Blog Post

Zdravlje i sigurnost u građevinskoj industriji: Koji su rizici?

18.02.2021 | 10 vrijeme čitanja

Prema statističkim podatcima Britanskog regulatora za sigurnost i zdravlje na radu iz 2019. godine Health and Safety Executive (HSE) od svih grana industrije, građevinska industrija ima drugu najvišu stopu smrtnih slučajeva. Sasvim je izvjesno da u ovoj branši ima prostora za unaprjeđenje kako bi se spriječile daljnje smrti i dugotrajna oboljenja.

Two engineers wearing PPE.

U industrijskim zanimanjima upravo građevinska industrija zapošljava najviše radnika u Europskoj uniji.

Radna snaga koja se sastoji od 18 milijuna ljudi pridonosi 9 % bruto domaćeg proizvoda EU-a (BDP). Ova brojčano velika i raznolika radna snaga pruža neprocjenjivu uslugu društvu i prosperitetu svake države.

Stoga se nameće pitanje zašto je još uvijek toliko nesreća na gradilištima te kako zdravstveni i sigurnosni propisi mogu pridonijeti zaštiti naših radnika?

 

Velika petorka

Pet glavnih kategorija najčešćih nesreća na gradilištima:

  • Pad s visine – što je uzrok 49 % smrtnih slučajeva i 18 % ozljeda bez smrtnog ishoda (broj koji je 10 % viši od statističkih podataka za sve ostale industrije)
  • Pokliznuća, spoticanja ili padovi na istoj razini – što znači 25 % ozljeda koje nemaju smrtni ishod
  • Biti zarobljen ispod objekta koji se urušava ili preokreće – što uzrokuje 14 % žrtava
  • Udarci pokretnih, padajućih ili letećih predmeta – uzrok 12 % smrtnih slučajeva i 10 % ozljeda bez smrtnog ishoda
  • Ozlijede nastale tijekom rukovanja, podizanja ili nošenja predmeta – što čini 20 % ozljeda bez smrtnog ishoda

 

Osim ovih značajnih problema, građevinski radnici imaju povećan rizik obolijevanja od drugih ozbiljnih bolesti i stanja. Stanja kao što su kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB), gluhoća izazvana uvjetima na radu, sindrom vibracije na ruci i azbestoza ozbiljna su i opasna stanja koja mogu biti uzrokovana ili pogoršana zbog stanja na gradilištu.

Propisi koji reguliraju područje zdravlja i sigurnosti trebali bi se nalaziti u središtu svih građevinskih poduzeća i svakog projekta, biti glavni prioritet višem menadžmentu te bi ih trebalo uključiti u svaki plan, odluku i aktivnost.

Pročitajte ovaj tekst kako biste dobili više informacija o upravljanju zdravljem i sigurnošću u građevinskoj industriji, a sve u svrhu sigurnosti osoblja, zadržavanja vjere koju klijenti imaju u vas, održavanja besprijekornih zdravstvenih i sigurnosnih evidencija te uštede vremena i novca uvođenjem sigurnosnih mjera.

 

Procijenite i izbjegavajte

Procjene rizika trebale bi biti prva faza svih građevinskih projekata. Timovi zaduženi za zdravlje i sigurnost trebali bi biti uključeni u rane faze planiranja kako bi zdravlje radnika bilo sastavni dio projekta.

Prvi ključni korak je izbjegavanje. Smatra li se aktivnost opasnom? Postoji li alternativan način provedbe aktivnosti kojim bi se izbjegla opasnost? Može li se potpuno ukloniti rad na visini? Može li se sastavljanje na izvesti na tlu te potom strukturu podići u zrak kako bi odande bila pričvršćena na objekt? Jesu li opasne kemikalije neophodne za rad ili se mogu pronaći alternative?

Ako vremenska ograničenja ili pritisak trećih strana utječu na zdravlje i sigurnost vašeg osoblja, tim se pitanjima trebaju pozabaviti svi dionici. Ako se rizik ne može ukloniti, potrebno je osigurati sigurne radne uvjete pomoću odgovarajuće opreme ili protokola. Ako se sigurnost u određenoj situaciji ne može osigurati, tada skupina ljudi mora raditi na promjeni radnih parametara. Vremenski pritisci ili pritisci klijenata nikada ne bi trebali utjecati na sigurnost radnika na terenu. Nijedan projekt nije toliko važan.

 

Pročitajte: QHSE upravljanje kvalitetom za sigurnost na radu uz softver

 

Zdravlje i sigurnost: posjedujete li potrebne vještine na gradilištu?

Nakon što svi dionici shvate i prihvate parametre rizika projekta, moraju se usvojiti planovi za smanjenje tih rizika. Glavni cilj i mjera uspjeha svih timova za zdravlje i sigurnost je projekt koji će se voditi s nula prijavljenih nesreća.

Ključno je provjeriti kvalifikacije i iskustvo svih radnika i nadzornika. Radnici moraju biti u stanju obavljati zadatke pouzdano i kompetentno kako bi smanjili rizik za sebe i druge. Shema certifikacije građevinskih vještina uz pomoć iskaznica vrlo je poželjna metoda. Svaku karticu, svakog izvođača i njihovu sposobnost za izvršavanje određenih zadataka prati i detaljan zapisnik. Ako se utvrdi nedostatak znanja ili iskustva, potrebno je osigurati osposobljavanje ili se mora osigurati novo osoblje kako bi se zadatak dovršio. Ako se to ne može učiniti, zadatak se mora promijeniti kako bi se prilagodio iskustvu radnika na terenu, čak i ako to iziskuje dodatno vrijeme ili trošak.

Pobrinite se da kvalificirani službenici za zaštitu, sigurnost i zdravlje na radu budu poznati svim radnicima te da svi znaju kako i kada prijaviti opasnu situaciju. Bilo da imate službenika zaduženog za sigurnost na gradilištu, uredsko osoblje koje bilježi nesreće ili rješenje u vidu aplikacije kojoj svi mogu pristupiti, svi bi jednostavno trebali moći prijaviti nesreću.

Neka zaštitna oprema postane navika

Dobri radnici s odgovarajućim iskustvom moraju imati pristup odgovarajućoj osobnoj zaštitnoj opremi (PPE) kako bi sigurno obavili posao. Svaka osoba na gradilištu treba razumjeti rizike koji se odnose na nju osobno kao i na osobe oko nje te znati koja je oprema potrebna za sigurno obavljanje zadatka. Nošenje potrebne opreme trebalo bi postati navika, a to se događa samo ako se svi pridržavaju pravila. Ako opreme nedostaje, trebao bi postojati brz i jednostavan način da je osoblje zatraži.

Rukovoditelji bi svojim primjerom trebali pokazati  što očekuju od svojih timova. Svi bi trebali moći prekinuti rad i zatražiti opremu ako nije dostupna te zatražiti da i drugi u svom timu učine isto.

Kada kultura poslovanja članovima tima omogućuje otvoreno izražavanje mišljenja, pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih propisa, tada to postaje navika. Otvoreni i iskreni pristup nagrađuje radnike koji se ponašaju tako da štite vlastitu sigurnost i sigurnost svojih kolega.

 

Pravi alat za posao

Ova se tema odnosi na prikladnost opreme. Svu opremu, od pneumatskih bušilica i pila do velikih strojeva za zemljane radove, potrebno je procijeniti kako bi se utvrdila njezina prikladnost i sigurnost.

Predstavlja li oprema rizik za radnika? Može li druga vrsta opreme dati isti rezultat uz manji rizik? Ako moramo prihvatiti rizik, smanjuje li oprema rizik na najbolji način? Koje još provjere trebamo kako bismo osigurali nultu stopu nesreća tijekom korištenja ove opreme?

Provjere ne prestaju ni kada se oprema koristi. Rasporedi održavanja ključni su za sigurnost opreme i zaštitu onih koji je koriste. Potrebno je uspostaviti ozbiljnu rutinu servisiranja i održavanja koja se potom dodjeljuje pojedincu ili timu te pratiti tijekom cijelog projekta, uz dokumentirane provjere ili radove održavanja.

 

Pročitajte: Zaštita od požara: Strategije za sigurnije nove zgrade

 

Utvrdite probleme, izvršite potrebne promjene i predočite učinak

Softver stvarno može biti najbolji prijatelj službenika zaduženog za zaštitu i zdravlje na radu. Dobar softverski paket omogućit će lako prikupljanje podataka od više članova tima na više lokacija. Svi bi trebali biti u mogućnosti jednostavno prijaviti zdravstvene i sigurnosne napomene, zabilježiti standardne podatke o zdravlju i sigurnosti te dovršiti procjene. Najbolji softver omogućava prikupljanje putem aplikacijskih sustava, omogućavajući svakom pametnom telefonu da postane uređaj za prikupljanje podataka.

Nakon snimanja podataka softver bi vam trebao pomoći lako prepoznati opasnosti i druge probleme, pokazati mjesta na kojima su izvršene promjene, demonstrirati utjecaj tih promjena i omogućiti jednostavno izvješćivanje višeg menadžmenta. Taj sveobuhvatni i zatvoreni protok podataka ključan je za dokazivanje sukladnosti s propisima i za pružanje dokaza tijekom inspekcija.

Odabirom kulture kontinuiranog unaprjeđenja, problemi koji su označeni i riješeni na jednom projektu mogu se na sljedećem projektu pojaviti kao zdravstveni i sigurnosni zahtjevi. Zahvaljujući ovom postupku isti se problem ne ponavlja jer ljudi uče iz prethodnih pogrešaka.

Aplikacija PlanRadar savršen je alat  za dovršavanje sveobuhvatnih digitalnih procjena zdravlja i sigurnosti putem jednostavnog predloška. Procjene požara i drugi posebni predlošci mogu se projektirati, spremiti i prilagoditi za buduće projekte. Što je najvažnije, ako objekti ne zahtijevaju uređaje s mogućnošću prijenosa podataka, PlanRadar se može koristiti u izvanmrežnom načinu rada. Podatci će automatski biti usklađeni čim se uređaj ponovo poveže s mrežom. Ova funkcija može biti ključna za procjene sigurnosti i zaštite na radu.

QHSE upravljanje sigurnosti na radu

Marljivo radi, ali se dobro i odmori

Kada se vremenski pritisci gomilaju i prijete novčane  kazne zbog kašnjenja, primamljivo je raditi na brzinu i tjerati radnike da što prije obave posao, ali to nikada ne bi trebalo biti na uštrb zdravlja i sigurnosti. Ako promjena planova utječe na ljude, opremu ili postupke, potrebno je ponovno vrednovati procjene rizika.

Iako bi izvođači radova trebali očekivati visoke standarde rada i rezultata od svojih radnika, odmor je također važan. Radnici moraju biti vrlo oprezni tijekom rada i pomoći u nastojanjima da svi budu sigurni; to je posebno važno prilikom rada na visini, s opasnim materijalom ili u ograničenim prostorima. Radnicima treba dati dovoljno vremena za odmor i opuštanje, a ne ih tjerati da rade prekovremeno, čak i ako sami na tome inzistiraju. Dekoncentriranost i umor dovode do pogrešaka te mogu biti ozbiljni pa čak i po život opasni.

 

Ako niste sigurni, vičite

Poduzeća koja se ističu u upravljanju zdravljem i sigurnošću u građevinarstvu imaju sigurnost u samoj srži svog rada, a svi na terenu vide korist mjera opreza, slijede pravila i provode ih u svojim timovima.

Komunikacija je ovdje ključna. Kada pojedinac razumije zašto je pravilo na snazi ili zašto se nešto promijenilo, vjerojatnije je da će ga poštovati te isto tražiti od drugih. Ako tijekom projekta nije bilo nesreća, nagradite tim zbog toga postignuća. Ako se radi u situaciji u kojoj je gotovo došlo do pogreške, obavijestite tim o tome, pomozite im da shvate zašto se to dogodilo i kako se mogu izbjeći daljnje nesreće. Budite jasni po pitanju usvojenih promjena kako biste osigurali da se incident više ne ponovi. Također, dajte do znanja drugima kako i oni mogu pridonijeti ovoj prilagodbi.

 

Zdravlje i sigurnost u građevinskoj industriji odgovornost je sviju na gradilištu

Jednostavne postupke postavite na vidljivo mjesto kako bi građevinski radnici mogli brzo i jednostavno prijaviti problem i tako usvojiti kulturu odgovornosti. Ako se utvrdi opasnost, potaknite radnike da je uklone. Ako je netko u opasnosti, potaknite druge da djeluju. Rješavanje problema u trenutku nastanka može pomoći u smanjenju trenutnih incidenata koji mogu uslijediti.

Pravila o zdravlju i sigurnosti treba ponavljati u svakodnevnim izvješćima i tijekom dana. Postoji mnogo načina da se radnike podsjeti na njihove zdravstvene i sigurnosne obveze, možda putem plakata koji se prikazuju na gradilištu ili podsjetnika u sklopu softverskih alata.

U moderno doba imamo sve alate potrebne za postizanje nulte stope nesreća te da gradilišta učinimo sigurnim mjestom za sve radnike. Temeljitim pristupom utvrđivanju rizika, razvijanjem kulture otvorene i iskrene komunikacije i osiguravanju pristupa radnicima najsigurnijim alatima za taj posao, možemo smanjiti ozljede na gradilištu i postići nultu stopu nesreća.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju