Blog Post

Projekt2 uz PlanRadar troši 4 puta manje vremena na građevinsku dokumentaciju

07.12.2020 | 8 vrijeme čitanja

Projekt2 je kolektiv inženjera i tvrtki koji se primarno bavi sanacijama i rekonstrukcijama u području energetskih obnova, rješavanja problema vlage te, u zadnje vrijeme, i statičkim rekonstrukcijama radi obnove. Ova grupa projektnih biroa uspješno surađuje već dugi niz godina.

Tim se sastoji od 4 ureda koji djeluju kao projektni tim, broji 6 građevinara, od toga 5 statičara, 1 arhitekta, 4 strojara te 1 električara. Cilj im je raditi veće projekte sanacija i rekonstrukcija. Rade na kompletnom građevinskom projektu od dijagnostike do projektiranja i nadzora. Kada dobe projektni zadatak, primjerice problem vlage ili energetske obnove, dijagnosticiraju uzrok, definiraju što bi trebalo napraviti, osmisle prijedlog rješenja sanacije za investitora, a kada on to prihvati, izrade projekt koji se sa tender dokumentacijom obradi. Projekt2 završava angažman s kompletnom i transparentnom projektnom dokumentacijom.

Dipl. ing. građ. Dalibor Radonić u ovom je kolektivu projekt manager, a bavi se primarno projektima sanacije vlage, izradom troškovnika, kontaktom s klijentima i tender dokumentacijom. Ispričao je koji su problem u Projekt2 željeli riješiti kada su se odlučili za PlanRadar te kako je bilo u statičarskom timu neposredno nakon velikog zagrebačkog potresa u ožujku 2020. godine.

 

„PlanRadar je odličan alat koji nam puno pomaže kod detaljnog snimanja stanja građevina nakon potresa u Zagrebu.“

Pro

ZAŠTO STE SE ODLUČILI POČETI KORISTITI SOFTWARE ZA GRADITELJSTVO PLANRADAR?

Projekt2: S obzirom na to da uglavnom radimo sanacije i rekonstrukcije, željeli smo riješiti problem velike količine fotografija kojima na svakom projektu moramo rukovoditi.

 

Kod svake rekonstrukcije najveći problem je taj da kad izlazite na teren morate napraviti uvid u trenutno stanje i detektirati novonastale probleme. U više navrata izlazite na objekt. U međuvremenu se na istoj poziciji koju ste ranije snimili mogu dogoditi razne promjene koje treba zabilježiti.

 

Prije smo svu dokumentaciju radili ručno, na bazi plan pozicija. U papirnatom nacrtu smo detektirali lokaciju nedostatka i označili ju kemijskom olovkom. Nedostatak s te poziciju bismo fotografirali, a u uredu smo fotografije s nedostatcima morali povezati po sjećanju, s obzirom na redoslijed kojim smo se kretali po gradilištu. Obično smo prvo slikali krupnu sliku da bi se znalo gdje se počelo fotografirati, pa se onda moralo vizualnim putem grupirati tu dokumentaciju tj. fotografije, prema određenoj poziciji.

Imali smo problema upravljati s dokumentacijom već u trenutku kada se napravi pregled, puno vremena smo trošili na upravljanje fotografijama, a znalo se bitne fotografije jednostavno i zagubiti. Unutar tima bismo onda međusobno komunicirali viđeno kada bismo završavali rad na projektu. Tamo gdje smo radili nadzor, bili smo prisutni pa bismo u sanacijama na licu mjesta na gradilištu rješavali nedostatke.

 

Za upravljanje fotografskom dokumentacijom PlanRadar nam je idealan.

 

Prije smo bilježili viđeno s kemijskom olovkom i fotografijama, to prebacivali na server i dokumentaciju po sjećanju slagali, dok to danas uz PlanRadarove tickete radimo s mobitelom, na licu mjesta i odmah riješimo problem. Sada su izvještaji brzo gotovi tako da nam to olakšava stvar kada trebamo investitoru prikazati problem, dok smo ranije trošili mnogo vremena na stvari poput grafičke dokumentacije. Sad se to editira u uredu i odmah se može raditi grafički dio izvještaja.

S druge strane sada je jednostavno i dijeliti svu prikupljenu dokumentaciju, svi u timu mogu joj iz ureda pristupiti čim je ona na gradilištu snimljena i koristiti je na pravi način. Može se povezati sve fotografije na defekt koji imamo na objektu, svatko može dodati komentar, ili ako u sljedećem koraku neka druga osoba izlazi na teren, može odmah prikupiti i dodatne informacije te ih pohraniti u ticket.

Projekt2 koristi PlanRadar za praćenje šteta uzrokovanih potresom u objektu Teslina 10, Zagreb

Fotografija: Projekt2

KOJE STE RECENTNE PROJEKTE OBRADILI UZ PLANRADAR?

Projekt2: Taman prije potresa u Zagrebu na internetu smo saznali za PlanRadar. Testirali smo ovaj softver za građevinarstvo i vidjeli da je to ono što će nam puno pomagati i ubrzati procese te smo odmah počeli raditi s njim. Našli smo primjenu za PlanRadar u pregledu konstrukcija, u prikupljanju preliminarnih pregleda i informacija sa terena.

Primarno ga koristim ja, a dokumentaciju dijelim s kolegama. Ako netko od kolega treba ići u pregled, onda oni nastavljaju rad na projektu. Kad se radi o većim objektima, veličine 3 ili 4 tisuće kvadrata, ne može se cijeli objekt pregledati odjednom, treba imati plan izlazaka, ne odlazi uvijek isti kolega, pa je važno imati svu dokumentaciju na jednom mjestu. Projektni timovi se formiraju ovisno o obavezama, tako da je odlično u softveru imati sve informacije na jednom mjestu.

Trenutno uz PlanRadar radimo statički pregled stambeno-poslovne zgrade u Teslinoj 10, u Zagrebu. To je objekt od 4,5 tisuće kvadrata. Radimo detaljni statički elaborat, tj. poslijepotresni snimak stanja građevine.

 

Za tu svrhu nam je PlanRadar odličan alat koji nam uvelike pomaže u snimanju objekta nakon potresa.

 

Projekt2 koristi PlanRadar za praćenje šteta uzrokovanih potresom u objektu Teslina 10, Zagreb

Fotografija: Projekt2

 

Projekt2: Pogotovo je interesantno pratiti građevinu od samog trenutka potresa do danas, jer se uz PlanRadar može dokumentirati degradacija konstrukcije kroz vremenski period nakon što inicijalni potres nastupi. Potres nije samo bio jedan, već su se daljnji potresi nastavili događati, tlo se i dalje treslo, i došlo je do daljnjih oštećenja jednog dijela konstrukcije koje uz PlanRadar mogli jednostavno bilježiti.

Već mjesecima, svaki puta kada bismo izašli na teren, mogli smo snimiti sliku na mobitelu, pregledati informacije i u ticketu pratiti što se dogodilo, koliko je oštećenje konstrukcije gore. Sve informacije o građevini sada imamo na mobilnom uređaju i tako štedimo mnogo vremena. S obzirom na to da smo više stvari radili na toj zgradi, budući da znamo za problem uzrokovam potresom, u PlanRadaru smo pratili što se sa zgradom događa. Sada možemo stvoriti izvještaj u PlanRadaru.

Isti proces poslijepotresne analize radili smo na još jednoj stambenoj zgradi na Medvešćaku, koja sadrži 3 stana.

 

Projekt2 koristi PlanRadar za praćenje šteta uzrokovanih potresom u objektu Teslina 10, Zagreb

Fotografija: Projekt2

 

Projekt2: U trenutku kada se potres dogodio, još nisam imao PlanRadar. Bio sam prisutan u Teslinoj 10 odmah nakon potresa, a kada su timovi statičara izašli na teren radili smo detaljne preglede konstrukcija. Tada smo koristili aplikaciju ArcGIS Collector koja je funkcionirala tako da smo zgrade imali locirane na geodetskoj podlozi. To znači da smo imali kompletan katastar Grada Zagreba – i na njemu svaku zgrada sa svojim kućnim brojem.

Prema kućnom broju skupljale su se prijave te smo mi direktno u aplikaciju unosili fotografije bitnih oštećenja. Te fotografije smo pridružili geodetskoj podlozi, tj. adresama kuća. Sve prijave smo vidjeli, po njima smo ulazili u zgrade te mobitelom prikupljali dokumentaciju preliminarnog pregleda i oštećenja te ispunjavali formulare. Tu aplikaciju su kolege s Građevinskog fakulteta ekspresno brzo napravili i podignuli.

Kada bi aplikacija ArcGIS Collector bila integrirana s PlanRadarom, to bi bilo idealno, zato što je korištena aplikacija isključivo katastarska podloga. U tom dijelu nije bilo mogućnosti pozicioniranja oštećenja po etažama i prostorijama, dakle nije bilo građevinskih nacrta. To u tome trenutku nije ni bilo moguće riješiti, no da je bilo, bilo bi idealno da smo sva oštećenja mogli odmah pozicionirati po katovima i prostorijama.

Danas postoji fotografska dokumentacija šteta u zgradi nastalih potresom, međutim podacima nisu pridružene pozicije unutar prostorija gdje je do oštećenja došlo. Sve štete su snimljene bez podloge nacrta, a svatko tko se naknadno bavi projektom mora ponovno ući u zgradu i štete opet locirati.

 

PlanRadar bi za organizaciju fotografske dokumentacije šteta nastalih potresom i za praćenje oštećenja bio idealan.

 

Projekt2 koristi PlanRadar za praćenje šteta uzrokovanih potresom u objektu Teslina 10, Zagreb

Fotografija: Projekt2

KOJE PREDNOSTI VIDITE U KORIŠTENJU SOFTVERA ZA GRAĐEVINU PLANRADAR?

Projekt2: PlanRadar je u velikom timu vrlo fleksibilan za upotrebu, prilagodili smo njegove tickete i izvještaje svojim potrebama za svrhu fotodokumentacije, u čemu nam je puno pomogao. Nastojimo da čitav tim ovaj softver za građevinu koristi što više, da svi skupa budemo brži i efikasniji.

Mi smo postojeći način rada preslikali u PlanRadar, generirali smo formulare za prikupljanje podataka, za izvještaje i jednostavno smo terenski dio prikupljanja podataka skratili. Nismo imali problema kada smo počeli koristiti PlanRadar, aplikacija je intuitivna i brzo smo polovili kako se s njom radi. Sada možemo brzo doći do finalnog izvještaja koji je jasan za komunikaciju s timom i investitorom.
PlanRadar software za građevinu

KOJI JE GLAVNI BENEFIT PLANRADARA?

Projekt2: Najveća prednost je ušteda vremena prikupljanja fotografske dokumentacije, jednostavnost generiranja dokumentacije te shodno tome jednostavnija komunikacija unutar tima.

 

Uz PlanRadar trošimo 4 puta manje vremena za vođenje i stvaranje projektne i foto dokumentacije, pogotovo jer istovremeno paralelno radimo na više projekata sanacije.

 

Sada nam je kompletna dokumentacija, o svim tim projektima, brže sakupljena. Ta ušteda vremena nam je osigurala više kapaciteta i vremena da se posvetimo drugim stvarima. U ovo doba kad smo svi pod pritiskom da radimo efikasnije PlanRadar nas jednostavno ubrzava, uspijevamo sve obaviti u normalnoj satnici umjesto da radimo prekovremeno.

Već smo PlanRadar preporučili kolegama, jer vjerujemo da će im ovaj softver biti jako koristan.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju