Blog Post

PlanRadarov vodič: Dronovi za gradilište

28.05.2020 | 10 vrijeme čitanja

Korištenje dronova na gradilištu danas više nije iznimka. Gledajući iz perspektive digitalizacije graditeljstva, dronovi se sve češće smatraju sastavnim dijelovima standardne opreme koja je potrebna na gradilištu. U našem vodiču ćemo Vas detaljno upoznati sa svim aspektima, kao i pružiti odgovore na sva važna pitanja vezana uz uporabu letjelica na daljinsko upravljanje pri provedbi građevinskih projekata.

U ovom članku ćete doznati:

 • Koje zakonske preduvjete morate ispuniti da biste mogli koristiti dronove na gradilištu
 • Je li letjelicama bolje upravljati interno ili u te svrhe angažirati vanjske pružatelje usluga
 • Koliki je broj poduzetnika koji u graditeljstvu već koriste ovu tehnologiju
 • Koji se problemi ili nedostatci javljaju pri uporabi dronova

 

Primjena dronova na gradilištu

ŠTO SU DRONOVI I KOJE VRSTE SE KORISTE U sektoru GRADITELJSTVA?

Dron je robotska letjelica kojom se ili upravlja na daljinu ili ona samostalno leti. Preko ugrađenih senzora softverski je povezana s lokalnim planovima letenja i GPS navigacijom. Na gradilištima se obično koriste multi rotirajuće letjelice (npr. kvadriceptori) budući da ovi modeli pružaju velike mogućnosti manevriranja, a male su težine i jednostavni su za rukovanje. Međutim, ovakvi dronovi ne omogućuju veliki doseg i maksimalno vrijeme leta im je relativno kratko.

 

KOJE SU ZAKONSKE ODREDBE VEZANE UZ UPORABU DRONOVA?

Njemačka: U Njemačkoj je na snazi Uredba o dronovima koja propisuje različita pravila ovisno o težini letjelice. Tako je uporaba ovakvih pomagala zabranjena na visinama većim od 100 m te u blizini naseljenih i osjetljivih područja. Za korištenje u poduzetničke svrhe nije potrebna dozvola, no ukoliko želite upravljati letjelicama teškim 2 ili više kg, morate posjedovati odgovarajuću dozvolu. Pri tom nadležna služba može iznimno dopustiti korištenje dronova bez ispunjavanja navedenih uvjeta.

Austrija: U Austriji je korištenje dronova u poduzetničke svrhe dozvoljena samo uz prethodnu prijavu ili dozvolu od strane nadležnih službi. Prilikom korištenja letjelica mora uvijek biti u vidnom polju, a ukoliko je to ispoštovano, dronovi se mogu dizati na visinu do 150 m.

Švicarska: Uporaba dronova u Švicarskoj nije posebno zakonski regulirana u Švicarskoj. Za korištenje u poduzetničke svrhe nije potrebna nikakva dozvola. Ukoliko nadležna služba nije izdala posebne dozvole, dronovi se ne smiju dizati na visine iznad 100 m i ne smiju biti izvan jasnog vidnog polja.

Hrvatska: U Hrvatskoj se dronove može upotrebljavati za rekrativne svrhe, ali i za izvođenje radova iz zraka, poput snimanja, nadziranja, oglašivanja i slično. Letjeti se može samo danju.

U nekim zemljama se još dodatno uzima u obzir snima li dron iz zraka fotografije ili filmove. Tada se mogu postaviti pitanja vezana uz zaštitu privatnosti snimljenih podataka.

 

Koliko poduzeća u sektoru graditeljstva već koristi letjelice na daljinsko upravljanje?

Digitalizacija u graditeljstvu je znatno uzela maha posljednjih nekoliko godina. Prema jednoj anketi je u SAD-u u 2018. godini oko 20% ispitanih poduzeća koristilo robotske letjelice. Do 2020. godine bi se taj postotak trebao povećati na 26%, a u Velikoj Britaniji bi čak oko 50% poduzeća trebalo koristiti dronove. Poduzeće za ispitivanje tržišta Gartner procjenjuje kako graditeljska poduzeća širom svijeta koriste više od 200.000 dronova. Taj broj bi se do 2023. godine trebao udvostručiti.

 

Koji sudionici projekta koriste dronove na gradilištima?

Najčešći korisnici letjelica s daljinskim upravljanjem u graditeljstvu su osobe na vodećim ili kontrolnim pozicijama. Ovdje se primjerice ubrajaju voditelji projekata ili voditelji gradilišta, ali i službe zadužene za nadzor gradnje. Vrlo rijetko, ili bolje rečeno gotovo nikad, dronove koriste niže rangirani zaposlenici ili suradnici na projektu. Među razloge takve raspodjele ubraja se činjenica da su dronovi relativno nova tehnologija. Osim toga, prednosti korištenja dronova nisu jednake za sve djelatnosti kao ni na svim razinama hijerarhije nekog građevinskog projekta.

PROČITAJTE: Usporedba: pametni telefoni za gradilišta u 2021. godini

Dronovi na gradilištu

Može li se dronovima upravljati samostalno ili se treba angažirati vanjske pružatelje tih usluga?

Različiti su aspekti o kojima ovisi odluka o tome isplati li se dronovima upravljati interno ili je bolje za te svrhe angažirati vanjske pružatelje usluga.

 

Interno upravljanje

Prednosti:

 • Dugoročno manji troškovi
 • Mogući dodatni izvori prihoda (npr. proizvodnja promotivnih materijala)
 • U slučaju potrebe uporaba moguća trenutno

 

Nedostatci:

 • Viši početni troškovi (oprema, osposobljavanje, održavanje)
 • Stručno znanje potrebno za posebne namjene (npr. omjere) nije uvijek dostupno
 • Jamstvo pri upotrebi

 

Eksterno upravljanje

Prednosti:

 • Dostupna stručna znanja
 • Niski početni troškovi
 • Jamstvo ostaje u nadležnosti vanjske službe
 • Nema troškova održavanja i edukacije osoblja

 

Nedostatci:

 • Viši dugoročni troškovi

 

KOJE SU PREDNOSTI KORIŠTENJA DRONOVA NA GRADILIŠTU?

Upotreba letjelica u građevinskim projektima donosi koristi u slijedećim segmentima:

 • Procesi se učinkovitije nadgledaju, a podaci su brže dostupni (npr. jesu li pojedini građevinski isječci predviđeni planom gradnje?)
 • Time je omogućeno bolje planiranje prije početka te tijekom provođenja građevinskih projekata odnosno moguće je pravodobno reagirati na trenutni razvoj situacije (npr. kad se ustanove nedostatci ili pogreške)
 • Rezultat: Bitni procesi u graditeljstvu se digitaliziraju što u konačnici donosi značajne uštede vremena i troškova

Pri tom način na koji se dronovi koriste na gradilištu ovisi o samom projektu te drugim čimbenicima kao šti su složenost ili veličina projekta.

 

7 područja primjene dronova u graditeljstvu

Građevinski projekti nude različite mogućnosti primjene dronova. Grafički prikaz na prethodnoj slici prikazuje stručnu procjenu 1300 stručnih članaka i prezentacija sa znanstvenih kongresa, a koje su vezane za najčešća područja primjene dronova u sektoru graditeljstva.

 

1. Inspekcija građevina

U proteklih nekoliko godina su se dronovi pokazali dragocjenim dodatnim alatom u inspekciji građevina. Naime, oni imaju značajnu prednost u pogledu uštede vremena i troškova prilikom inspekcije teško dostupnih mjesta, a što je dosad podrazumijevalo uporabu teške opreme, užadi, visećih skela i posebno educiranog osoblja.

Letjelice primjerice mogu uz 95%-tnu udaljenost zabilježiti čak i milimetarske pukotine na površini objekata i to udaljenosti od nekoliko metara. Pri tom je potrebno dronove opremiti kamerama visoke razlučivosti kao i imati odgovarajuće uvjete u pogledu osvjetljenja. Procesi koji su nekada trajali tjednima sada se mogu završiti unutar svega nekoliko dana. Rezultat su uštede i preko 70% financijskih sredstava.

S odgovarajućom opremom raste i broj potencijalnih područja primjene dronova u inspekcijskim poslovima u graditeljstvu. Primjerice pomoću infracrvene termografije se može snimiti stanje materijala, čime se u kratkom vremenu može ustanoviti postojanje toplinskih mostova, vlage i drugih neželjenih pojava. Trenutno postoje prototipovi dronova koji koriste rendgenske zrake za ispitivanje okoline.  

 

2. Dronovi za sigurnost na gradilištima

Dronovi mogu značajno doprinijeti i sigurnosti na gradilištu. Potencijalne opasnosti se pomoću letjelica puno brže uočavaju tijekom inspekcije gradilišta. Vozila u pokretu, mašine, dizalice ili aktivne iskopine se uočavaju u realnom vremenu i moguće je trenutno reagiranje u slučaju opasnosti. Međutim, ne povećava se samo sigurnost radnika, već i neovlaštene osobe koje primjerice ulaze na gradilište kroz pukotine na ogradi.

Rezultati govore za sebe. Prema anketi koju je proveo jedan od ponuđača dronova- tvrtka DroneDeploy, uporabom dronova se za 55 % povećava sigurnost na gradilištima. Analiza tvrtke Pricewaterhouse Coopers je pokazala kako uporaba dronova na gradilištima smanjuje broj nezgoda opasnih po život za čak 91%.

 

PROČITAJTE: Voditelj gradilišta u 21. stoljeću: 5 savjeta za veću učinkovitost

 

3. Vizualizacija gradilišta

Snimke gradilišta načinjene pomoću dronova mogu se iskoristit na različite načine. Primjerice, ponavljanjem letova se može snimiti, vizualizirati, a time i pratiti napredak projekta. Pomoću GPS funkcije dronovi mogu nekoliko puta preletjeti preko istog mjesta i napraviti snimke pomoću kojih se uspoređuje prethodno i trenutno stanje određene lokacije. Slike snimljene iz zraka, panoramske snimke ili HD video snimke ne omogućuju samo direktno praćenje procesa izgradnje, već se mogu koristiti i u marketinške svrhe kako bi kupcima i drugim sudionicima tržišta predočili stanje iz novih i zanimljivih perspektiva.

 

4. Mjerenja

Još jedno vrlo često područje primjene dronova na gradilištima je provođenje različitih mjerenja. Pri tom presudnu važnosti za kvalitetu mjerenja predstavljaju kamera montirana na dron i software koji će se koristiti za daljnju obradu podataka. Pomoću software-a se iz snimljenih fotografija koje su preko GPS podatka vezane na određenu lokaciju izrađuju tzv. točkasti oblaci. Na osnovu njih se preuzimaju daljnji podaci kao npr. pikseli, 3D modeli ili ortografske snimke.

NEKOLIKO PRIMJERA:

Snimke iz zraka ili izmjere areala (mapiranja):
Pomoću letjelica na daljinsko upravljanje mogu se u kratkom vremenu i uz malo truda načiniti detaljne snimke areala iz zraka. Procesi koji kod tradicionalnog načina mjerenja traju satima ili danima, se uz pomoć letjelica mogu dovršiti u vrlo kratkom vremenskom periodu. Izmjera areala veličine 2-3 hektara uz pomoć drona traje svega 5 minuta.

Izmjere volumena:
Pomoću letjelica je moguća brža i točnija izmjera volumena materijala koji su u pokretu. Prikupljanje podataka pomoću 3D-dronova omogućuje sigurnije i ekonomičnije dokumentiranje kretanja tla te smanjenja ili povećanja volumena nego primjenom uobičajenih metoda mjerenja. Ova tehnologija omogućuje i prikupljanje dodatnih podataka kao npr. koliko je betona još potrebno za dovršavanje određenog posla ili koliko kvadratnih metara nekog krova je već dovršeno.

Točnost mjerenja načinjenih dronovima:
Usavršavanjem tehnologije tijekom posljednjih nekoliko godina se značajno povećala i točnost mjerenja pomoću dronova. Pri tom točnost mjerenja ovisi o različitim čimbenicima kao što su visina leta ili značajke kamere ugrađene na dron. Tako se preciznost od 2-3 cm pri visinama leta od 100-120 m već smatra standardom u ovim vrstama mjerenja.

 

5. Nadzor tijeka provođenja projekta

Još jedno vrlo često područje primjene dronova u graditeljstvu je u svrhu izrade dokumentacije o napretku izgradnje tijekom izvođenja projekta ili za nadzor te prikupljanja eventualnih dokaznih materijala.

Prilikom izvođenja građevinskih projekata se na dnevnoj bazi odvija niz različitih procesa te se dešavaju i određene promjene prethodno načinjenih planova. Iz ptičje perspektive se svi događaju mogu zabilježiti u realnom vremenu, a moguće je pratiti njihov tijek usporedbama prethodnog i trenutnog stanja. Tako voditelji građevinskih projekata mogu pratiti produktivnost te primjerice utvrditi koliko se stvarno stanje razlikuje od očekivanog u zadanom ili utvrditi nedostaju li određeni materijali, mašine i uređaji. Budući da odgovorne osobe kontrolne preglede češće provode u uredu ili montažnim kontejnerima postavljenim na gradilištima nego obilaskom terena, primjena dronova značajno ubrzava ovaj postupak. Prema podacima tvrtke DroneDeploy se upotrebom dronova trajanje nadzora gradilišta smanjuje za 52%.

 

PROČITAJTE: Što sve možete poduzeti kako biste smanjili gubitke u produktivnosti na gradilištima.

 

6. Komunikacija

Upotreba dronova na gradilištu doprinosi poboljšanju interne i eksterne komunikacije na gradilištu. Primjerice snimke iz zraka se mogu dodatno označiti zabilješkama ili vizualnim elementima kako bi se ostale sudionike projekta informiralo o potencijalnim rizicima, promjenama ili drugim bitnim činjenicama. Na isti način kupci i drugi sudionici tržišta mogu dobiti uvid u trenutno napredak projekta. Dakle, svakako je riječ o isplativoj investiciji: 2 od 3 korisnika dronova u graditeljstvu potvrđuju da zgotovljene slike rezultiraju efikasnijom komunikacijom.

 

7. Transport građevinskih dijelova i alata

Dronovi se pri izvedbi građevinskih projekata mogu koristiti i za prijenos pojedinih dijelova ili alata. Primjerice, služe za prijenos kablova za viseće skele u slučajevima kad nije moguće organizirati transport helikopterom ili kad bi transport na druge načine predstavljao previsok rizik.

 

Dronovi na gradilištu PlanRadar

 

NEKI PROBLEMI i nedostatci ostaju

Pored svih prednosti koje uporaba dronova u graditeljstvu nosi sa sobom, moraju se uzeti u obzir i neki nedostatci te ograničavajući faktori.

Zakonski propisi

Budući se zakonski propisi vezani uz uporabu dronova razlikuju od mjesta do mjesta, nije moguće izvući neke općenite zaključke vezane uz ovu problematiku. Međutim, sa sigurnošću se može reći kako se potencijalni korisnici prije početka uporabe dronova moraju točno informirati o zakonskim okvirima kako bi se osigurali od mogućih kazni.

Trajanje baterije i leta

Dronovi mogu raditi relativno kratko, a to znatno ograničava njihovu uporabu pa tako većina letjelica može biti u pogonu kraće od 30 minuta. Pri tom općenito vrijedi pravilo da su dulje trajanje baterije, a time i leta, direktno vezani uz veće troškove nabave drona.

Doseg i mogućnost manevriranja

Kod nekih projekata kao što su primjerice infrastrukturni projekti, vrlo je važno osigurati veliki doseg. S druge strane, kod složenih projekata je u prvom redu bitno omogućiti agilnost i pristup teško dostupnim mjestima.

Nosivost

Što je nosivost dronova veća, to je na njih moguće montirati više opreme (kamere, senzori) odnosno mogu nositi više predmeta (alati, građevinski dijelovi).

Vremenski uvjeti

Dronovi su ovisni o dobrim vremenskim uvjetima te ih se u slučaju kiše ili jakog vjetra ne može koristiti.

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju