Blog Post

Műszaki átadás-átvételi eljárás – Ezekkel kell tisztában lenned!

06.02.2023 | 4 perces olvasás

A műszaki átadás-átvétel az építőipari kivitelezés folyamatának utolsó mozzanatai közé tartozik, szakmabelikét bizonyára számodra sem ismeretlen ez a fogalom. Az eljárás és az ehhez tartozó vizsgálat törvényileg kötelező, emellett pedig elképesztően fontos mind az építtető, mind a kivitelező szempontjából.

Éppen ezért, a következőkben részletesen ki fogunk térni arra:

Alapvető tudnivalók

Az műszaki átadás átvételi eljárás fő célja megvizsgálni azt, hogy az építtető és a kivitelező között szerződésbe foglalt munkálatok az abban leírtaknak, a jogszabályban előírtaknak és kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint megvalósult. Ezen túl, azt is ellenőrzik ilyenkor, hogy a teljesített tevékenység (a kész ingatlan például) megfelel-e az egyéb, szerződésbe foglalt követelményeknek, jellemzőknek. Mindez elengedhetetlen a használatbavételi folyamat megkezdéséhez.

Az eljárás menete

A kivitelezőnek az átadás-átvételi időpontjáról, tehát a munkálatok befejezte előtt, 15 nappal az építtetőt értesítenie kell és készre jelenteni. A kitűzött dátumon a kivitelezőnek és építtetőnek, vagy annak a képviselőjének kötelező megjelennie, illetve a szerződésbe foglalt szerveknek. A vizsgálat során, bejárják a helyszínt, összehasonlítják az elvégzett munka minőségét és mennyiséget a tervben szerepeltekkel, ekkor van lehetősége az építtetőnek, vagy adott esetben a megbízott műszaki ellenőrnek a hibák észrevételére. Ezeket minden esetben műszaki átadás átvételi átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni, ellenkező esetben, ha nem veszik észre a hibát vagy nincs dokumentálva, utólag szinte lehetetlen azokat bizonyítani vagy számonkérni a kivitelezőt. 

Műszaki átadás átvételi eljárás Fajtái

Az átadás-átvételi eljárás a megállapodás értelmében lehet:

 • Szakaszos: Ez akkor jellemző, ha egy építkezés több ütemből, építményből áll és az egységeket egyenként adják át.
 • Részleges: Erről akkor beszélhetünk, ha az építtető az épület egy részét hamarabb akarja üzemeltetni, ezért az előbb kerül átadásra.
 • Teljes: Ez az általános menet, ami során az építmény átadás-átvétele megtörténik és a kivitelező levonul a munkaterületről.
 • Pótátadás: Erre akkor kerülhet sor, ha az átadás során hibákat, hiányosságokat észleltek, ezért az nem valósult meg, de a javítások és pótlások után, új eljárás indul.

Gyakori hiba

Kulcsfontosságú azonban tudni, hogy az átadás-átvétel nem jelent egyet a birtokbaadással. Sokan mégis egybemossák ezt a kettőt és az ellenőrzés után, át is adják a kulcsokat. Viszont ez súlyos jogi következményeket vonhat maga után, ezért semmiképp sem érdemes ezt megkockáztatni. Természetesen, lehetséges az, hogy a vizsgálatot egybe kell kötni a használatbavétellel, de tisztában kell lenni azzal, hogy ezek teljesen különbözőek és nem feltétlenül következik egyik a másikból.

A procedúrához szükséges dokumentumok:

Ezeknek a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv alapját kell képezniük, ezért úgy kell összeállítani a dokumentumokat, hogy egyértelműek, félreérthetetlenek és utólag módosíthatatlanok legyenek. Számuk és tartalmuk az építkezéstől függ és az átvételükről is írásos jegyzőkönyvet kell tartani.

 • Készre jelentési nyilatkozat
 • Építési szerződés
 • Jelenléti ív
 • Átadási tervdokumentáció
 • Felmérési napló a mellékleteivel
 • Építési napló a mellékleteivel
 • Megfelelőségi igazolások a beépített anyagokról
 • Beszabályozási jegyzőkönyvek a beépített gépészeti berendezésekről
 • Gépkönyvek, garancia jegyek a beépített gépészeti berendezéshez
 • Különböző mérési jegyzőkönyvek
 • Garancia levelek

A résztvevő személyek

Ahogy a dokumentumok, úgy a jelenlévő személyek száma függ az építkezés nagyságától és típusától is, de általánosságban ott kell lennie a(z):

 • Fővállalkozó kivitelezőnek
 • Építtetőnek, vagy a megbízott képviselőnek
 • Felelős műszaki vezetőnek
 • Műszaki ellenőrnek
 • Eljáró elsőfokú építési hatóság műszaki ügyintézőjenek
 • Szakhatóságok képviselőinek
 • Tervezőnek, alvállalkozónak, altervezőnek

A műszaki átadás átvételi eljárás jegyzőkönyv

Mint már említettük, csak akkor érvényes az ügymenet, ha annak írásos nyoma van, ez törvényileg is előírt. Ennek a jegyzőkönyvnek 3 példányban kell elkészülnie: Egy a tulajdonosnak, a második a kivitelezőnek és a harmadiknak az építési napló mellékletét kell képeznie.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden lényeges információt, ami egy esetleges jogvita, bírósági ügy esetén számíthat:

 • Az eljárás kezdetének és befejezésének időpontja
 • A folyamatban résztvevők neve, megnevezése, részvételi minősége
 • Az építtető vagy tulajdonos által érvényesíteni kívánt szavatossági igények
 • Az építtető vagy tulajdonos észrevételei
 • A műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezése. Ha ezeknek a száma jelentős, akkor érdemes erről külön dokumentumot készíteni, ami a jegyzőkönyv mellékletébe fog tartozni.
 • A hibás munkarészekre eső költségvetési összegek
 • A jogszabályban előírt nyilatkozatok
 • Az építésre vonatkozó követelmények (minőség, mennyiség)
 • Az építtető vagy tulajdonos által meghozott döntés arról, hogy átveszi-e az építményt
 • Az arról meghozott döntés, hogy igényt tart-e a tulajdonos az esetleges hibák kijavítására vagy árengedményt kér-e
 • Ha az építtető a hibák orvoslását kéri, akkor a javításért, valamint az átvételért felelős személy megnevezése és a határidő

Ahogy láthatod, a műszaki átadás-átvétel nem a legegyszerűbb folyamatok közé tartozik, viszont szeretnénk segíteni. Ezért összeállítottunk egy műszaki átadás átvételi jegyzőkönyvet, amit az alábbi gombra kattintva tölthetsz le:

Műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv letöltése

De a PlanRadar még könnyebbé teheti az eljárást!

A platform segítségével a szükséges dokumentumok egyszerűen digitalizálhatóak, tárolhatóak, ami már önmagában is óriási segítség! Így nem kell amiatt aggódnod, hogy bármi hiányozni fog, mindent előkereshetsz pillanatok alatt, akár évek múltán is. De a PlanRadar nem csupán ennyit nyújt, számos sablont is tartalmaz, amik órákat spórolhatnak meg Neked. Néhány kattintással átfogó hibalista jegyzőkönyvet készíthetsz, de műszaki átadási mintát is találhatsz a rendszerben!

Világszerte 40 országban több mint 60,000 felhasználó használja a szoftvert kommunikációhoz, valamint építészeti- és ingatlanprojektek dokumentálásához. Próbáld ki a PlanRadart 30 napig ingyenesen!

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt