Blog Post

Softver za građevinu: Statistički podaci prilagođeni korisnicima

05.03.2021 | 6 vrijeme čitanja

Prvi korak do boljih saznanja o svom projektu je da podatke prikupljate na pouzdan način. Ako ste već korisnik PlanRadara, na najboljem ste putu da postignete ovaj cilj.

No kakav uvid u informacije je potreban za donošenje boljih odluka? U najnovijem ažuriranju softvera usavršili smo način na koji PlanRadar korisniku prikazuje statističke podatke o projektu. Sada možete jednostavnije prepoznati koji procesi se odvijaju u skladu s planom, a u kojima postoje određeni problemi.

 

PlanRadar - Alat za statistike i pregled podataka

NOVI PRIKAZI RAZLIČITIH STATISTIČKIH PODATAKA

Novost je da od sada prikaz statističkih podataka više nije statičan. Sada možete sastaviti onoliko prikaza koliko želite, pri čemu svaki od njih može sadržavati do 8 različitih dijagrama ili grafikona.

Možda želite prikaz koji je namijenjen isključivo Vašim električarima ili instalaterima. Možda želite prikaz u kojemu možete vidjeti sve izdane tickete koji su raspoređeni na različite načine. Možda morate nadzirati sve zadatke koji moraju biti izvršeni u roku od tjedan ili mjesec dana te morate utvrditi kome su zadaci dodijeljeni.

Neovisno o Vašem projektu i načinu na koji želite voditi svoj tim, sada možete izraditi prikaz statističkih podataka koji je prilagođen korisniku i koji odgovara Vašim zahtjevima.

 

PlanRadar - Statistike i digitalni nadzor poslovanja

PRIMJER PRIMJENE #1: NADZIRANJE IZVRŠENJA RADOVA I ROKOVA

Kako upotreba nove statističke funkcije s PlanRadarom izgleda u praksi?

U ovom primjeru voditelj gradilišta želi izraditi prikaz statističkih podataka u kojemu može vidjeti sve tickete odnosno zadatke koji moraju biti izvršeni u roku od tjedan dana ili mjesec dana. Možda voditelj gradilišta želi izraditi prikaz statističkih podataka u kojemu su vidljivi svi ticketi odnosno zadaci koji su trebali već biti izvršeni. Osim toga, voditelj gradilišta možda želi odmah vidjeti kome je ticket dodijeljen kako bi znao gdje je eventualno potrebno intervenirati.

U određeni prikaz podataka on može dodati dijagrame koji sadrže informacije o ticketima odnosno zadacima koji se moraju izvršiti do sljedećeg tjedna ili mjeseca. Ove tickete on može rasporediti po naručiteljima ili po statusu. Ako se do sljedećeg tjedna mora izvršiti velik broj zadataka, a odgovarajući ticketi nisu označeni sa „u radu“, voditelj gradilišta zna da se mora obratiti nadležnom izvođaču kako bi bio siguran da je izvođač informiran o nadolazećim rokovima.

U prikazu statističkih podataka o zadacima koji su trebali već biti izvršeni otvara se tablica s ticketima čiji je rok izvršenja prekoračen. Drugi prikaz statističkih podataka prikazuje jesu li ticketi čiji je rok prekoračen niskog, srednjeg ili visokog prioriteta. Dakle, voditelj gradilišta vidi koliko hitnih zadataka je zanemareno.

Nadalje, on može izraditi dijagram u kojemu su ticketi s prekoračenim rokom podijeljeni po statusu. Možda za neke tickete koji su u radu samo treba produžiti rok, dok za zadatke koji još nisu u radu postoje možda drugi razlozi zbog kojih je tome tako. Moguće je da neki drugi izvođač kasni sa svojim radovima koji moraju biti dovršeni da bi se moglo započeti s izvršenjem nekog drugog zadatka odnosno posla.

Voditelj gradilišta može izraditi i dijagram u kojemu su ticketi raspoređeni po primateljima ticketa. Na taj način može se vrlo jednostavno prepoznati je li jedna osoba koja nije pravodobno izvršila svoj zadatak zbog toga i odgovorna za neizvršenje drugih ticketa.

U tom slučaju voditelj gradilišta zna da je dotičnoj osobi potrebno više resursa ili da je ticket trebao dodijeliti osobi koja ima manje posla.

PlanRadarov novi alat za statistike

PRIMJER PRIMJENE #2: UPRAVLJANJE RESURSIMA

U ovom primjeru voditeljica projekta želi znati mogu li članovi njezina tima sve zadatke izvršiti unutar predviđenih rokova.

U prvoj tablici ona vidi broj zadataka koji je dodijeljen svakom podizvođaču ili članu tima. Ovdje ona može vidjeti kome je dodijeljeno najviše poslova.

Trakasti grafikon prikazuje statuse ticketa dodijeljenih pojedinačnim članovima tima. Na taj način voditeljica projekta može vidjeti tko ima najviše neizvršenih ili izvršenih zadataka i tko eventualno ima slobodnih kapaciteta za preuzimanje novih zadataka.

Osim toga, voditeljici projekta pomaže i dijagram kojim se prate zadaci koji nisu izvršeni unutar predviđenog roka zato što je dotičnoj osobi dodijeljeno previše zadataka. Ako primjerice jedan vodoinstalater nije u stanju izvršiti sve projektom predviđene instalacijske radove, voditeljica projekta može razmotriti mogućnost da privremeno ili trajno angažira dodatnog podizvođača.

Ako voditeljica projekta upravlja različitim projektima u kojima sudjeluju različiti podizvođači, ona alternativno može podatke vidjeti i u skupnim statističkim podacima, bez da podizvođače razvrstava po projektima.

Na taj način ona može vidjeti raspolaže li neki podizvođač s više kapaciteta i može li se taj podizvođač angažirati za popunjavanje manjka resursa u nekom drugom projektu.

 

PROČITAJTE VIŠE: Poglavlje korisničkih uputa za aplikaciju PlanRadar o statistikama

 

PRIMJER PRIMJENE #3: PRAĆENJE

U ovom primjeru stručnjak za sigurnost želi izraditi prikaz statističkih podataka u kojemu su prikazane sve mjere zaštite zdravlja i sigurnosti.

Prvo izrađuje dijagram koji sadrži ukupan broj ticketa koje je izvođačima dodijelio i čiji se zadaci odnose na mjere sigurnost.

Nakon toga, on izrađuje kružni dijagram u kojemu su ticketi raspoređeni po statusu. Tako on na prvi pogled može vidjeti koliko ticketa je u radu, dovršeno, a koliko ticketa još nije u radu.

Ako želi vidjeti postoje li problemi visokog prioriteta, on može izraditi dijagram u kojemu su svi zadaci podijeljeni po statusu i prioritetu.

Osim toga, on može izraditi i grafikon u kojemu su prikazani ticketi raspoređeni po datumu izrade.

Na temelju datuma izrade i statusa ticketa on može pratiti jesu li njegove preporuke unutar određenog roka provedene u djelo.

 

STATISTIKA PRILAGOĐENA KORISNICIMA: PREGLED VAŠIH RPOJEKATA PO MJERI

U novoj statističkoj funkciji PlanRadara korisnici koriste iste filtere kao i za izradu tickete. Time je osigurano da se relevantni podaci prikazuju odmah.

Neovisno o tome jesu li primijenjeni filteri za prikaz rokova, tipa problema, vrste prioriteta ili drugi filteri, ove podatke sada možete jasno vizualizirati odn. za njihovu analizu ih ne morate prebaciti u Excel tablicu. Redovnim praćenjem problema možete donositi učinkovitije odluke.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju