Blog Post

Osiguranje dokaza prije početka gradnje – Pitanja i odgovori

15.05.2020 | 8 vrijeme čitanja

Osiguranje dokaza prije početka gradnje od odlučujuće je važnosti, osobito ako se kasnije u slučaju štete želi izbjeći sudska parnica. Saznajte ovdje kako se mogu osigurati relevantni dokazi, što je najvažnije i na što trebate obratiti pažnju.

Saznajte:

 1. Sve o osiguranju dokaza prije početka gradnje: o svrsi, opsegu i pravnom značaju osiguranja dokaza te o tome tko prikuplja dokaze;
 2. Sve o osiguranju dokaza na susjednoj zgradi: o tijeku, načinu postupanja ako susjedi ne žele surađivati; upoznajte se s jednim (negativnim) primjerom iz prakse;
 3. Kako Vas softver PlanRadar podržava kod snimanja postojećeg stanja uoči građevinskih radova.

 

Osiguranje dokaza prije početka gradnje

 

Najvažnija pitanja i činjenice o osiguranju dokaza prije početka gradnje

Prema definiciji svrha osiguranja dokaza je prikupljanje podataka o stvarnom stanju prije početka građevinskog pothvata. Ako se prije početka gradnje činjenice što detaljnije evidentiraju, to u slučaju nejasnoća ili spora (primjerice ako se ustanove štete ili nedostaci) može pridonijeti brzom pronalasku uzroka.

 

Je li osiguranje dokaza prije početka gradnje obvezatno?

Osiguranje dokaza je obvezatno. Sukladno propisima zakona koji uređuje ugovore o građenju i građevinskim radovima dokumentacija mora sadržavati “sve nužne” informacije. Sadržaj moraju ovjeriti i naručitelj i izvođač radova. Svakako je preporučljivo da se evidentira stvarno stanje.

 

Opseg i tijek snimanja stvarnog stanja prije početka gradnje

 1. Prikaz stvarnog stanja u pravilu počinje prikupljanjem podataka o građevinskom terenu. Ovisno o planiranim radovima osiguranje dokaza sastoji se na primjer od bilježenja postojećih stabala ili skliskih obronaka zemljišta.
 2. Često građevinski radovi utječu na susjedna zemljišta i susjedne zgrade. Vrlo važno u odnosu na susjedne zgrade je da se pregleda stanje unutrašnjosti zgrade, a ne samo fasada. Jer samo tako se mogu utvrditi već postojeća oštećenja odn. oštećenja nastala tijekom izvođenja građevinskih radova.
 3. Stanje cesta i postojećih vodovodnih i plinskih cijevi te električnih vodova također je bitno za osiguranje dokaza prije početka građevinskih radova. Primjerice uporaba teških strojeva ili zemljani radovi mogu oštetiti vodove i cijevi.

 

Tko sastavlja dokumentaciju?

Postoje tri mogućnosti. Svaka varijanta ima svoje prednosti i nedostatke:

 1. Vlastita izrada dokumentacije koja obuhvaća opis činjeničnog stanja prije početka gradnje:

 • Najpovoljnija varijanta.
 • Međutim, preduvjet je postojanje odgovarajućih pomoćnih alata koji omogućuju da se sve činjenice prikažu u obliku teksta ili fotografija.

 

PROČITAJTE: Kako pomoću PlanRadara možete osigurati dokaze tijekom i nakon izvođenja građevinskih radova

 

 1. Evidentiranje stvarnog stanja po građevinskom vještaku:

 • Usluge građevinskih vještaka često su skupe. U pravilu za vještaka morate izdvojiti nezanemariva financijska sredstva. Osim toga, morate mu nadoknaditi i troškove prijevoza te troškove izrade dokumentacije.
 • Oprez: Stručnjaci za graditeljstvo nisu uvijek i sudski vještaci. Stoga biste trebali provjeriti je li stručnjak kojeg želite angažirati zaista i sudski vještak.

 

PROČITAJTE: Koji troškovi mogu nastati prilikom angažiranja građevinskog vještaka? – 3 savjeta za izradu povoljnog nalaza i mišljenja sudskog vještaka

 

 1. Trebate biti oprezni, ako za osiguranje dokaza tijekom građevinskog projekta angažirate podizvođača. Jer u tom slučaju postoje dva rizika:

 • Podizvođači su često izloženi pritisku kada je riječ o troškovima i konkurentnosti. Radi toga se može dogoditi da osiguranje dokaza od strane podizvođača nije potpuno.
 • Kao poduzetnik odn. voditelj gradilišta u slučaju naknade štete nemate pravo regresa prema podizvođaču.

 

Radovi u građevinskoj jami

Osiguranje dokaza na susjednoj zgradi: Najvažnija pitanja i odgovori

Prava susjeda uređeno je zakonskim propisima o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Istovremeno, ti propisi predviđaju da graditelj ima pravo raspolaganja svojom kućom odn. zgradom. No, on može raspolagati svojom imovinom samo na način koji ne ometa odn. ne šteti susjednim zgradama. A upravo kod izvođenja građevinskih radova postoji opasnost da se to dogodi. Ako zbog građevinskih radova nastane neka šteta na susjednoj zgradi ili zemljištu, konflikti su neminovni. Upravo zbog toga se preporučuje da se okolina zemljišta na kojemu se izvode građevinski radovi detaljno analizira te da se snimi stanje susjednih zgrada, a sve u svrhu osiguranja dokaza.

 

Kako sa susjedima dogovoriti snimanje stanja?

U pravilu biste susjede trebali na vrijeme obavijestiti o planiranim građevinskim radovima. Informirajte susjede o vrsti planiranih radova, ali i o mogućim rizicima koji mogu nastati za njihovo zemljište, zelene površine i objekt. Na samom početku naglasite da radi toga želite osigurati dokaze. Ako susjedi pristanu, stvarno stanje snimite sami ili uz pomoć sudskog vještaka za graditeljstvo ili drugog stručnjaka, u prisustvu susjeda. Važno: Izrađenu dokumentaciju proslijedite i susjedima.

Što učiniti ako susjed ne želi surađivati?

Ako stanari susjednih zgrada ne žele dati pristanak za osiguranje dokaza na susjednoj zgradi, osiguranje dokaza možete zahtijevati sudskim putem. Međutim, sudski postupak osiguranja dokaza je skup i često dugo traje.

 

PROČITAJTE: Samostalno osiguranje dokaza u slučaju građevinskih nedostataka: Ovako to funkcionira!

 

Software za građevinarstvo PlanRadar

Primjer iz prakse: Šteta na susjednoj zgradi koja je nastala zbog vibracija

Da je pravodobno snimanje postojećeg stanja u građevinskom sektoru od iznimne važnosti često dokazuju građevinski projekti u gradovima. Građevinski pothvat u gradu uvijek je izložen posebnim izazovima kao što su gust promet, malo prostora i velik broj susjeda. Zbog urbanizacije mreža komunalnih usluga konstantno se širi, zbog čega se većina radova u niskogradnji izvodi u samim gradovima. Zbog blizine susjednih zgrada osiguranje dokaza je od iznimne važnosti. A zbog blizine susjednih zgrada za izvođenje građevinskih radova uvijek postoje strogi propisi čije kršenje u najgorem slučaju može rezultirati obustavom radova.

Problem je sljedeći: Budući da je proces gradnje sam po sebi kompleksan, projektanti i voditelji građevinskog projekta često se fokusiraju samo na izgradnju objekta. Pitanjima osiguranja dokaza pažnja se posveti tek u trenutku objave natječaja za radove. A i onda se često ne opisuju detaljni uvjeti koji moraju biti ispunjeni za osiguranje dokaza, nego se navodi vrlo općenita točka koja glasi „osiguranje dokaza na susjednim zgradama“. Nerijetko se u okviru ove točke ne uzimaju u obzir eventualno potrebne promjene u primjeni građevinske tehnologije ili upotrebe građevinskog materijala, što već u samom startu može dovesti do nepotpunog evidentiranja postojećeg stanja.

Što se može dogoditi ako se osiguranju dokaza ne pokloni potrebna pažnja od samog početka prikazuje sljedeći primjer. U jednom gradu odabran je glavni izvođač za izvođenje radova na cesti i radova niskogradnje. Radovi su se odvijali u gradu. Tijekom građevinskih radova javni naručitelj je zahtijevao osiguranje dokaza. Nadležni inženjer je izradio tehničku građevinsku dokumentaciju odn. snimio stanje susjednih zgrada. Međutim, zabilježio je samo stanje fasada koje gledaju na cestu, i to iz perspektive pješaka.

Dokumentacija nije sadržavala dovoljno informacija o stanju viših katova susjednih zgrada. U okviru građevinskih radova zbog vibracija tijekom izvođenja radova na izolaciji na susjednim zgradama nastale su pukotine i oštećenja. Vlasnici susjednih zgrada poduzeli su pravne korake. Radovi su obustavljeni te je pokrenut sudski postupak radi naknade štete. Investitor je naknadno, dakle nakon što su dotični radovi zbog kojih je navodno nastala šteta već bili dovršeni, bio prisiljen dokazivati da vibracije nisu uzrokovale štetu. Tko je već jednom bio u situaciji da naknadno traži dokaze zna koliko je to teško i mukotrpno.

 

PROČITAJTE: Pukotine u zidovima – uzroci i mjere

 

Taj scenarij ne biste nikome poželjeli. Na navedenom primjeru brzo možete prepoznati problematiku koja se može pojaviti kod izvođenja građevinskih radova unutar grada, ali i važnost da se snimanje postojećeg stanja u svrhe osiguranja dokaza povjeri kompetentnoj osobi. Zaključak: Kod izvođenja građevinskih radova vrlo je bitno inzistirati na maksimalnoj kvaliteti, ali je jednako bitno detaljno isplanirati snimanje postojećeg stanja okruženja.

 

Snimanje postojećeg stanja pomoću softvera – učinkovito, povoljno i neovisno

Savjetujemo poduzećima i voditeljima građevinskih projekata da osiguranje dokaza provedu prije početka građevinskih radova. PlanRadar je idealan alat za osiguranje dokaza, jer je učinkovit i brz. Uporabom ovog softvera ne morate naknadno tražiti ni dokumentaciju ni dokaze.

PlanRadar je softver i aplikacija za učinkovito snimanje postojećeg stanja. Preko mobilnog uređaja svaka osoba koja sudjeluje u građevinskom projektu može unositi podatke o nedostacima, a može priložiti i slike, tekst i govorne poruke. PlanRadar sve prikupljene informacije pohranjuje na platformi i upravlja njima.

PlanRadar Vam omogućuje da u samo nekoliko klikova izradite svu dokumentaciju koja Vam je potrebna za osiguranje dokaza. Na taj način PlanRadar pojednostavljuje upravljanje nedostacima, izvještajima i statistikama. Ukratko: PlanRadarom štedite vrijeme koje bi Vam bilo potrebno za naknadno traženje dokaza (ušteda čak do 17% radnog vremena tjedno)!

PlanRadar je dostupan za iOS, Android i Windowse. Ovaj softver koristi preko 20.000 korisnika diljem svijeta. Iskoristite priliku i testirajte PlanRadar 30 dana besplatno.

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju