ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH Z PLANRADAR

Stwórz bezbłędny protokół odbioru robót budowlanych

PlanRadar

Ponad 150 000 użytkowników w >75 krajach eliminuje papierkową robotę dzięki PlanRadar

Odbiór projektu budowlanego może być czasochłonny i wymagać dbałości o szczegóły, zwłaszcza gdy różne podmioty dokonują inspekcji ukończonych prac

Odbiór projektu budowlanego może być czasochłonny i wymagać dbałości o szczegóły, zwłaszcza gdy różne podmioty dokonują inspekcji ukończonych prac
Wykorzystując aplikację PlanRadar, stworzysz prosty protokół odbioru lub przekazania, w którym za pomocą urządzenia mobilnego możesz zamieszczać wszystkie niezbędne dane w formie cyfrowej, dodawać notatki lub raportować uwagi o usterkach podczas finalnej inspekcji. Raporty końcowe można stworzyć w kilka chwil.

DOKONUJ INSPEKCJI I GROMADŹ DANE

DOKONUJ INSPEKCJI I GROMADŹ DANE

PlanRadar umożliwia łatwe przeprowadzenie procesu przekazania lub odbioru za pomocą urządzenia mobilnego. Dzięki szablonom protokołów z możliwością indywidualnego dostosowania możesz mieć pewność, że Twoja dokumentacja spełnia wymogi przepisów budowlanych, wszelkich zapisów umowy i procedur Twojej firmy. Wprowadzanie danych odbywa się w sposób ustandaryzowany, co ułatwia przeprowadzanie inspekcji i sporządzanie raportów.

Zadbaj o to, aby w dniu odbioru robót budowlanych wszystko poszło gładko. Wykryte usterki zapisz jako zadania na cyfrowych planach budowy. Opatrz je dodatkowymi komentarzami umieszczonymi na planach oraz zdjęciami i wyeliminuj wszelkie usterki przed rozpoczęciem procesu odbioru.

PRZYPISUJ NAPRAWY USTEREK

PRZYPISUJ NAPRAWY USTEREK

Jeśli podczas odbioru lub przekazania zostaną wykryte jakiekolwiek usterki, można je udokumentować i przypisać osobę odpowiedzialną za ich naprawę. Dodawaj terminy wykonania do zadań i korzystaj z funkcji czatu, aby pozostawać w kontakcie ze wszystkimi członkami zespołu i podwykonawcami w czasie rzeczywistym.

Automatyczne powiadomienia typu push na bieżąco informują uczestników projektu o nowych zadaniach lub zmianach. PlanRadar rejestruje wszystkie interakcje i tworzy udokumentowane zapisy komunikacji.

TWÓRZ DOKUMENTACJĘ I PROTOKOŁY ODBIORU I PRZEKAZANIA

TWÓRZ DOKUMENTACJĘ I PROTOKOŁY ODBIORU I PRZEKAZANIA

Dzięki szablonom protokołów odbioru lub przekazania możesz błyskawicznie połączyć wszystkie dane zgromadzone w danym projekcie w kompleksowe raporty. Szablon protokołów można dowolnie personalizować, aby zawierały wszystkie informacje wymagane przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wyeksportuj gotowy protokół odbioru lub przekazania wraz ze wszystkimi wykrytymi usterkami oraz powiązanymi dowodami i obrazami jako plik PDF przy użyciu jednego przycisku.

Przy pomocy PlanRadar możesz dokonać odbioru lub przekazania projektu budowlanego za pomocą Twojego urządzenia mobilnego bez konieczności wracania do biura w celu dopełnienia formalności

Przy pomocy PlanRadar możesz dokonać odbioru lub przekazania projektu budowlanego za pomocą Twojego urządzenia mobilnego bez konieczności wracania do biura w celu dopełnienia formalności
Możesz konfigurować procesy w zależności od projektu – począwszy od rejestrowania usterek, aż po tworzenie protokołów odbioru i przekazania.

KORZYŚCI:

Zapobieganie błędom i nieporozumieniom dzięki zastosowaniu spójnego protokołu odbioru lub przekazania

Zapobieganie błędom i nieporozumieniom dzięki zastosowaniu spójnego protokołu odbioru lub przekazania

Proste rejestrowanie usterek za pomocą smartfonu lub tabletu

Proste rejestrowanie usterek za pomocą smartfonu lub tabletu

Oszczędność czasu przy sporządzaniu raportów odbioru lub przekazania poprzez tworzenie spersonalizowanych szablonów

Oszczędność czasu przy sporządzaniu raportów odbioru lub przekazania poprzez tworzenie spersonalizowanych szablonów

Wystarczą 4 proste kroki.

1. Utwórz konto.

2. Prześlij plany.

3. Zaproś użytkowników.

4. Pobierz aplikację.