Blog Post

Zdravstvena zaštita i sigurnost u građevinskoj industriji

27.07.2020 | 9 vrijeme čitanja

Građevinska industrija najveći je industrijski poslodavac u Europskoj uniji. Radna snaga koja broji 18 milijuna radnika pridonosi s 9% bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Europske unije. Tako velika i raznolika radna snaga pruža neprocjenjiv doprinos društvu i prosperitetu svake nacije.

No, građevinska industrija ima drugu najvišu stopu smrtnosti među svim industrijskim granama. Očito je da u upravljanju zdravstvenom zaštitom i sigurnošću u građevini ima mnogo prostora za napredak kako bi se izbjegle smrtonosne posljedice i trajne tjelesne ozljede. Zašto se onda i dalje toliko mnogo nesreća događa na gradilištima i kako propisi o zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti mogu zaštititi građevinske radnike?

PREPOZNAVANJE PET NAJVEĆIH

Pet je velikih kategorija ozljeda koje su najčešće na gradilištima:

  • Padovi s visine – odgovorni su za 49% svih nesreća sa smrtnim ishodom i 18% onih koje ne završe smrću (10% više nego u bilo kojoj drugoj industriji)
  • Proklizavanje, sapletanje ili pad na istoj razini – odgovorni za 25% ozljeda
  • Gnječenje objektima koji se ruše ili prevrću – odgovorno za 14% nesreća sa smrtnim ishodom
  • Udarac predmetima koji se kreću, padaju ili lete – uzrok 10% smrtnih ishoda i 12% ozljeda
  • Ozljede prilikom rukovanja mehanizacijom i građom, podizanja i nošenja – čine 20% nesreća koje nemaju smrtni ishod

Osim ovih glavnih rizika, građevinski radnici izloženi su i povišenom riziku od ostalih po zdravlje ozbiljnih i trajnih posljedica. Stanja poput kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), gubitka sluha, vibracijskog sindroma šake i ruke i azbestoze ozbiljna su zdravstvena stanja koja mogu uzrokovati, ili pogoršati, uvjeti na gradilištu.

Zakoni o zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti trebali bi biti u središtu svakog građevinskog poduhvata i projekta kao prioritet svakog višeg upravitelja, ugrađeni u svaki plan, odluku i aktivnost. Pročitajte naše prijedloge kako kvalitetno upravljati zdravstvenom zaštitom i sigurnošću na gradilištu i pobrinuti se za sigurnost zaposlenika, zadržati povjerenje klijenata i sačuvati besprijekoran glas o zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti radnika te uštedjeti vrijeme i novac uvođenjem nužnih mjera zaštite.

 

PROCJENA I IZBJEGAVANJE RIZIKA

Procjena rizika trebala bi biti prvi korak u građevinskim projektima. Timovi za zdravstvenu zaštitu i sigurnost na radu trebali bi od najranijih faza planiranja biti uključeni kao jamstvo da će zdravlje i sigurnost radnika biti bitan faktor u provedbi projekta.

Izbjegavanje rizika prvi je ključan korak. Je li neki postupak ocjenjen opasnim? Može li se provesti na neki drugi način da se izbjegne opasnost? Može li se izbjeći rad na visini? Može li se izrada strukture završiti na tlu, a gotova struktura podići na potrebnu visinu za učvršćivanje? Jesu li opasne kemikalije nužne ili se mogu pronaći alternative?

Ako vremenska ograničenja ili pritisak trećih strana počinju utjecati na zdravlje i sigurnost radnika, o tome treba obavijestiti sve dionike projekta. Ako se rizici ne mogu ukloniti, sigurne radne uvjete treba osigurati odgovarajućom opremom i protokolima. Ako se sigurnost ne može postići, tada treba raditi na tome da se promijene radni postupci. Vrijeme i pritisci naručitelja nikada ne bi smjeli utjecati na sigurnost radnika na gradilištu. Ni jedan projekt nije toga vrijedan.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SIGURNOST NA RADU: IMATE LI POTREBNE VJEŠTINE NA GRADILIŠTU?

Kada su svi dionici projekta upoznati s mogućim rizicima i njihov je okvir prihvaćen, trebaju se formulirati planovi za smanjenje rizika. Glavni cilj, i mjera uspješnosti svih timova zaduženih za zdravstvenu zaštitu i sigurnost na radu, jest provedba projekta bez zabilježenih nezgoda i ozljeda.

Ključan faktor u tome jest provjera kvalifikacija i iskustva radnika i nadglednika. Radnici moraju biti u stanju s pouzdanjem i kompetentno obavljati svoje zadatke kako bi smanjili rizik za sebe i druge. Kada se identificiraju nedostaci u znanju ili iskustvu, treba se omogućiti dodatna izobrazba ili se za obavljanje poslova moraju pronaći novi kompetentni radnici. Ako to nije moguće, tada se poslovi moraju modificirati tako da odgovaraju razini iskustva i znanja dostupnih radnika, čak iako to povećava trošak ili produžuje rok.

Pobrinite se da svi radnici i zaposlenici znaju tko su službene osobe zadužene za sigurnost na radu i da znaju kako i kada prijaviti opasne situacije. Omogućite svima da lako mogu prijaviti nezgode, bilo tako da ćete imati zaduženu odgovornu osobu na gradilištu, administrativno osoblje koje će voditi dnevnik nezgoda ili informatičko rješenje kojemu svi lako mogu pristupiti.

 

ZAŠTITNA OPREMA NEKA POSTANE NAVIKA

Kada ste sigurni da imate radnike s potrebnim znanjima i vještinama, osigurajte im dostupnost ispravne zaštitne opreme nužne za sigurno obavljanje radnih zadataka. Svaki pojedinac na gradilištu trebao bi razumjeti rizike kojima je sam izložen i kojima su izloženi svi ostali i znati koja je oprema nužna za siguran rad na gradilištu. Nošenje potrebne zaštitne opreme trebalo bi postati prirodno, a to će se dogoditi samo ako svi poštuju ista pravila. Ako oprema nije dostupna, treba osigurati jednostavan i brz način da je radnici zatraže.

Nadglednici i upravitelji trebali bi biti primjer svojim timovima. Svi moraju znati da mogu prestati raditi i zatražiti opremu ako ona nije osigurana i da slobodno mogu tražiti od drugih u timu da učine isto.

Pridržavanje propisa o zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti na radu postat će navika kada kolektivna kultura tvrtke omogućava zaposlenicima da slobodno izraze svoje mišljenje. Otvorenim i iskrenim pristupom nagrađuju se radnici koji svojim ponašanjem čuvaju vlastitu i sigurnost svojih suradnika.

 

PRAVI ALATI ZA POSAO

Na temu dostupnosti zaštitne opreme nadovezuje se tema adekvatnosti radne opreme. Nužno je osigurati da se provjeri adekvatnost i sigurnost sve radne opreme, od pneumatskih bušilica i pila od bagera i ostale teške mašinerije. Predstavlja li sama oprema rizik za radnika? Može li se isti rezultat postići drukčijom opremom uz manji rizik? Ako se rizik ne može izbjeći, minimizira li oprema rizik na najbolji mogući način? Što sve možemo provjeriti da bismo izbjegli nesreće prilikom rukovanja opremom?

Provjerama nije kraj kada se oprema počne koristiti. Da bi se osigurala ispravnost opreme i zaštita onih koji je koriste, treba uspostaviti raspored redovitog održavanja opreme. Precizan raspored servisiranja i održavanja opreme treba se formulirati i dodijeliti pojedincu ili timu koji će ga pratiti tijekom cijele izvedbe projekta i bilježiti sve provjere i radnje poduzete na opremi.

 

PlanRadar aplikacija za građevinu

IDENTIFICIRAJTE PROBLEME, UVEDITE PROMJENE I POKAŽITE KAKO DJELUJU

Software Vam zaista može biti najbolji prijatelj u osiguravanju zdravstvene zaštite i sigurnosti na radu. Dobar softverski paket omogućit će brojnim članovima tima da unose podatke s više lokacija. Svi korisnici trebali bi moći lako prijaviti moguću zdravstvenu ili sigurnosnu prijetnju, zabilježiti standardne podatke o sigurnosti na radu i izvršiti procjene. Najbolja softverska rješenja omogućavaju prikupljanje podataka putem aplikacija, koristeći pametne telefone kao uređaje za prikupljanje podataka.

Kada su podaci prikupljeni, software bi Vam trebao pomoći da lako identificirate opasnosti i rizike, pokazati gdje se mogu uvesti promjene i pokazati učinak tih promjena putem izvješća koja se lako generiraju za potrebe višeg menadžmenta. Takav sveobuhvatan i zatvoreni sustav tijeka podataka nužan je za dokazivanje poštivanja propisa i kao dokazni materijal tijekom inspekcija.

S ciljem stalnog poboljšanja i napretka, problemi koji su identificirani i riješeni u okviru jednog projekta mogu se prenijeti i ugraditi kao rješenja zdravstvenih i sigurnosnih potreba u sljedećim projektima. Tako se isti problemi neće ponavljati i svi će učiti iz prethodnih pogrešaka.

Aplikacija PlanRadar savršen je alat za ispunjavanje sveobuhvatnih digitalnih procjena zdravstvene zaštite i sigurnosti na radu putem jednostavnih predložaka. Unutar nje možete kreirati, spremiti i adaptirati prema budućim potrebama predložak za procjenu rizika od požara i razne druge specifične predloške. Važno je istaknuti da aplikaciju možete koristiti i u postrojenjima koja ne dopuštaju povezanost mobilnih uređaja s mrežom, jer se uneseni podaci automatski sinkroniziraju čim se uređaj ponovno spoji na mrežu. Ova funkcija može biti ključna kod procjene i kontrole upotrebe opasnih tvari.

 

JEDNAKO PREDANO PRISTUPITE I RADU I ODMORU

Kada rokovi pritišću i prijetnja plaćanja kazne zbog kašnjenja postane stvarna, lako je doći u napast da se radovi ubrzaju kako bi se rokovi dostigli, no to nikada ne treba činiti nauštrb zdravstvene zaštite i sigurnosti na radu. Ako promjena planova utječe na radnike, opremu i radne postupke, treba se izvršiti ponovna procjena rizika.

Iako izvođači imaju pravo očekivati visoko kvalitetan rad i rezultate od svojih radnika, ne smije se zaboraviti na važnost odmora. Radnici moraju u svakom trenutku biti potpuno svjesni svog okruženja i potrebe da paze na vlastitu sigurnost i sigurnost drugih, a to je posebno važno pri radu na visini, rukovanju opasnim tvarima i radu u zatvorenim i skučenim prostorima. Radnicima treba osigurati adekvatno vrijeme za odmor i opuštanje i ne poticati ih na pretjerano dugotrajan rad, čak ni kada sami žele raditi prekovremeno. Gubitak fokusa i umor izazivaju pogreške, a one mogu dovesti do ozbiljnih i po život opasnih posljedica.

TZdravstvena zaštita i sigurnost u građevinskoj industriji

ako niste sigurni, RECITE TO

Tvrtke koje postižu dobre rezultate na području zdravstvene zaštite i sigurnosti na radu one su koje sigurnost smatraju temeljnom vrijednošću i u kojima svi na gradilištu razumiju korist mjera predostrožnosti, poštuju pravila i aktivno ih provode unutar svojih timova.

Pritom je komunikacija ključna. Kada osoba razumije zašto neko pravilo postoji ili zašto se nešto promijenilo, veći su izgledi da će to poštivati i poticati druge na isto. Kada projekt prođe bez nesreća i ozljeda, nagradite svoj tim. Ako ste zamalo izbjegli nesreću, razgovarajte o tome s timom, pomozite im da razumiju zašto se to dogodilo i kako u budućnosti mogu izbjeći slične situacije. Jasno istaknite promjene koje ste uveli kako se nezgoda ne bi ponovila i uputite druge kako svojim ponašanjem mogu doprinijeti.

Zdravstvena zaštita i sigurnost u građevinskoj industriji odgovornost su svih pojedinaca na gradilištu. Uspostavite jednostavne procedure pomoću kojih će radnici brzo i lako moći prijaviti probleme i usvojiti kulturu odgovornosti. Ako se uoči prepreka koja može izazvati spoticanje, potaknite radnike da je uklone. Ako je netko u opasnosti, ohrabrite druge da djeluju kako bi na to upozorili ili opasnost spriječili. Neposredno i hitro rješavanje rizičnih situacija izravno utječe na smanjenje nezgoda koje iz njih mogu proizaći.

Pravila o zaštiti i sigurnosti trebala bi se ponavljati na dnevnim sastancima timova i višestruko tijekom radnog dana. Mnogo je načina kako biste radnike mogli podsjetiti na njihove obveze u vezi zaštite i sigurnosti – možda putem plakata koje ćete postaviti diljem gradilišta ili podsjetnika unutar softverskih alata.

Nekoliko velikih građevinskih tvrtki već koriste uspješne slogane kako bi educirale i osnažile građevinske timove i njihove članove.

Britanska kompanija Balfour Beatty nagrađena je za svoja zlatna pravila koja ističu temeljna očekivanja na jednostavan i lako pamtljiv način:

  1. budi spreman za rad
  2. uvijek primi potrebne upute prije početka rada
  3. prijavi sve nesigurne uvjete i rizične događaje
  4. prestani raditi ako se bilo što promijeni

 

PlanRadar i zaštita na radu

Na raspolaganju su nam svi potrebni alati da bismo u potpunosti izbjegli nesreće i učinili gradilišta sigurnim radnim mjestom za sve radnike. Sveobuhvatnim pristupom koji uključuje identificiranje rizika, uspostavljanje kulture otvorene i iskrene komunikacije i osiguravanje najsigurnijih alata za rad, možemo smanjiti stopu ozljeda na gradilištima i čak ostvariti nultu stopu nesreća na radu.

PlanRadar osnovan je 2013. godine i pruža inovativne mobile-first softverska rješenja za građevinsku i nekretninsku industriju. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima te je pomogla više od 7.000 klijenata u više od 44 zemlje diljem svijeta digitalizirati svoje radne procese.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima! A do tada isprobajte našu aplikaciju za pametan rad u građevinarstvu i sektoru nekretnina 30 dana besplatno i uvjerite se zašto se u ovom softveru tjedno obrađuju 25 000 projekata.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju