Blog Post

Kako pomoću PlanRadara izraditi popis nedostataka

30.06.2021 | 9 vrijeme čitanja

Dokument koji sadrži sve propuste, nedostatke, nedosljednosti i kvarove koji su nastali u građevinskom projektu naziva se popis nedostataka.

U graditeljstvu ovaj je dokument vrlo važan, jer pruža informacije o svim problemima koji postoje na gradilištu prije primopredaje izvršenih radova. Izuzetno je važno sve temeljito provjeriti i dokumentirati nedostatke.

Glavna svrha takvog popisa je da se zabilježe svi nedostaci sukladno normama i standardima navedenima u ugovoru o građevinskom projektu. Popis se koristi za otklanjanje nedostataka.

Popis nedostataka i otklanjanje nedostataka ključni su dio besprijekornog izvršenja i primopredaje građevinskih radova. On takoreći osigurava kvalitetu zgrade.

 

Sadržaj:

 

 

PlanRadar aplikacija za bilježenje nedostataka

Nedostaci u gradnji: utjecaj na vrijeme puštanja u uporabu

Na žalost, svaki voditelj projekta i sve osobe koje nadziru gradnju znaju što je popis nedostataka u gradnji. Ovaj popis često zadaje glavobolje jer i u najboljim projektima se događaju propusti. Izrada popisa nedostataka u kasnim fazama gradnje uvelike utječe na proračun i rokove dovršetka, jer ponekad je za otklanjanje građevinskih nedostataka potrebno ponavljanje velikog broja radova.

Dodatni troškovi materijala i radne snage mogu rezultirati probijanjem proračuna projekta. Osim toga, produžuju se i rokovi za dovršenje radova. Potrebna je i dodatna papirologija, što također iziskuje vrijeme.

 

 

Tradicionalni popis nedostataka

Dok glavni izvođač radova želi izbjeći odgodu dovršetka radova i dodatne troškove, oni često ovise o obvezama jamstva kvalitete i lokalnim propisima.  Osim toga, sve dok se ne otklone nedostaci navedeni na usuglašenom popisu nedostataka, naručitelj radova izvođaču radova neće platiti ugovorenu cijenu. S druge pak strane, za novog vlasnika je vrlo važno da se primopredaja njegove imovine odvije na vrijeme. Vlasnici najradije ne bi trošili vrijeme na rješavanje nedostataka.

 

Što je izvještaj o građevinskim nedostacima?

Izvještaj o građevinskim nedostacima može sadržavati sljedeće informacije:

  • oštećeni materijali poput oštećenih prozora;
  • nedostatna kvaliteta izvršenih radova poput neurednog krečenja;
  • prljave zidne ploče;
  • pukotine u podu;
  • poteškoće u konačnoj montaži nekih dijelova i uređaja (šindre koje zahtijevaju popravak; nedostatak dozvole za puštanje u uporabu; aktiviranje sigurnosnog sustava).

 

Svi detektirani problemi moraju se riješiti i otkloniti. U idealnom slučaju ovaj postupak osiguranja kvalitete provodi se tijekom svake faze gradnje, a ne samo u fazi neposredno prije primopredaje.

Postoji niz radova koji se moraju izvršiti po strogo predviđenom redoslijedu. Naknadne izmjene, nakon što se uoči neki nedostatak, mogu dovesti do toga da se svi radovi moraju ponoviti.

Uzrok nekog problema može biti sitan nedostatak koji nije ranije uočen, ali zbog kojeg se dogodio niz događaja koji u završnom izvještaju o nedostacima predstavljaju ozbiljan problem. Mogu se dogoditi i nepredvidivi događaji ili viša sila, što također utječe na rezultat radova (primjerice različite temperature na gradilištu, utjecaj lošeg vremena).

Osim toga, ako se na gradilištu nalazi nekoliko izvođača radova, ponekad je teško utvrditi koja osoba je odgovorna za utvrđeni nedostatak.

Zbog toga je iznimno važno da nedostatke ili pogrešno izvedene radove detektirate što prije moguće. Ovaj izazov koji je tipičan u graditeljstvu sada se može učinkovito riješiti primjenom odgovarajućeg IT rješenja – primjenom PlanRadara.

 

Kako PlanRadar poboljšava kontrolu kvalitete na gradilištu

 

Nedostaci u gradnji u pravilu se bilježe u Excel tablice. Podaci o nedostacima prikupljaju se i ručno se bilježe tijekom obilaska gradilišta. Digitalnom kamerom ili pametnim telefonom mogu se snimiti fotografije koje se zatim moraju ručno dodati odgovarajućim bilješkama.

Budući da se izvještaj o nedostacima temelji na bilješkama na papiru, u pravilu će naručitelj radova dobiti popis tek nakon što se bilješke obrade u uredu.

Ovaj je postupak spor i neučinkovit. Ne postoji mogućnost brzih pojašnjenja, promjena i prijedloga. Čak je i nekoliko dana potrebno da se nekome dodijeli zadatak za otklanjanje nedostatka. Prosljeđivanje svih dodatnih pojašnjenja također je presporo.

PlanRadar omogućuje korisnicima brzo otklanjanje nedostataka na licu mjesta, i to u svim fazama radova. Čim na licu mjesta uočite neki nedostatak, pomoću aplikacije možete odmah dodijeliti zadatak za njegovo otklanjanje. U ticket možete upisati i komentare, priložiti fotografije ili video snimke. A zadatak možete odmah dodijeliti odgovornoj osobi, bez da joj prethodno morate običnom ili elektroničkom poštom poslati cijeli izvještaj. Ne trebate se ni sastajati da biste odgovornoj osobi pokazali utvrđeni nedostatak. Sve je vidljivo u PlanRadaru.

Ovaj softver koji čuva podatke u oblaku idealan je za praćenje građevinskog projekta i upravljanje projektom u svim fazama. Njegove funkcije omogućuju kombiniranje standardnog popisa nedostataka i građevinskog dnevnika sa svim fazama građevinskih radova, digitalizacijom složenih građevinskih podataka i stvaranjem odgovarajućeg sustava za upravljanje nedostacima na licu mjesta.

 

Kako u PlanRadaru izraditi popis nedostataka

Platforma kombinira funkcije za upravljanje timom s funkcijom razmjene poruka. Svaki uključeni korisnik vidi koji mu je zadatak dodijeljen, a sve izmjene i status aktualiziraju se u stvarnom vremenu. Svi učitani nacrti i skice, tablice i fotografije pohranjuju se u oblaku i mogu se pronaći pomoću filtera. Sve starije verzije nacrta također se pohranjuju i dostupne su kasnije.

Prilikom izrade popisa nedostataka možete detaljno navesti zašto tražite otklanjanje nekog nedostatka, a možete dodati i komentar, audio snimku, video snimku i fotografije. Ako na primjer dodate fotografiju ili video snimku, možete na nacrtu ili u BIM modelu točno označiti na kojem se mjestu nalazi nedostatak odn. što se točno mora ispraviti.

Odmah nakon što ste otvorili projekt i učitali nacrte u PDF-u možete početi s radom u aplikaciji PlanRadar.

Možete odabrati vrste obrazaca koje želite da vaš tim koristi u ovom projektu. Pomoću tih obrazaca se onda dodjeljuju zadaci ili nadopunjuju kontrolni popisi. Osim toga, možete učitati i postojeće PDF dokumente koje vaši timovi moraju dopuniti.

Nakon što ste otvorili odgovarajući projekt možete izraditi tickete koristeći najvažniji obrazac i tako sastaviti na primjer „ticket nedostataka u vodovodnim cijevima“ ili „ticket za otklanjanje električnih kvarova”. Prije nego što zadatak otklanjanja nedostatka dodijelite nekom izvođaču radova, dodajte sve potrebne informacije i upute.

 

Zadatak otklanjanja nedostatka u PlanRadaru

Odgovorna osoba odmah će primiti obavijest o dodijeljenom zadatku. Sudionici projekta uz odgovarajuća odobrenja mogu vidjeti status svakog pojedinačnog zadatka.

Softver PlanRadar jedinstven je po tome što njegova mobilna aplikacija na tabletu ili pametnom telefonu nudi mogućnost da se na jednostavan način na samom gradilištu snime problemi čije rješavanje kasnije možete pratiti. Vrlo jednostavno možete dodati fotografiju ili video snimku, na nacrtu ili u BIM modelu označiti mjesto na kojemu se nedostatak nalazi i čak dodati GPS lokaciju.

Zatim samo morate dodati opis problema i rješenja. To možete učiniti tekstom ili audio snimkom. Nakon toga možete odrediti koja osoba bi trebala otkloniti nedostatak. Kada izdate ticket, zadatak će se pojaviti na popisu zadataka koji se u projektu moraju izvršiti.

 

Informacija o nedostatku sadržana u ticketu koji je izrađen u PlanRadaru

PlanRadar automatski iz izdanog ticketa preuzima sve informacije u odabrani predložak izvještaja o nedostacima i stavlja ih u odgovarajuća polja.

Nema potrebe da se podaci još jednom unesu ili da se promijeni njihov format. Nakon što ste izradili predložak, možete ga koristiti svaki put za izradu izvještaja o nedostacima ili detaljnog popisa nedostataka.

 

Predložak nedostataka u PlanRadaru

Popis nedostataka u sustavu ticketa u PlanRadaru

 

Digitalni popis nedostataka – sljedeći korak u gradnji

Digitalni dokumenti u velikoj su mjeri praktičniji i učinkovitiji od papira. Softver sigurno pohranjuje sve podatke, pruža gotove obrasce koje samo treba popuniti i šalje podsjetnike o rokovima i statusu zadatka.

Njegova funkcionalnost zamjenjuje sve aplikacije za razmjenu poruka. Sva komunikacija može se odvijati unutar programa. Softver je vrlo učinkovit jer se u njemu nalaze sve potrebne informacije o projektu, a komunikacija se lakše prati kada je centralizirana.

Osim toga, PlanRadar podržava sve potrebne formate dokumenata, uključujući velike dokumente s više stranica koji sadrže i tekst i slike u formatu .jpg i .png. Gotovi digitalni izvještaj može se odmah izvesti u PDF datoteku.

Koristeći PlanRadar inženjeri i voditelji projekata mogu na svom mobilnom uređaju raditi izravno s BIM modelima, tako da više ne postoji potreba prijenosno računalo odnijeti u ured odn. raditi u uredu. Ovo također ubrzava postupak primopredaje radova i pregleda gradilišta. Izvještaj o nedostacima sa svim potrebnim informacijama može se sastaviti na samom gradilištu. Ne postoji potreba za dupliciranjem rada.

Čim je nedostatak otklonjen, izvođač radova može promijeniti status zadatka. Izvođač radova trebao bi učitati i fotografije ili video snimku kao dokaz da je nedostatak otklonjen, uz komentar da je sve teklo po planu. Ovi koraci čine postupak transparentnim – svatko može vidjeti koliko je brzo problem riješen i prima obavijesti o svakom učinjenom koraku.

Zahvaljujući jasnom i jednostavnom sučelju PlanRadara, popis građevinskih nedostataka sastavlja se bez nepotrebne papirologije, a odluke se mogu donijeti i proslijediti brzo. Softver koji se zasniva na oblaku omogućuje neometanu komunikaciju u stvarnom vremenu između osobe koja je prijavila nedostatak i osobe koja ga mora otkloniti.

 

Ticketi: ticketi u PlanRadaru označeni su različitim bojama koje označuju status zadatka

Problem je moguće riješiti i sastaviti zadatak za isti bez internetske veze. Sve što dodate u sustav dok ste izvan mreže pohranjuje se, tako da možete nastaviti raditi i kada nema internetske veze. Čim se ponovno spojite s internetom, podaci koje ste dodali prenose se i vidljivi su ostatku projektnog tima.

Ova vrsta digitalnog alata pruža jasan i transparentan pregled aktualnih radova i omogućuje vam učinkovito upravljanje zadacima, a istovremeno optimizira komunikaciju i štedi vrijeme. Ako sve nedostatke i probleme dokumentirate na licu mjesta u PlanRadaru, uvijek se možete pouzdati u dokaze koji su vam potrebni u slučaju spora.

Bez obzira radi li se o pohranjenim izvještajima, o dokazima spremljenima u ticketima ili o različitim verzijama nacrta, svi dokazi su sigurno pohranjeni u oblaku i raspoloživi su u bilo kojem trenutku.

Uz građevinske nedostatke, fleksibilne funkcije PlanRadara, poput kontrolnih popisa, mogu se koristiti i nakon dovršetka gradnje, u održavanju nekretnina i njihovom upravljanju.

Testirajte PlanRadar 30 dana besplatno i uvjerite se sami u prednosti ovog softvera za Vaše poslovanje.

 

O PlanRadaru

PlanRadar, poduzeće osnovano 2013. godine, pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i nekretninsku industriju.

Naša je aplikacija dostupna na svim IOS, Android i Windows uređajima te je  tisućama kupaca diljem svijeta pomogla digitalizirati poslovanje. PlanRadar se koristi na više od 25,000 projekata svaki tjedan.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju