tri različite vrste nekretnine: hotela, ureda i maloprodajnog prostora. Različite tipologije i namjene od nositelja projekta zahtijevale su fleksibilnost, temeljitost i visoki stupanj organizacije. Efikasna komunikacija bila je od posebne važnosti. Tijekom izgradnje, UBM Development AG – tvrtka koja djeluje u cijeloj Europi, koristila je PlanRadar za sve procese vezane uz otklanjanje nedostataka. Na temelju digitaliziranih građevinskih nacrta – nacrta hotelskih soba, ureda i maloprodajnih prostora – predstojeći radovi digitalnim putem izravno su dodijeljeni odgovornim osobama.

Aplikacija je omogućila postavljanje radnih naloga na digitalnom nacrtu. Nalozi su sadržavali dodatne informacije koje su bile važne konkretno za izvođača tih radova, a sve to je napravljeno uz pomoć sustava ticketa, kojima su dodane važne informacije raznih oblika: govorne poruke, tekstovi, fotografije, dodjela nadležnosti, rokovi kao i informacije o statusu poslova.

Svi radni koraci su dokumentirani, komentirani i u datom slučaju izmijenjeni u digitalnom građevinskom dnevniku. Čim se promijenio status jednog zadatka u zgradi, svi su sudionici o tome odmah bili obaviješteni. Svi odgovorni su pomoću aplikacije istovremeno dobili iste informacije, nevezano gdje su se u tom trenutku nalazili, da li na samom gradilištu ili negdje drugdje.

Tako su i investitori i izvođači, dobavljači i pružatelji usluga uvijek na dlanu imali pregled cijelog projekta, kao i statusa izvršenih i neizvršenih radova.

BESPLATAN WEBINAR

Naučite kako voditi digitalni građevinski dnevnik

 

UČINKOVITIJE I TRANSPARENTNIJE

Kako su potvrdili glavni opunomoćenik UBM-a, g. Clausu Stadleru, kao i vodstvo projekta Leuchtenbergring, PlanRadar je na novu razinu podigao odnose sa strankama, građevinskim tvrtkama i korisnicima objekta. Digitalna komunikacija smanjuje prostor za individualnu interpretaciju i time dovodi do znatno manje nesporazuma, osobito u okviru građevinskih procesa. Uz učinkovitost i jasne prednosti u pogledu kvalitete, besprijekorna dokumentacija svih radnih koraka u digitalnom građevinskom dnevniku pruža sigurnost kod dokazivanja u slučaju problema s garancijom ili pravnim sporom.

Istovremeno transparentna i razumljiva komunikacija povećava povjerenje u izvođača i kvalitetu njegovih radova. Upotreba PlanRadara nije doprinijela samo povećanju učinkovitosti kod predaje objekta korisnicima, ili tokom prodaje, već je i visoka transparentnost ojačala povjerenje korisnika i kupaca prema UBM-u.

GLOBALNA UPOTREBA

PlanRadar za raznovrsne zadatke koristi 20000 korisnika u 43 svjetske zemlje: kao digitalni građevinski dnevnik, za upravljanje nedostatcima, dodjelu radnih zadataka, građevinsku dokumentaciju, osiguranje dokaza, due-diligence dubinske analize ili certificiranje. Korisnici svjedoče o znatnom porastu vlastite učinkovitosti.

U prosjeku se tjedno uštedi 7 radnih sati po korisniku. Trenutno se PlanRadarom diljem svijeta tjedno obradi više od 25000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedInu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju