Modernisering av T-banelinjen U4

Klient
Wiener Linien GmbH & Co KG
Kostnader
€ 29 millioner
Areal
3,8 km
Ferdigstillelse
2016
Sted
Wien i Østerrike
Kategori
Vei- og anleggsarbeid
Moderniseringen av det sirkulære 3,8 km lange vestlige sporavsnittet av t-banelinjen U4 mellom stasjonene Hütteldorf og Schönbrunn ble ferdigstilt på bare 128 dager. Arbeidet omfattet forbedring av linjens understruktur, ombygging av overstrukturen, bygge- og anleggsarbeider under bakken og gjenoppbygging av stasjonene samt gjenoppbygging av det 100 meter lange hvelvet, som er 120 år gammelt. PlanRadar er et svært nyttig og effektivt verktøy som muliggjør komplett dokumentasjon av byggeprosjekter. "Ved hjelp av PlanRadar kunne vi sette opp byggedokumentasjonen mye raskere enn før, og vi sparte betydelig tid ved oppretting av rapporter. Byggefremdriften kan spores når som helst ved hjelp av mobilappen gjennom enkel og nøyaktig plassering av avvik på planene." – STRABAG AG, Dir. IC – Ingenieurbau