Blog Post

Zaštita od požara: Strategije za sigurnije nove zgrade

08.10.2020 | 6 vrijeme čitanja

U Hrvatskoj se većina požara događa u prirodi. Tu činjenicu možemo zahvaliti ponajprije ljetnim vrućinama, ljudskoj nepažnji, vjetru, i gustim šumama te niskom raslinju koji rese našu zemlju, ponajviše u priobalju i Dalmaciji. Za razliku od onih na otvorenom, požari u zgradama mogu se lakše spriječiti upotrebom različitih taktika, poput poboljšanjima preventivnih mjera otpornosti na požar koje sprečavaju iskrenje, osiguravaju brzu dojavu, sprečavaju širenje požara i omogućavaju siguran i brz izlazak ljudi iz gorućih struktura. No, sve to požare u građevinama ne čini nimalo manje opasnima. Očito je da postoji još mnogo prostora za poboljšanje zaštite od požara u zgradama i sigurnosti ljudi koji žive i rade u njima.

Građevinske tvrtke imaju jasnu ulogu u konstruiranju i izgradnji građevina otpornih na požar. Pa pogledajmo koje zahtjeve trebaju ispuniti, kako mogu procijeniti rizik i koje sigurnosne mjere moraju ugraditi?

Stambena zgrada u plamenu

ZAŠTITA OD POŽARA I ZAKONSKI OKVIR

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013) primjenjuj se u Hrvatskoj. Zakon propisuje da svaka osoba odgovorna za građevinu mora poduzeti razumne korake za smanjenje rizika od požara i osigurati da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu u slučaju požara. Poštivanje ovih odredbi minimum je nužan za izgradnju sigurnih građevina, a isto se odnosi i na zdravstvenu zaštitu i sigurnost tijekom izgradnje.

 

PROCJENA RIZIKA

Prije nego što se osmisle i primijene bilo kakve strategije zaštite od požara, važno je razumjeti rizike. Potpuna procjena rizika od požara trebala bi se provesti već u procesu dizajniranja građevine. Ponoviti je treba tijekom izgradnje (da se potvrdi da se mjere zaštite od požara ugrađuju prema planu) i zatim još jednom prilikom predaje investitoru. Tom zadnjom provjerom potvrđuje se poštivanje propisa i pomaže se vlasnicima zgrade da provedu mjere zaštite kada preuzmu zgradu na korištenje.

 

Procjena rizika od požara trebala bi:

  • Identificirati sve potencijalne rizične točke, uključujući moguća mjesta iskrenja, zapaljive materijale ili putove i prolaze koji bi mogli pomoći buktanju ili širenju požara
  • Identificirati sve ljude pod rizikom. Ima li u zgradi ranjivih osoba koje neće moći same izaći u slučaju požara? Rade li ljudi sami? Ili će skupine ljudi rukovati zapaljivim materijalima?
  • Procijeniti kako se rizici mogu ukloniti ili smanjiti uvođenjem mjera zaštite od požara
  • Napraviti planove za slučaj požara: uspostaviti izlazne rute u slučaju nužde i osigurati vatrogasni prilaz
  • Uspostaviti proceduru redovite ponovne provjere koja će osigurati da je zaštita od požara uvijek na vrhu prioriteta

 

PlanRadar sadrži gotove predloške za procjenu rizika od požara sa svim ključnim kriterijima potrebnima za temeljitu sigurnosnu provjeru. Procjenitelji mogu pristupiti kontrolnim popisima na svojim pametnim uređajima, zabilježiti sve problematične točke izravno na nacrtima, upozoriti nadglednika i uputiti na trenutačnu obradu. Po dovršetku projekta, procjene rizika od požara mogu se predati investitoru kao dokaz da su ispunjeni svi uvjeti za otpornost građevine na požar. Tako izvođači lako mogu pokazati da su poduzeli sve razumne mjere da zaštite zgradu i njezine korisnike. Čak i nakon što investitor preuzme zgradu, putem svoje PlanRadar licence može provoditi redovite provjere kako bi se uvjerio da je sve i dalje u skladu s propisima.

AKTIVNA I PASIVNA ZAŠTITA

Nakon što ste otklonili sve opasnosti koje ste mogli otkloniti, vrijeme je da isplanirate mjere za smanjenje utjecaja preostalih rizika. One će uključivati aktivne i pasivne sustave zaštite od požara koje morate uspostaviti. Zajedno će oni djelovati tako da ograniče požar i spriječe njegovo širenje. Arhitekti i izvođači moraju planirati i izvesti obje vrste mjera u zgradi, koje treba i adekvatno održavati kako bi zaštita bila trajna.

 

Aktivna zaštita od požara

Termin „aktivna zaštita od požara“ opisuje mjere koje se poduzimaju da se zaustave požari koji su već započeli. Oni su moćna i osnovna linija obrane. Tipični aktivni sustavi uključuju sustave mlaznica za raspršivanje vode, protupožarne aparate i automatizirane sustave za gašenje požara. Svaki bi sustav trebao biti osmišljen prema potrebama pojedinačne zgrade, a može rabiti vodu, pjenu, prah ili inertni plin da zaustavi požar na najbrži i najsigurniji način.

Sustavi dojave također su vrlo moćni aktivni alati za zaštitu i svaka bi ih zgrada trebala imati. Oni upozoravaju korisnike zgrade na požar i potiču ih na trenutačno djelovanje.

 

Pasivna zaštita od požara

Pridjev „pasivna“ kao da umanjuje važnost ovih metoda zaštite od požara. No pasivna zaštita od požara esencijalna je u sprečavanju širenja požara. Pasivne mjere pružaju otpor vatri, ograničavaju štetu, štite strukturu zgrade i daju korisnicima dovoljno vremena da izađu. Ove naizgled neprimjetne strategije borbe protiv požara nazivamo pasivnima zato što ne zahtijevaju akciju da bi djelovale.

 

Pasivne mjere obično su strukturne. Arhitekti i inženjeri ugrađuju ih u zidove, stropove i podove da osiguraju tri važna učinka:

  • Strukturalnu potporu
  • Toplinsku izolaciju
  • Sprečavanje širenja plinova i dima, koji mogu biti smrtonosniji od same vatre

 

Neke građevine nude sve tri opcije, no pasivni plan za zaštitu od požara zahtijeva niz međusobno povezanih mjera kako bi pružio optimalnu zaštitu.

Uobičajene mjere pasivne zaštite od požara uključuju protupožarna vrata, pregradne konstrukcije otporne na požar, požarne odjeljke i protupožarno brtvljenje. No pasivne mjere protežu se do temelja zgrade. Na primjer, vatrootporni materijali poput betona, cigle i gipsanih ploča, također mogu zaštititi strukturalnu stabilnost zgrade i ograničiti požar. Neke metode pružaju i do četiri sata zaštite, što vatrogascima ostavlja dodatno vrijeme da obuzdaju buktinju i evakuiraju zgradu.

Prigušivanje je također ključan alat u pasivnoj zaštiti. Vodovi, cijevi i kablovi mogu poslužiti kao skriveni i vrlo učinkoviti vodiči za širenje dima i vatre – koji će se njima proširiti neopaženo. Stoga je nužno ugraditi prigušivače plamena i dima kada se instaliraju sustavi grijanja, klimatizacije i ventilacije. Njih treba i redovito i stručno održavati kako bi ostali učinkoviti, stoga je važno da se svi dokazi o održavanju predaju investitoru.

 

PLANIRANJE izlaza u nuždi

Na kraju, ključan dio učinkovitog protupožarnog plana je i osmišljavanje sigurnih izlaza u nuždi. Svi korisnici prostora moraju moći izaći brzo i sigurno. Ako evakuacija nije moguća, arhitekti bi trebali planirati sigurni požarni odjeljak gdje se osobe mogu skloniti od vatre dok pomoć ne stigne. Uvijek planirajte maksimalan kapacitet izlaznih puteva i pretpostavite masovnu evakuaciju te da će biti osoba s posebnim potrebama u smislu mobilnosti. Svakako morate osigurati i vatrogasni pristup objektu putem slobodnih cesta i prilaza.

PlanRadar je Vaš provjereni partner u planiranju, ugrađivanju i održavanju mjera zaštite od požara. Jednostavni i prilagodljivi predlošci za procjenu rizika od požara dostupni su Vam na bilo kojem pametnom telefonu na pritisak tipke. Korisnici mogu bilježiti sve probleme izravno na digitalnim nacrtima, a prilagati im mogu fotografije i dodatne bilješke. Direktna komunikacija putem aplikacije omogućava brzo ispravljanje nedostataka.

Bilježite sve podatke i pristupajte im kroz prilagodljiva i sveobuhvatna izvješća. Ta izvješća u konačnici korisnicima pružaju potpuni pregled na poduzetim mjerama za zaštitu od požara. Svaka bi graditeljska tvrtka te podatke trebala imati pri ruci, za svoju arhivu ili za predaju investitoru. U tome Vam PlanRadar može pomoći.

 

 

PlanRadar – ukratko

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju