Blog Post

6 koraka za osiguranju dokaza u građevinskom sektoru

21.02.2020 | 6 vrijeme čitanja

Da bi se pred sudom zahtjevi za naknadu štete sveli na najmanju moguću mjeru, neophodna je detaljna dokumentacija u postupku osiguranja dokaza. U ovom članku možete saznati:

 • na kojih šest koraka morate obratiti pažnju u postupku dokazivanja i
 • kako Vam PlanRadar može pomoći da u svrhu vještačenja učinkovito provedete sveobuhvatno osiguranje dokaza koji su Vam jednostavnim klikom dostupni i nekoliko godina nakon što su nedostatci utvrđeni.

Nadzorni inženjer na gradilištu

UPUTE: OVAKO FUNKCIONIRA osiguranje dokaza u građevinskom sektoru

U nastavku Vam predstavljamo šest najvažnijih elemenata kvalitetnog osiguranja dokaza:

 • Opseg dokazne dokumentacije
 • Stanari i susjedne zgrade
 • Prvi podaci o nedostatcima i prevencija od štete
 • Razvoj štete i sanacija
 • Mirenje
 • Dokazi u slučaju sudskog spora

 

 1. Opseg dokazne dokumentacije

Izrada dokazne dokumentacije u pravilu je postupak koji iziskuje mnogo truda i vremena. Stoga bi postupak trebao biti organiziran na način da se prikupi što detaljnija dokumentacija, a da se istovremeno resursi učinkovito koriste. Tako možete dokazati da štetu koja je nastala tijekom građevinskog pothvata niste Vi skrivili, a da pri tome štedite dragocjene resurse. Izazov leži u pronalasku zlatne sredine.

Primjer: Ako je šteta vidljiva na vanjskim zidovima, izvođenje dokaza u unutrašnjosti zgrade nije potrebno. Ako prilikom građevinskih radova nije nastala šteta na vanjskim zidovima, ali netko podnese zahtjev za naknadu štete koja je navodno nastala unutar zgrade, izvođenje dokaza može doprinijeti utvrđenju relevantnih činjenica. No, ni u ovom slučaju traženje dokaza u unutrašnjosti zgrade nije prioritet. Jasno je da postoji iznimke, ako su radovi izvedeni unutar zgrade. No, i u tom slučaju preporučujemo da se pregledaju i podrum i stubište. Ovdje može pomoći vještak koji samostalno izvodi dokaze.

PREPORUKA #1: Funkcijom PlanRadara „digitalna građevinska dokumentacija i upravljanje nedostatcima“ možete uštedjeti dnevno i do 90 minuta, a naknadna obrada analogne dokumentacije o šteti postaje suvišna. Građevinske nedostatke više ne morate zapisivati na blok, unositi u Excel tablice ili snimati na diktafon. Jednostavno otvorite korisnički račun na stranicama PlanRadara i učitajte odgovarajuće građevinske nacrte. Nakon toga, dodat ćemo vještaka kao člana projekta. On na nacrtu može obilježiti sva mjesta koje je potrebno pregledati za osiguranje dokaza. A vi u realnom vremenu možete pratiti koja mjesta je vještak obilježio.

 

 1. Stanari i susjedne zgrade

Susjedne zgrade bi se svakako trebale uključiti u postupak osiguranja dokaza. Stanari često postavljaju zahtjeve za naknadu štete zato što misle da je šteta na njihovoj zgradi nastala upravo zbog Vaših radova na nekom objektu. Zato preporučujemo da stanare unaprijed okupite te da im objasnite smisao i svrhu dokumentacije. To je među ostalim dobro i za vlastitu sigurnost stanara. Pozitivan dodatni efekt: Na taj način stvarate povjerenje i smanjujete potencijal da se između stranaka razviju konflikti.

PREPORUKA #2: Svi uočeni nedostatci pohranjuju se na platformi PlanRadara i prikazuju se kronološkim redom. Sve informacije, uključujući informacije u obliku teksta, snimke ili fotografija, dostupne su klikom prsta. Na taj način i Vi i sudionici projekta u bilo kojem trenutku možete dobiti uvid u sve informacije.

Jednostavna građevinska dokumentacija uz PlanRadar

 1. Prvi podaci o nedostatcima i prevencija štete

Kod dokumentiranja nedostataka potrebno je obratiti pažnju na sljedeće točke:

 • Pukotine: Ovdje preporučujemo koristiti traku za mjerenje širine pukotine. Na taj se način ozbiljnost pukotina može i naknadno provjeriti.
 • Određivanje graničnog stanja nosivosti i utvrđivanje neravnina: U takvim slučajevima upotrijebite kutomjer.
 • Libelom izmjerite neravnine.
 • Vlaga: Kapacitivna nerazorna metoda mjerenja pružit će Vam potrebne podatke.
 • Veći pomaci: Veće pomake možete utvrditi na monitoru pomoću digitalnog mjerenja pukotina.
 • Visokofrekvencijske analize pukotina preporučuju se kada su građevinski strojevi prouzročili vibracije.

 

U najčešće građevinske nedostatke ubrajaju se:

 • Vlaga na pročelju, krovu ili u podrumu
 • Nedostatci izolacije koji se najčešće pojavljuju na vanjskim zidovima i krovu
 • Neuredno obrađene fuge
 • Upotreba otrovnog građevinskog materijala
 • Manjkava i neadekvatna izolacija vodovodnih cijevi i električnih instalacija

 

PROČITAJTE: 15 najčešćih nedostataka u izgradnji

PREPORUKA #3: Unesite uočeni nedostatak putem ticketa. Ticketu možete priložiti fotografiju, bilješku i govornu poruku. Svi izrađeni ticketi automatski služe kao predložak za PDF-izvještaje koji se mogu konfigurirati.

Savjetujemo da kod posebno osjetljivih dijelova građevine ili nosivih konstrukcija poduzmete preventivne mjere zaštite od štete. Takve mjere potrebne su osobito kada prijeti urušavanje. Ako ne znate koje mjere je potrebno poduzeti za očuvanje stabilnosti zgrade, obratite se projektantu ili arhitektu. Ako niste sigurno kako odrediti ciljeve sanacije ili koje metode primijeniti, pomoći Vam mogu vještak i stručnjak.

 

PREPORUKA #4: Dodavanje drugih sudionika projekta putem PlanRadara je besplatno. Novi članovi preko PlanRadara mogu uzeti uvid u sveobuhvatnu dokumentaciju koja je potrebna za osiguranje dokaza. Na taj način štedite vrijeme i novac.

 

 1. Razvoj štete i sanacija

Razvoj štete prati se uvijek onda, kada je neka šteta uočena prije dovršetka građevinskog projekta. Potrebno je ispitati utjecaj građevinskih strojeva na građevinske materijale, kako bi se odmah mogle poduzeti odgovarajuće mjere. Ovdje Vam može pomoći vještak koji će izraditi nalaz: Usporedbom prvog unosa podataka i aktualnog stanja moguće je donijeti odluku:

 • da je bolje zgradu sanirati i na taj način ponovno dovesti u prvobitno stanje ili
 • da se izračuna smanjenje vrijednosti zgrade.

PREPORUKA #5: Samo jednim klikom u bilo kojem trenutku u PDF-formatu možete skinuti kompletni izvještaj o nedostatcima te izraditi predloške za druge izvještaje. To omogućuje trenutačnu usporedbu svih šteta.

 

 1. Mirenje

Sasvim je uobičajeno da se u okviru građevinskih projekata na gradilištima ustanovljuju štete i nedostatci gradnje. No, nije uvijek nužno da se radi toga ide na sud. Moguće je je mirenje. I u ovom slučaju Vam može pomoći ovlašteni vještak. On će dati svoje mišljenje o financijskim i tehničkim aspektima otklanjanja štete te će Vam pomoći oko pravnih pitanja koja se odnose na propise o gradnji. Pomoću digitalnog rješenja poput PlanRadara cijeli postupak osiguranja dokaza je znatno brži.

 

 1. Dokazi u slučaju sudskog spora

Vještačenje i detaljni izvještaj o postojećim nedostatcima koji Vam pruža PlanRadar mogu koristiti i vještaci u okviru dokaznog postupka pred sudom. Centraliziranim upravljanjem svih nedostataka uklj. detaljne informacije (fotografije, tekst, govorne snimke, osobe, datum obrade, lokacije itd.) dokazi su u samo nekoliko sekundi dostupni i godinama nakon utvrđenja nedostataka. To omogućuje znatno ubrzanje dokaznog postupka sudskog spora. Na taj način vještaci koje je imenovao sud i svi sudionici štede vrijeme i novac.

Isprobajte PlanRadar 30 dana besplatno i uvjerite se u kvalitetu naših usluga. Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju