Sličnosti i razlike u produktivnosti rada u istočnoj i zapadnoj Europi

Zašto hrvatski građevinski sektor trpi nisku produktivnost rada?

Produktivnost rada je bitna karika u lancu. Tvrtka koja je produktivna može održati profitabilnost i osigurati prihode jer svoje poslove obavlja u dogovorenim rokovima i u skladu s proračunom. Dobro organizirana, produktivna tvrtka čak može ostvariti stabilan i snažan rast. Poboljšanje produktivnosti u građevinskoj industriji ključno je za smanjenje troškova i povećanje uspješnosti cijelog projekta. Inspiriran dugogodišnjom prisutnošću na europskim tržištima, PlanRadar je koncipirao i proveo istraživački projekt u zemljama njemačkog govornog područja i istočne Europe kako bi utvrdio kakva je produktivnosti rada u građevinskom sektoru i pružio uvid u praksu s ciljem da se poboljša ovaj ključni aspekt poslovanja, aspekt koji ima dalekosežne učinke na cijelu građevinsku industriju.

Ispunite ovaj obrazac i dobit ćete pristup dokumentu i probnom razdoblju od 30 dana.

Hvala Vam na zanimanju za naše sadržaje!