Blog Post

NORD/FM: Upravljanje održavanjem uz CMMS PlanRadar

30.03.2021 | 7 vrijeme čitanja

U vremenima rastućih građevinskih troškova i troškova materijala te ograničenih isporuka učinkovito održavanje je za upravitelje zgrada, vlasnike nekretnina i ulagače postalo pravi izazov. Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) ili softver za organizaciju zadataka upravljanja objektima poput PlanRadara osigurava transparentno i učinkovito upravljanje uslugama održavanja te na taj način i kvalitetu i neprobijanje rokova. Na primjeru iz prakse NORD/FM pokazat ćemo Vam što je najvažnije.

NORD/FM: Upravljanje održavanjem pomoću CMMS PlanRadara

U nijednom drugom životnom ciklusu nekretnine faktor troškova ne igra tako odlučujuću ulogu kao u održavanju, i u nijednoj drugoj fazi postojanja zgrade ne generira se tolika količina podataka kao tijekom uporabe nekretnina. To su najbolji preduvjeti da se u okviru digitalizacije u relevantnim procesima postignu učinci kojima se smanjuju troškovi i povećava učinkovitost. Međutim, manjak volje za digitalizacijom u ovom sektoru i potreba za ujednačenim strukturama podataka do sada su kočile ovaj proces. No to će se promijeniti.

Faktori motivacije su osobito ušteda troškova i povećanje gospodarske učinkovitosti te bolja konkurentnost. Dodatni važan faktor je i sve bolja transparentnost koju omogućuju digitalizirani procesi. Pojavom pandemije koronavirusa povećali su se pritisci da se određeni koraci digitaliziraju i da se stvore mogućnosti rada neovisno o tome gdje se nalazite.

Softver za upravljanje objektima optimizira procese upravljanja nekretninama

CMMS RJEŠENJA ZA UPRAVLJANJE ZADACIMA ODRŽAVANJA ZGRADE

Kod održavanja zgrada i objekata potrebno je sa decentraliziranih lokacija osigurati nesmetanu uporabu zgrade. Ovaj zadatak počinje s prikupljanjem podataka o stanju zgrade i obuhvaća određivanje prioriteta, brzu obradu dojave o smetnjama i upravljanje projektima rekonstrukcije. Computerized Maintenance Management Systems, ili skraćeno CMMS rješenja, su softverski programi koji pružaju podršku u zadacima održavanja zgrade i time omogućuju kontinuirane radne procese poput popravaka, inspekcija, provjera i održavanja. Softver za upravljanje zgradom mora podržavati cijeli lanac procesa, od dojave o smetnji do otklanjanje smetnje, ali i provedbu planiranih mjera unutar zadanog roka. Ovdje je automatski nadzor rokova bitan instrument. Osim toga, za učinkovito održavanje je potrebna i evidencija svih aktivnosti, za što je nadležan i odgovoran upravitelj zgrade.

 

CMMS – NAJBOLJA PRAKSA NORD/FM

Što zvuči kao teorija može se na jednom primjeru iz prakse vrlo jednostavno prikazati. Tvrtka Norddeutsche Facility-Management GmbH (NORD/FM) za različite procese u upravljanju zadacima održavanja zgrade koristi CMMS rješenje PlanRadar.

 

Provedba tehničke dubinske analize pomoću CMMS-a

U procesima kupoprodaje nekretnina softverom za upravljanje zgradama već se prilikom prikupljanja podataka o stanju zgrade u okviru tehničke dubinske analize informacije o stanju objekta bilježe u digitalnom obliku. U tu svrhu tlocrti i BIM modeli nekretnina mogu se jednostavno i brzo učitati u sustav. Posebnosti se mogu jednostavnim klikovima zabilježiti na relevantnim mjestima unutar digitalnih nacrta, i to na pametnom telefonu, tabletu ili osobnom računalu.

U okviru godišnjeg obilaska zgrade tvrtka NORD/FM koristi CMMS pomoću kojeg bilježi oštećenja i potrebe za određenim koracima održavanja. Prikupljeni podaci odnosno točke kategoriziraju se prema hitnosti (kratkoročno, srednjoročno, dugoročno, pratiti). Obrada kratkoročnih točaka prati se izravno u softveru za upravljanje objektima. Točke ostalih kategorija provjeravaju se ponovno prilikom sljedećeg obilaska objekta te se u danom slučaju svrstavaju u drugu kategoriju.

 

Dodjela zadataka u softveru za upravljanje objektima i upravljanje tim zadacima

Za digitalni prikaz radnih naloga u aplikaciji i njihovo praćenje korištenje CMMS rješenja može se usporediti sa sustavom ticketa. Uz radni nalog se na primjer može  pohraniti opis zadatka u obliku teksta, govornih poruka i fotografija. Sva komunalna poduzeća koja sudjeluju u održavanju objekta besplatno mogu koristiti CMMS. Na taj način je u svim procesima osigurano nesmetano odvijanje pojedinačnih koraka. Ako se neki zadatak mora izvršiti u kratkom roku, izrađuje se ticket.

Nadležne osobe o tome primaju obavijesti na zaslonu pametnog telefona ili putem elektroničke pošte te imaju pristup svim informacijama potrebnima za izvršenje zadatka. Sve uloge, nadležnosti, rokovi i status projekta jasno su utvrđeni. A informacije o tome u bilo kojem trenutku stoje na raspolaganju. Tako je omogućeno da sustav bilježi sve radne korake u održavanju objekta, i to izravno u digitalnim nacrtima. Ako se status nekog zadatka u zgradi promijeni, sve nadležne osobe o tome primaju izravnu obavijest.

Na taj način nisu samo naručitelj i izvođač radova informirani o aktualnom statusu, nego i svi drugi sudionici projekta, ovisno o njihovim ulogama i pravima pristupa određenim podacima, neovisno o tome gdje se nalaze.

 

 

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA REKONSTRUKCIJE & VIRTUALNO UPRAVLJANJE POMOĆU SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

U procesu iznajmljivanja svoje imovine tvrtka NORD/FM koristi PlanRadar za ciljano prikupljanje podataka o željama zakupaca, koje su oni izrazili tijekom obilaska nekretnine i pregovora, a sve kako bi se takve želje u slučaju eventualno potrebnih rekonstrukcija u ponudi za zakup uzele u obzir.

Ako se donese odluka o  nekoj rekonstrukciji, u praksi skoro svakodnevno nastaju nove situacije i novi zadaci koji se moraju organizirati, dodijeliti i riješiti. Takvi se zadaci na licu mjesta mogu unijeti u softver za upravljanje zgradama. Zatim se zadaci u obliku ticketa prosljeđuju nadležnim lokalnim i komunalnim poduzećima na izvršenje.

 

PROČITAJTE: Kako uz PlanRadar možete na jednostavan način koordinirati zaposlenike i podizvođače

 

Jednostavna koordinacija zaposlenika i eksternih pružatelja usluga održavanja

Na temelju upravljanja zadacima u CMMS-u može se upravljati i obavijestima o smetnjama i nedostacima. Zaprimanje i kvalifikacija obavijesti o smetnjama te dodjela zadataka internim suradnicima ili eksternim pružateljima usluga moguće je vrlo jednostavno i brzo regulirati putem ticket sustava, u skladu s Vašim prioritetima.

U okviru primopredaje građevinskih radova i u svrhe izrade dokumentacije o zaštiti od požara u objektima na taj se način vrlo jednostavno mogu pratiti usluge kojima se otklanjanju nedostaci. Funkcija podsjetnika služi za pridržavanje rokova.

A u okviru ove funkcije za kontrolu rokova moguće je pomoću CMMS-a u bilo kojem trenutku uzeti uvid u aktualno stanje objekta i u podatke koji mogu poslužiti kao dokaz. Potrebni zapisnici i izvještaji mogu se preuzeti u nekoliko klikova, čime se ostvaruje dodatna ušteda radnog vremena.

Kontrolirajte sav rad na objektima pomoću CMMSim Facility Management

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA STVARA BOLJU UČINKOVITOST ORGANIZACIJE ZADATAKA ODRŽAVANJA

Virtualno generiranje radnih naloga i upravljanje istima donosi sa sobom mnoge prednosti za upravljanje zadacima održavanja. Osim toga, omogućuje i veliku uštedu radnog vremena. Korisnici PlanRadara svaki tjedan u prosjeku uštede oko 7 radnih sati.

Ušteda vremena zahvaljujući CMMS funkciji PlanRadara

Benjamin de Beisac, prokurist tvrtke NORD/FM, izjavljuje: „Korištenjem PlanRadara tvrtka NORD/FM ostvaruje veliku uštedu vremena. Nije potrebna naknadna obrada podataka u uredu jer se svi podaci i zadaci prikupljaju na licu mjesta i unose u digitalni sustav. Osim toga, otkad koristimo ovaj sustav, broj nesporazuma se smanjio, jer se zadaci bilježe izravno na odgovarajućem mjestu u tlocrtu, a mogu im se priložiti dodatne informacije poput fotografija i govornih poruka.“

Postojanje takve dokumentacije omogućuje i u okviru upravljanja zgradama da se uzme uvid u promjene nadležnosti koje su se dogodile u prošlosti ili da se provjeri kada je na primjer nastala neka pukotina ili kada su premazani drveni prozori. Činjenica da i obrtnici partneri imaju besplatan pristup softveru omogućuje da NORD/FM uvijek raspolaže informacijama o dovršetku radova i o rokovima. Osim toga, sprječava se da se jedan te isti posao obavi dva puta, jer svi sudionici projekta u realnom vremenu uvijek raspolažu informacijama o aktualnom stanju.

Zahvaljujući ovom softveru liste sa zadacima i nepregledne tablice u Excelu postaju prošlost. Na temelju jednostavne implementacije u postojeće procese i brze instalacije digitalni alati su za upravljanje zadacima održavanja idealna mjera kojom se potiče digitalizacija procesa unutar poduzeća. * Objavljeno u časopisu “Facility Manager2, rujan 2020.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju