Blog Post

Hibalista létrehozása a PlanRadarral

16.06.2021 | 13 perces olvasás

Azt a dokumentumot, amely tartalmazza az építkezési projekt következtében fellépő minden hiányosságot és hibát, következetlenséget, tévedést, hibalistának nevezzük.

Ez a dokumentum létfontosságú az építkezésben: magában kell foglalnia az építkezési területen észlelt minden egyes problémát, mielőtt a projekt átadásra kerülne az ügyfélnek. Elengedhetetlen, hogy mindent ellenőrizzük, és a hibákat feljegyezzük, rájuk mutassunk.

A jelentés fő célja: minden hiba feljegyzése az építkezési projektre vonatkozó szerződésben előírt normáknak és szabványoknak megfelelően. A jelentést ezt követően a hibák javítása során használjuk fel.

A hibalista és a benne szereplő tételek megoldása az építkezési munkálatok átadás-átvételének elengedhetetlen részét képezik, garantálják a kész épület minőségét.

 

Tartalom:

 

 

PlanRadar hiba alkalmazása

Építkezési hibák: hatással vannak a kivitelezési időre

Sajnos minden projektmenedzser és brigádvezető tudja, hogy mi is a hibalista az építkezésben. Sokszor nem kismértékű fejfájást okoz, mivel még a legjobb projektekben is rámutat legalább egy maroknyi hibára. Az építkezés végső fázisaiban benyújtott hibalista nagymértékben befolyásolja a kivitelezési költségvetést és határidőket, mivel az építkezési hibák olykor csak nagy mennyiségű munkálatok újra elvégzésével orvosolhatók.

Az anyagok és az emberi erőforrások többletköltsége meghaladhatja a projekt költségvetését. Ezen felül megnöveli a munkálatok befejezéséhez szükséges időt. Ugyanakkor papírmunkát is maga után von, ami még több időt vesz igénybe.

 

 

Hagyományos papír alapú hibalista

A fővállalkozó egyik célja, hogy elkerülje a csúszásokat és többletköltségeket, azonban a minőségbiztosítási kötelezettségei és helyi jogszabályok kötelezik.  Továbbá, a szerződés értelmében az egyeztetett hibalistán szereplő tételek megoldásáig a vállalkozó nem kaphatja meg az ügyféltől a végső kifizetést. Másrészről pedig az új tulajdonos számára rendkívül fontos, hogy az építményhez időben hozzá jusson. Ha lehetne, ő sem vesztegetné az időt a hibajavítással.

 

Mit jelent a hibabejelentés az építkezésben??

Az építkezésben a hibabejelentés az alábbi információkat tartalmazhatja:

  • károsodott anyagok, pl. meghibásodott ablakok;
  • gyenge minőségű munka, például nem megfelelő festés;
  • piszkos falpanelek;
  • repedések a padlóban;
  • nehézségek az alkatrészek és szerkezetek végső összeszerelése során (javításra szoruló zsindelyek; üzembe helyezési engedély hiánya; biztonsági rendszer aktiválása).

 

A munkaterületen észlelt összes hibát javítani, pótolni kell. Ideális esetben a minőségellenőrzésre az egyes munkafázisok során kerül sor, a hibákat nem az átadási szakaszban észlelik.

Vannak munkálatok, amelyeket szigorú sorrendben kell elvégezni, és ha a hiba a későbbiekben kerül észlelésre, előfordulhat, hogy annak javításához a teljes munkafázist újra el kell végezni.

Ezen felül a hiba oka egy, valamely korábbi fázisban észre nem vett kismértékű hiba is lehet, ami azonban olyan események sorához vezetett, amelyek eredményeként a végső hibabejelentésben jelentős mértékű hibát lesznek bejelentve. Felléphetnek olyan előre nem látható események, illetve akár vis maior helyzet is, amely befolyásolhatja a munkaeredményt (például hőmérséklet ingadozások az építési területen, vagy a kedvezőtlen időjárás negatív hatása).

A hibáért felelős személy azonosítása szintén nehézséget jelenthet, ha az építkezési területen több alvállalkozó is dolgozik.

Ebből kifolyólag rendkívül fontos, hogy a hibákat vagy pontatlanságokat bekövetkezésükkor azonnal észleljük. Ez a múltbeli építkezések során tipikus akadály ma már egy számítástechnikai megoldásnak, a PlanRadarnak köszönhetően hatékonyan leküzdhető.

 

Hogyan optimalizálja a PlanRadar a helyszíni minőségellenőrzést

 

Az építkezési hibákat általában Excel táblázatok segítségével oldják meg. A hibákat a projekt ellenőrzése során észlelik, papírra jegyzik fel. Digitális fényképezőgéppel vagy telefonnal olykor fotókat is készítenek, amelyeket aztán a feljegyzésekhez kell rendelni.

Mivel a hibabejelentés papírra történő feljegyzéseken alapul, az ügyfél általában csak a teljes listához jut hozzá, miután a feljegyzéseket az irodában már feldolgozták.

Ez a folyamat lassú és szakszerűtlen: nincs lehetőség gyors tisztázásra, módosításra és javaslatok előterjesztésére, így még a hibajavítási feladatok kiosztása is akár néhány napba telik. Minden további tisztázás közlése is hosszú időt vesz igénybe.

A PlanRadar lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a munka minden fázisában közvetlenül a munkaterületen gyorsan oldják meg a hibákat: amint észleltük a hibát, azonnal létrehozzuk a hiánypótló feladatot. A jegyben hozzászólást is hagyhatunk, fényképeket és videófelvételeket adhatunk hozzá, valamint azonnal kiadhatjuk a felelős személynek, így nincs szükség arra, hogy teljes jelentést küldjünk e-mailen vagy a még lassúbb postán. Arra sincs szükség, hogy a hibákra rámutassunk a munkaterületen – a PlanRadar platformon minden megjeleníthető.

A felhőalapú szoftvertermék segítségével kiválóan felügyelhető és kezelhető az építkezés bármely fázisa. Segítségével kombinálhatjuk a szabványos hibalistát és a munkálatok összes fázisát magában foglaló építkezési naplót, összetett építkezési adatokat digitalizálhatunk, valamint kézenfekvő rendszert hozhatunk létre a hibák közvetlenül a létesítményen történő kezelésére.

 

Bővebben: Építőipari szoftver: a hatékonyabb kommunikációért

 

Hibalista létrehozása a PlanRadarral

A platform kézenfekvő munkacsoport-kezelő funkciókat ötvöz egy üzenetküldő funkcióval. Minden résztvevő látja a számára kiosztott feladatokat, ezek állapotában bekövetkező változásokat pedig a szoftver valós időben frissíti. Minden feltöltött terv és rajz, táblázat és fotó a Felhőben van tárolva, szűrők segítségével könnyen megtalálható, valamint a tervek elavult verziói sem kerülnek törlésre, ha netalán a későbbiekben referenciaként szeretnénk felhasználni őket.

Hibalistán szereplő tétel létrehozásakor részletesen kifejthetjük a tétel feljegyzésének okát szöveges hozzászólással, hangfelvétellel, szemléltetőeszközökkel. Például fotót vagy videófelvételt csatolhatunk, a terven, illetve BIM modellen megjelölhetjük a javítandó hiba pontos helyét.

Projekt létrehozását és a PDF formátumú tervrajzok feltöltését követően azonnal elkezdhetjük a munkát a PlanRadar alkalmazásban.

Kiválaszthatjuk, hogy a csapatok a projektben milyen formanyomtatványokat használhassanak. Ezt követően a formanyomtatványok feladatok létrehozására és ellenőrzőlisták kitöltésére használhatók fel. Olyan meglévő PDF dokumentumokat is feltölthetünk, amelyeket szeretnénk, hogy a csapatunk kitöltsön.

Miután beléptünk az adott projektbe, jegyeket hozhatunk létre az adott hiba szempontjából leglényegesebb formanyomtatvány kitöltésével – például „Vízvezeték rendszer hibajegy” vagy „Elektromos hibajegy”. Mielőtt a hiba javítását valamelyik vállalkozóra bíznánk, bizonyosodjunk meg róla, hogy megadtunk minden szükséges információt és utasítást.

 

Hibapótló feladat a PlanRadarban

A feladat elvégzésével megbízott személy értesítést kap. A megfelelő engedélyekkel rendelkező projekt résztvevők láthatják az egyes feladatok állapotát.

A PlanRadar alkalmazás azért is kézenfekvő, mert a táblagéppel vagy okostelefonnal is használható, így egyszerűen feljegyezhetjük és nyomon követhetjük a különböző problémákat közvetlenül az építkezési területen. A hibajegyekhez könnyű fotót vagy videófelvételt csatolni, a hiba helyszíne egyszerűen kijelölhető a tervrajzon vagy BIM modellen, sőt GPS-helyszín is hozzáadható.

Ezt követően már csak a hiba leírását, valamint a szükséges megoldást kell leírni. Ezt szöveges üzenet formájában, illetve hangfelvétellel is megtehetjük. Utána válasszuk ki a hiba javításával megbízni kívánt személyt. Amikor beküldjük a jegyet, a feladat megjelenik a projekt elvégzésre váló feladatainak listáján.

 

A PlanRadarban elkészített jegyen szereplő hibával kapcsolatos összes információ

A PlanRadar jelentéstételkor automatikusan egyesíti a létrehozott feladatok információit a hibabejelentő sablon megfelelő mezőiben.

Nincs szükség az adatok újbóli bevitelére vagy formázására. A sablon létrehozását követően pedig bármikor felhasználhatjuk, hogy ha hibabejelentést kell készítenünk, vagy részletes listát szeretnénk létrehozni a hibákról.

 

Hibabejelentő sablon a PlanRadarban

Hibalisták a PlanRadar Jegyek lapján

 

Digitális hibalisták – az építkezés következő lépése

A digitális dokumentumok fenntartása sokkal praktikusabb és kézenfekvőbb a papíralapúnál. A szoftver minden adatot biztonságosan tárol, előre elkészített, csak kitöltésre váró formanyomtatványokat tesz elérhetővé, és emlékeztetőket is küld a határidőkről, valamint a feladatok állapotáról.

Funkcióinak köszönhetően minden külső üzenetküldő alkalmazást helyettesít – minden kommunikáció magán a programon belül megejthető. Így sokkal kézenfekvőbb, mivel projekthez szükséges információk mind egy helyen találhatók, és a központosított kommunikációt sokkal könnyebb nyomon követni.

A PlanRadar ugyanakkor minden szükséges dokumentumformátumot is támogat, beleértve a nagy terjedelmű, sokoldalas dokumentumokat is, amelyekben szöveg, valamint .jpg és .png fájlok is megtalálhatók. Az elkészített digitális jelentést lehetőségünk van azonnal PDF fájlként exportálni.

A PlanRadar segítségével a mérnökök és projektmenedzserek közvetlenül dolgozhatnak a BIM-modellekkel mobilkészülékeiken, így nincs szükség laptopot magukkal cipelni, vagy az irodában dolgozni. Ezzel az átvételi és ellenőrzési folyamat is felgyorsul. A minden szükséges információt magában foglaló hibabejelentés elkészíthető közvetlenül a weboldalon – nem kell kétszer dolgozni.

Amint a hiba megoldódik, a kijelölt vállalkozó módosíthatja a feladat állapotát. A vállalkozónak ugyanakkor fényképpel vagy videóval kell bizonyítania a hiba javítását, valamint hozzászólást kell írnia, amelyben megerősíti, hogy a javítás terv szerint haladt. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően a folyamat átlátható – mindenki láthatja, mennyire gyorsan kerül elhárításra a probléma, és minden pontban értesítéseket kapnak.

A PlanRadar átlátható és egyszerű felületének köszönhetően az építkezési hibalista a sok mellékes bürökrácia nélkül készíthető el, a döntések pedig hamar meghozhatók és közölhetők. A felhőalapú szoftver zökkenőmentes valós idejű kommunikációt tesz lehetővé a hibát bejelentő és a javítással megbízott személy között.

 

Jegyek: a PlanRadarban minden jegy külön színnel van jelölve a munka állapotának jelzése érdekében

A probléma megoldása és a hozzá rendelt feladat létrehozása internetkapcsolat nélkül is lehetséges – minden, semmi nem vész el, amit offline állapotban hozzáadunk a rendszerhez, így nyugodtan folytathatjuk a munkát. A felületre bevitt információ feltöltésre kerül és a projekten dolgozó csapat többi tagja számára is láthatóvá válik, amint újból csatlakozunk az internethez.

Ez a típusú digitális eszköz tiszta, átlátható rálátást biztosít a folyamatban lévő munkára, és lehetővé teszi, hogy hatékonyan kezeljük a feladatokat, és ugyanakkor optimalizáljuk a kommunikációt, időt takarítsunk meg. Ha a PlanRadarban feljegyezzük a munkaterületen észlelt összes hibát és problémát, akkor ha vitára kerül sor, mindig nyugodtak maradhatunk tudván, hogy minden szükséges bizonyíték a rendelkezésünkre áll.

Mindegy, hogy mentett jelentések formájában, a jegyekben tárolt bizonyítékokként vagy különböző verziójú tervekben van meg, minden bizonyíték tárolva van a felhőben, bármikor hozzáférhető.

A PlanRadar az építkezési hibákon túl funkciók széles skálájával rendelkezik. Ilyenek például az ellenőrzési listák, amelyek az építkezés befejezését követően is felhasználhatók, például az ingatlan karbantartása és üzemeltetése során.

Próbáld ki a PlanRadart díjmentesen 30 napig még ma, és lásd, mennyi jót tehet ez a szoftver a vállalkozásod számára.

 

A PlanRadar-ról

A 2013-ban alapított PlanRadar vállalat innovatív mobil szoftvermegoldásokat kínál az építőipar és az ingatlanipar számára.

Alkalmazásunk az összes iOS, Android és Windows  eszközön elérhető, és világszerte már több ezer ügyfélnek segített digitalizálni vállalkozását. A PlanRadar-t hetente több mint 25 000 projektben használják.

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt