Customer Story

"Czerpiemy również korzyści z digitalizacji z wykorzystaniem PlanRadar, zwłaszcza w procesie opracowania dokumentacji. Dzięki temu udało się częściowo lub prawie całkowicie wyeliminować czasochłonne procesy."

Arthur Schönwälder

Menedżer zespołu Mobility & Data Science w firmie Swietelsky

Ustandaryzowane procesy, przejrzysta komunikacja

W jaki sposób firma budowlana SWIETELSKY standaryzuje gromadzenie danych na placu budowy przy użyciu PlanRadar

Założona w 1936 roku grupa SWIETELSKY to jedna z wiodących firm budowlanych w Europie Środkowej i Wschodniej. W czterech głównych państwach, czyli Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Czechach, oraz w 15 kolejnych krajach, w tym w Polsce, zatrudnionych jest łącznie około 11 000 pracowników, którzy generują roczny obrót o wartości ponad trzech miliardów euro we wszystkich sektorach przemysłu budowlanego. Wykorzystując PlanRadar, firma zapewnia standaryzację wszystkich aspektów zarządzania usterkami i raportowania, dzięki czemu procesy związane z projektami budowlanymi stają się bardziej wydajne i zrównoważone.

Wyzwanie

Arthur Schönwälder jest menedżerem zespołu Mobility & Data Science w firmie SWIETELSKY. Do jego obowiązków należy digitalizacja w odniesieniu do rozwiązań mobilnych i ciągłej dostępności danych w trakcie całego procesu budowlanego. Dokonuje on analizy danych generowanych w tym zakresie i wykorzystuje je do opracowywania bardziej wydajnych procesów dla pracowników operacyjnych. Jednym z ważnych tematów jest w tym przypadku zarządzanie usterkami.

„Wcześniej rejestrowanie usterek odbywało się często za pomocą długopisu, papieru i smartfona lub aparatu fotograficznego. Następnie w biurze trzeba było zapisać zdjęcia na komputerze i przypisać je do odpowiednich lokalizacji i wykonawców na listach w Excelu. Zajmowało to dużo czasu i nie było to wystarczająco przejrzyste dla osób zaangażowanych w projekt budowlany. Na przykład, aby uzyskać informacje o aktualnym statusie usuwania usterki, trzeba było korzystać z uciążliwej komunikacji pomiędzy kierownikiem budowy a technikiem, majstrem lub podwykonawcami” – mówi Arthur Schönwälder.

Rozwiązanie

W celu usprawnienia tych procesów Arthur Schönwälder i jego zespół przeprowadzili szeroko zakrojone badania rynku, w trakcie których poddano analizie 12 produktów. Najważniejszymi kryteriami wyboru były zakres funkcji i intuicyjność obsługi narzędzia, dlatego ostateczne zdecydowano się na PlanRadar. Oprogramowanie to jest wykorzystywane w firmie SWIETELSKY do różnych zadań w kontekście prac budowlanych.

Na ogół firma wykorzystuje PlanRadar do komunikacji i dokumentacji związanej z zarządzaniem usterkami, jak również z przekazaniami i odbiorami. Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy potrzeb i oceny opinii użytkowników oprogramowanie zostało wdrożone w całej firmie pod koniec 2020 roku.

Rezultat

Jednym z projektów zrealizowanych przez firmę SWIETELSKY przy wsparciu PlanRadar jest kompleks mieszkaniowy „Wohnoase am Wienerwald” („Oaza mieszkaniowa w Lesie Wiedeńskim”). W ramach tego projektu budowlanego powstają obecnie cztery wille z 48 apartamentami i 3740 m2 powierzchni użytkowej.

„Łącznie 26 użytkowników korzysta obecnie z PlanRadar w celu zarządzania usterkami i sporządzania dokumentacji budowlanej. W trakcie przekazywania mieszkań przyszłym właścicielom odpowiednie protokoły mają być również tworzone przy użyciu PlanRadar. Użytkownikami są między innymi inwestor, lokalny nadzór budowlany (ÖBA), techniczny nadzór budowlany, generalny wykonawca, 16 podwykonawców i architekt” – mówi Oliver Steininger, który w firmie SWIETELSKY odpowiada za zarządzanie jakością w sektorze deweloperskim.

„Czerpiemy również korzyści z digitalizacji z wykorzystaniem PlanRadar, zwłaszcza w procesie opracowania dokumentacji. Dzięki temu udało się częściowo lub prawie całkowicie wyeliminować czasochłonne procesy” – mówi Arthur Schönwälder.

Pobierz za darmo Umów prezentację

Przykłady zastosowania PlanRadar

Zarządzanie usterkami

Zarządzanie usterkami

Firma Swietelsky rejestrowała usterki, uzupełniając je o dodatkowe informacje w postaci notatek, zdjęć czy nagrań głosowych. Zbierane informacje były przekazywane w czasie rzeczywistym do innych członków zespołu.

Dowiedz się więcej
Tworzenie protokołów odbioru i przekazania

Tworzenie protokołów odbioru i przekazania

W prosty sposób firma Swietelsky generowała na podstawie zbieranych przy pomocy PlanRadar informacji protokoły wymagane do przekazywania mieszkań ich przyszłym właścicielom.

Dowiedz się więcej
Wspólne środowisko pracy dla całego zespołu

Wspólne środowisko pracy dla całego zespołu

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania PlanRadar wszyscy uczestnicy zaangażowani w realizację inwestycji mogli komunikować się na bieżąco na temat postępu prac.

Dowiedz się więcej

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację