Blog Post

Kako upravljati kontrolom tvari opasnih po zdravlje u građevini

22.02.2021 | 5 vrijeme čitanja

Poduzeća trebaju osigurati zaštitu zaposlenika od tvari koje im mogu naškoditi. Iako se kontrola tvari opasnih po zdravlje može činiti složenom, lako je primijeniti jednostavne strategije za utvrđivanje opasnosti, sprječavanje izlaganja te nastavak praćenja i zaštite radne snage.

COSHH PPE worker with laptop

Tko je na radnom mjestu odgovoran za upravljanje kontrolom tvari opasnih po zdravlje (“UKTOPZ”)?

Svi znamo da su zdravlje i sigurnost odgovornost sviju koji rade na gradilištu što se, naravno, odnosi i na upravljanje kontrolom tvari opasnih po zdravlje.

Međutim, određena osoba trebala bi biti zadužena za UKTOPZ; obično je to upravitelj za zdravlje i sigurnost ili upravitelj projekta ili voditelj gradilišta ako se radi o manjim projektima. Na vrlo velikim građevinskim projektima svaki dio projekta može imati svog posebnog predstavnika za UKTOPZ.

 

Koje tvari UKTOPZ pokriva?

UKTOPZ može obuhvatiti širok raspon tvari, uključujući:

  • Kemijske tekućine i izmaglice – kao što su sredstva za hlađenje i podmazivanje te brtvila
  • Isparavanja i pare iz kemikalija – kao što su premazi i boje
  • Prašina – od rezanja cigli, pločica i drveta
  • Plinovi – kao što su ugljični monoksid ili dizelski plinovi
  • Biološki rizici – kao što su bolesti uzrokovane najezdom štakora, vodom stajaćicom ili kanalizacijom
  • Krute tvari i prah – kao što je cement

 

Opasne ili ekološki štetne kemikalije bit će označene međunarodnim piktogramima za opasnost.

 

Utvrdite svaku opasnost

Svaka lokacija i svaki dio projekta ima specifične rizike i opasnosti. Prvi je zadatak utvrditi i evidentirati te rizike. Na velikim i složenim gradilištima ovaj popis može sadržavati stotine stavki, ali samo nakon što utvrdite rizike možete smanjiti njihov utjecaj. Velik dio potrebnih informacija bit će lako dostupan. Dobavljači će pružiti informacije o UKTOPZ, opisujući sigurnu uporabu svake tvari.

Druge opasnosti, kao što je stvaranje prašine tijekom rezanja materijala, može biti teže utvrditi i klasificirati, ali postoji mnoštvo informacija o relativno uobičajenim i opasnim aktivnostima kao što je izloženost silikatnoj prašini. Silikatna prašina je razlog za zabrinutost na gradilištima jer dugotrajna izloženost može dovesti do ozbiljnih bolesti pluća kao što su silikoza, rak pluća i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB).

Informacije o rizicima pohranite na jednom mjestu i pobrinite se da budu lako dostupne svima koji koriste opasne tvari ili revidiraju njihovu upotrebu. Mnoge aktivnosti zajedničke su i drugim građevinskim projektima, a informacije se mogu pohraniti i prenijeti na nove radne zadatke.

 

Provedite procjenu rizika za UKTOPZ

Nakon što su opasnosti utvrđene, potrebno je provesti potpunu procjenu rizika za UKTOPZ kako bi se procijenio potencijal štete. U procjeni bi trebalo uzeti u obzir sve pojedince koji se mogu susresti s određenom opasnošću, uključujući i posjetitelje gradilišta ili rukovodeće osoblje, kao i članove tima koji izravno rade s određenom tvari. U okviru procjene rizika bit će utvrđeno tko, kako i gdje koristi tvar.

PlanRadar uključuje predloške za provjeru zdravlja i sigurnosti s poljima UKTOPZ -a koje korisnici mogu prilagoditi kako bi uključili informacije specifične za određeno gradilište. Obrasce mogu koristiti revizori ili voditelji gradilišta te im pristupiti putem pametnog telefona. Softver temeljen na oblaku ažurira i dijeli nove podatke s drugim korisnicima u stvarnom vremenu.

 

Doznajte više: Ovdje pročitajte o svim našim digitalnim izvješćima i predlošcima za procjenu.

 

Kontrolirajte rizik

Rizik se kontrolira ako je opasnost od štete svedena na razuman minimum. Prvo, gdje god je to moguće, uklonite opasne tvari ili ih zamijenite sigurnim ili manje rizičnim ekvivalentom. Na primjer, korištenje voska umjesto praška može spriječiti udisanje prašine, a korištenje manje hlapljive tekućine može spriječiti neželjena isparavanja.

Ako ne možete zamijeniti opasni materijal, premještaj na drugu lokaciju može osigurati sigurnije radno okruženje; izmještanje zadatka na otvoreno ili u veću prostoriju može osigurati bolju ventilaciju. Ako kemikalija i dalje predstavlja rizik za radnike, tada osigurajte potrebnu osobnu zaštitnu opremu (PPE).

Kombinacija različitih mjera može umnogome ukloniti ili smanjiti rizik. Mnoge kemikalije imaju ograničenje izlaganja pa ćete možda morati prilagoditi radne rasporede kako bi se ograničenje uklopilo u njih i bilo evidentirano u svrhu revizije.

 

Educirajte, provjeravajte i pratite

Svi koji rade s opasnim materijalom trebaju se educirati o tvari, riziku koji nosi sa sobom i načinu njegova smanjenja. Radnike treba osigurati osobnom zaštitnom opremom. Radnici i nadzornici trebaju proći obuku o tome kako sigurno koristiti materijal, uključujući i što učiniti u hitnom slučaju. Nakon što se planovi pripreme, redovne provjere trebale bi osigurati da se i dalje upravlja rizikom i da se postupci slijede. Praćenje zdravlja također bi trebalo biti dio redovitih revizija na gradilištu, dok bi svaki razlog za zabrinutost trebalo prijaviti rukovoditeljima tj. timovima višeg menadžmenta zaduženima za hitne intervencije.

PlanRadar omogućava prijavu kršenja postupaka upravljanja u okviru programa UKTOPZ  te da prijava dođe do višeg menadžmenta. Svatko može otvoriti ticket na pametnom telefonu čim prepozna nedostatak ili zdravstveno stanje i sigurnosni rizik. Korisnici ticketu mogu priložiti slike, zvučne zapise i tekst te nedostatak pronaći izravno na planu zgrade. To nadzornicima omogućava informacije kako bi dodijelili resurse za hitne korektivne radnje.

UKTOPZ ne mora biti složen ili naporan. Mnoge procjene UKTOPZ -a oslanjaju se na zdrav razum i čvrsto stavljaju sigurnost radnika u središte svih odluka. PlanRadar Vam može pomoći u stvaranju racionaliziranog postupka za vaše inspekcije i sigurnosna izvješća.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju