Blog Post

Graditeljstvo i osiguranje dokaza – Prevencija, a ne sanacija

20.10.2020 | 10 vrijeme čitanja

Stanite! Prije nego što otklonite nedostatak trebali biste posvetiti pažnju određenim stvarima. U protivnom, postoji opasnost da gubite pravo na naknadu štete jer ste prebrzo djelovali. A ono što zasigurno ne želite jest da Vam se kasnije predbacuje da ste upravo zbog otklanjanja nedostatka uništili relevantan dokaz.

U ovom članku pokazat ćemo Vam zašto se to u digitalno doba ne smije dogoditi. Korištenjem PlanRadara ne samo da raspolažete svim bitnim dokazima, nego brže možete dati i prijedloge za sanaciju.

Graditeljstvo i osiguranje dokaza - Prevencija, a ne sanacija

Sadržaj članka:

 • Osiguranje dokaza u graditeljstvu: Oslonite se na besprijekornu dokumentaciju
 • Pravila i obveze u postupku osiguranja dokaza
 • Uz PlanRadar za osiguranje dokaza ne trošite novac na skupa vještačenja.

 

Voditelji projekta često smatraju da se zbog investitora šteta mora odmah sanirati i interveniraju ishitreno. Savjetujemo Vam da kod otklanjanja nedostatka za koji je odgovorna druga osoba poduzmete posebne preventivne mjere! Osiguranje dokaza i građevinski propisi usko su povezani. Ako u samom startu propustite štetu prije njezinog otklanjanja preispitati i detaljno evidentirati, osobi koja je odgovorna za štetu dajete manevarskog prostora da u konačnici ne odgovara za štetu.

Odgovorna osoba može na primjer tvrditi da nije imala priliku provjeriti nedostatak ili da joj nije pružena mogućnost da sama otkloni štetu. Osim toga, odgovorna osoba može tvrditi da radi toga nije mogla utvrditi je li ona zaista odgovorna za štetu. Jasno je da nekada postoje situacije u kojima se mora brzo djelovati. Međutim, morate biti svjesni opasnosti da u slučaju pogrešnog postupanja teret dokaza leži na Vama i da možete izgubiti pravo da kasnije u okviru jamstva za izvršene radova zahtijevate naknadu štete.

Građevinski propisi su rigorozni. PlanRadar Vam pomaže, pruža svim zainteresiranim stranama sigurnost i stoji Vam u obliku testne verzije 30 dana besplatno na raspolaganju.

 

 

OSIGURANJE DOKAZA U GRADITELJSTVU – NAJVAŽNIJA STVAR JE BESPRIJEKORNA DOKUMENTACIJA

Cilj osiguranja dokaza je da se prije sanacije ili popravka snimi i evidentira stanje. Osiguranje dokaza u graditeljstvu značajan je element upravljanja rizicima i zapravo je vrsta preventivne mjere. Ako se u tom pogledu poduzmu ispravni koraci, sve zainteresirane strane štede novac. U mnogim slučajevima potraživanja na temelju zahtjeva za naknadu štete mogu se odbiti ili regulirati samo ako postoje čvrsti dokazi.

No, osiguranje dokaza često iziskuje mnogo vremena i može uzdrmati ravnotežu između rizika, isplativosti određenih koraka i rokova. Rješenje se nalazi upravo u digitalizaciji radnih procesa. Digitalizacijom ne samo da možete izraditi besprijekornu dokumentaciju, nego možete i povećati promet poslovanja.

Prednost digitalizacije dokumentacije u graditeljstvu koju možete pružiti investitorima i arhitektima je raspoloživost podataka koji su pohranjeni u oblaku (Software-as-a-Service = softver kao usluga). No kod odabira budite oprezni, jer kao u drugim segmentima života i ovdje postoje velike razlike između različitih softverskih platformi.

Izbjegavajte platforme koje ne sadrži funkcije upravljanja projektima bez tehnologije spremanja podataka u oblak. PlanRadar, softversko rješenje koje su prepoznali i cijene građevinski stručnjaci, podržava Vas u očuvanju ravnoteže između troškova i ekonomičnosti. Poboljšajte svoju učinkovitost sada!

 

Sljedeće funkcije pomažu u izradi besprijekorne dokumentacije:

 • Jednostavan unos podataka u takozvani ticket: Zahvaljujući ovoj funkciji na licu mjesta se u mobilni uređaj mogu unositi podaci o nedostacima i o točnoj poziciji nedostatka, u obliku fotografija, teksta i govorne poruke.
 • Izravna komunikacija: Ticket (uneseni podaci o šteti) se može dodijeliti izravno nadležnoj osobi, uključujući podatke o prioritetima. Dotična osoba automatski prima obavijest da joj je dodijeljen ticket.
 • Digitalni nacrti: Postoji funkcija brzog pregleda i zumiranja nacrta.

 

SNIMKA WEBINARA

Kako voditi digitalni građevinski dnevnik

 

Gradilišta su često nepristupačna. Nekada se na gradilištu ne može pronaći mjesto na kojemu se može koristiti prijenosno računalo. Softver za čije korištenje je potreban samo pametni telefon ili tablet može znatno poboljšati učinkovitost na licu mjesta, na samom gradilištu. Zahvaljujući pristupu važnim dokumentima na bilo kojem mobilnom uređaju i pojednostavljenju upravljanja nedostacima i dokumentacijom štedite vrijeme, pa tako i novac. Umjesto toga, možete se usredotočiti na važne zadatke. Na temelju takvih prednosti u graditeljstvu se postupno prelazi s papirnatog oblika bilježenja građevinskih nedostataka (npr. građevinskog dnevnika) na unos podataka na digitalne platforme.

Zna se dogoditi da na gradilištu ne postoji dobra internetska veza, što kod nekih softverskih rješenja može prouzročiti probleme. Ali PlanRadar podržava i način rada izvan mreže. Korisnik i bez internetske veze može unositi podatke. A kada se uspostavi internetska veza, podaci se automatski prenose u oblak.

 

POSTUPAK OSIGURANJA DOKAZA U GRADITELJSTVU – PRAVILA I OBVEZE

Koje su Vaše obveze u osiguranju dokaza o štetama s pravnog aspekta? Na ovo pitanje ne postoji kratak i jednostavan odgovor, jer postupci osiguranja dokaza su kompleksni.

 

Umjesto toga, postoji nekoliko stvari koje morate unaprijed razjasniti:

 • Je li potrebno popravak izvršiti odmah kako bi se spriječile dodatne štete?
 • Je li potrebno popravak izvršiti odmah kako bi se zaštitili zdravlje, sigurnost i dobrobit stanovnika ili radnika?
 • Je li potencijalni krivac štete obaviješten o šteti i o vrsti zahtjeva za popravak?
 • Je li potencijalni krivac štete obaviješten o opsegu popravaka koji se prema stručnom mišljenju moraju izvršiti?
 • Je li potencijalni krivac štete obaviješten o tome kada treba izvršiti popravak?
 • Je li potencijalnom krivcu štete pružena mogućnost da samostalno pregleda nedostatak?
 • Je li potencijalnom krivcu štete pružena mogućnost da tijekom radova popravka bude prisutan?
 • Hoće li se radovima popravka uništiti dokaz o građevinskom nedostatku?
 • Ako se ne može izbjeći da se dokazi tijekom popravka ne unište ili da nakon popravka postanu nevidljivi, koliko bitni su ti dokazi za eventualni zahtjev za naknadu štete oštećene osobe?
 • Koje informacije ste krivcu štete dostavili nakon dovršetka popravka? Jeste li krivcu štete pružili realnu mogućnost da provjeri i procijeni uzročno-posljedičnu vezu štete?

 

PROČITAJTE: 6 koraka za osiguranju dokaza u građevinskom sektoru

 

Prije nego što otklonite nedostatak trebali biste posvetiti pažnju navedenim pitanjima. Još bolje bi bilo da eventualno razgovarate s odvjetnikom koji Vam može pomoći, ako je potrebno poduzeti određene korake. Angažirati sudskog vještaka za osiguranje dokaza sudskim putem i podnijeti tužbu radi naknade štete trebao bi biti najgori mogući scenarij.

Zbog mogućih teških posljedica nedostatnog osiguranja dokaza za osobe s određenim odgovornostima u projektu od velikog je značaja stvoriti okvirne ugovorne uvjete kojima se utvrđuje postupanje u slučaju potrebe otklanjanja građevinskih nedostataka.

 

Sljedeći koraci mogu dati odgovor na gore navedena pitanja i rizike svesti na najmanju moguću mjeru:

 1. Odmah obavijestite odgovornu osobu o svim utvrđenim štetama.
 2. Ako za otklanjanje štete planirati angažirati treću osobu, krivca štete prije otklanjanja štete obavijestite o tome te mu pružite mogućnost da pregleda štetu.
 3. Ako je sanacija štete toliko hitna da se mora izvršiti prije nego što potencijalni krivac štete pregleda, pružite mu barem mogućnost da sudjeluje u sanaciji.
 4. Zabilježite stanje štete na licu mjesta, kako prije tako i tijekom i nakon sanacije. Vaša dokumentacija bi svakako trebala sadržavati fotografije, snimke, opis štete, a eventualno i nalaz i mišljenje stručnjaka. Trebali biste sačuvati uzorak oštećenog materijala ili materijala s greškom, ako je to moguće.
 5. Dokumentirajte metodu testiranja koju ste primijenili za analizu oštećenog materijala/dijela i metodu otklanjanja štete.
 6. Čuvajte fizičke dokaze, ako je to moguće. To mogu biti:
  1. oštećeni predmet ili
  2. uzorak dijela predmeta s greškom, u suradnji s proizvođačem predmeta s greškom.
 7. Zabrana poduzimanja koraka u osiguranju dokaza kojima se skrivaju dokazi i zbog kojih je potrebno naknadno angažirati vještaka.

KORIŠTENJEM PLANRADARA MOŽETE IZBJEĆI SKUPA VJEŠTAČENJA RADI OSIGURANJA DOKAZA

Pogotovo investitori pokušavaju izbjeći da pravnici rješavaju štete. U pravilu se štete, građevinski nedostaci ili pogrešno izvršenje radova rješavaju mirnim putem. Kontaktiranje odvjetnika bi trebala biti zadnja opcija. Vođenje postupka osiguranja dokaza na sudu i angažiranje vještaka stvaraju velike troškove. Ako do toga dođe, možete sa sigurnošću računati s tim da nećete imati samo dodatne troškove, nego da ćete potrošiti i dragocjeno vrijeme.

Budući da investitori, odvjetnici i suci raspolažu samo ograničenim stručnim znanjem koje je potrebno za potpuno razumijevanje konteksta, oni u pravilu angažiraju sudskog vještaka. Njihov je glavni motiv da se pomoću vještaka spor brzo riješi. Taj je motiv razumljiv, ali u praksi razne prepreke često otežavaju brzo rješavanje spora.

 

PROČITAJTE: Kako voditi online građevinski dnevnik i osigurati dokaze

 

Postupci osiguranja dokaza putem sudskog vještaka mogu trajati doslovno cijelu vječnost. Često se sudski postupci odugovlače zato što se suprotstavljene strane prepiru oko formalnih detalja. Tako primjerice sam predračun vještaka tjednima može biti točka prijepora. Tek nakon toga vještak počinje sa svojim radom. A i njemu je potrebno vremena za izradu stručnog nalaza. Pa čak i ako ovi koraci traju kraće nego inače i ako vještak svoj stručni nalaz izradi i prije isteka roka, to ne znači da su obje strane zadovoljene, odnosno to ne znači da je izradom stručnog nalaza stvar riješena. Naprotiv, strana u postupku za koju mišljenje vještaka nije povoljno odmah će uložiti prigovor.

Izbjegavajte vještačenja građevinskih nedostataka pred sudom. Takav korak ima smisla tek onda kada jednoj strani nije omogućen pristup odn. nije pružena mogućnost da pregleda građevinski nedostatak.

Pravovremeno osiguranje dokaza u graditeljstvu igra značajnu ulogu. Kako građevinski radovi napreduju, tako je sve teže nekada i nemoguće utvrditi prvobitno stanja nekih stvari, npr. konstrukcije ili građevinskih radova. Zato je potrebno anticipativno razmišljati i poduzeti korake za pravovremeno osiguranje dokaza. No to ne znači, da je uvijek potrebno angažirati skupog vještaka.

 

 

POSTUPAK OSIGURANJA DOKAZA U GRADITELJSTVU – PREDLOŠCI IZVJEŠTAJA KOJI SE AUTOMATSKI AŽURIRAJU

Sve rašireniji trend je primjena digitalnih predložaka izvješća s informacijama koje se automatski ažuriraju.

Danas postoji puno veći izbor softverskih programa nego prije. To je dobar znak za građevinsku industriju i graditeljstvo, jer su prednosti digitalizacije i u tom sektoru konačno prepoznate. No, kod svog odabira svakako provjerite praktičnost funkcija. Izbjegavajte softver za gradilišta koji ne pojednostavljuje radne procese i za koji je eventualno potrebna nabava dodatnih programa.

 

Softver za osiguranje dokaza u graditeljstvu trebao bi ispuniti najmanje sljedeća tri zadatka:

 1. Dokumentacija stvarnog stanja prije građevinskih radova
 2. Redovito praćenje i redovita provjera tijekom izvođenja građevinskih radova
 3. (Završni) pregled nakon dovršetka građevinskih radova.

 

Brzo ćete ustanoviti je li softver dobar u praksi ili ne. Ono što Vi želite su mobilne i jednostavne funkcije koje možete koristiti bez dugotrajne obuke. Ako niste poduzetnik pojedinac i morate cijeli tim ljudi opremiti softverom, postavlja Vam se sljedeće pitanje: „Hoće li moji zaposlenici softver uopće koristiti?“. Jer ne želite da Vaše poduzeće bude jedno od onih čiji su zaposlenici prepreka uvođenju modernih tehnologija.

 

Voditelj gradilišta s softverom PlanRadar

 

OPTIMIZACIJA PROCESA U PRAKSI GRADITELJSTVa

U pravilu se prije uvođenja novih softverskih programa imenuje nadležna osoba. Ona mora saznati koje funkcije neki program mora imati, a da bi ga dotične osobe mogle koristiti za optimizaciju procesa ili postupak osiguranja dokaza. U potrazi za softverom koji se u praksi može koristiti za rad na gradilištu shvatit ćete da je jednostavno, a istovremeno kompletno rješenje najbolje rješenje. Platforma PlanRadara ispunjava sve to, ali i mnogo više. Korištenjem PlanRadara dobit ćete alat za upravljanje nedostacima i dokumentacijom koji ne samo da osigurava besprijekornu dokumentaciju, nego i transparentne procese. A uz to je i vrlo jednostavan za korištenje. Jednim klikom u bilo kojem trenutku se može izraditi pouzdani izvještaj o statusu radova. Taj neovisni izvještaj o statusu s jedne strane Vam omogućuje da uvijek imate uvid u stanje projekta, a s druge strane Vam pruža sigurnost da raspolažete besprijekornom dokumentacijom.

Vrijeme je da digitalizirate svoje radne procese kako biste izbjegli eventualne sudske postupke. Veća učinkovitost i produktivnost te sustav pohrane podataka u oblaku čine PlanRadar isplativom investicijom poduzeća svih veličina. Isprobajte sada 30 dana besplatno testnu verziju i uvjerite se sami u sofisticirane funkcije našeg softvera za građevinsku dokumentaciju ili nas kontaktirajte.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju