Strona główna > Produkt > Odbiór robót budowlanych

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PLANRADAR

Stwórz bezbłędny protokół odbioru robót budowlanych

Zaufali nam

Odbiór projektu budowlanego może być czasochłonny i wymagać dbałości o szczegóły, zwłaszcza gdy różne podmioty dokonują inspekcji ukończonych prac

Wykorzystując aplikację PlanRadar, stworzysz prosty protokół odbioru lub przekazania, w którym za pomocą urządzenia mobilnego możesz zamieszczać wszystkie niezbędne dane w formie cyfrowej, dodawać notatki lub raportować uwagi o usterkach podczas finalnej inspekcji. Raporty końcowe można stworzyć w kilka chwil.
Przejdź na cyfrowy workflow w mniej niż 10 minut!

DOKONUJ INSPEKCJI I GROMADŹ DANE

PlanRadar umożliwia łatwe przeprowadzenie procesu przekazania lub odbioru za pomocą urządzenia mobilnego. Dzięki szablonom protokołów z możliwością indywidualnego dostosowania możesz mieć pewność, że Twoja dokumentacja spełnia wymogi przepisów budowlanych, wszelkich zapisów umowy i procedur Twojej firmy. Wprowadzanie danych odbywa się w sposób ustandaryzowany, co ułatwia przeprowadzanie inspekcji i sporządzanie raportów.

Zadbaj o to, aby w dniu odbioru robót budowlanych wszystko poszło gładko. Wykryte usterki zapisz jako zadania na cyfrowych planach budowy. Opatrz je dodatkowymi komentarzami umieszczonymi na planach oraz zdjęciami i wyeliminuj wszelkie usterki przed rozpoczęciem procesu odbioru.

PRZYPISUJ NAPRAWY USTEREK

Jeśli podczas odbioru lub przekazania zostaną wykryte jakiekolwiek usterki, można je udokumentować i przypisać osobę odpowiedzialną za ich naprawę. Dodawaj terminy wykonania do zadań i korzystaj z funkcji czatu, aby pozostawać w kontakcie ze wszystkimi członkami zespołu i podwykonawcami w czasie rzeczywistym.

Automatyczne powiadomienia typu push na bieżąco informują uczestników projektu o nowych zadaniach lub zmianach. PlanRadar rejestruje wszystkie interakcje i tworzy udokumentowane zapisy komunikacji.

TWÓRZ DOKUMENTACJĘ I PROTOKOŁY ODBIORU I PRZEKAZANIA

Dzięki szablonom protokołów odbioru lub przekazania możesz błyskawicznie połączyć wszystkie dane zgromadzone w danym projekcie w kompleksowe raporty. Szablon protokołów można dowolnie personalizować, aby zawierały wszystkie informacje wymagane przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wyeksportuj gotowy protokół odbioru lub przekazania wraz ze wszystkimi wykrytymi usterkami oraz powiązanymi dowodami i obrazami jako plik PDF przy użyciu jednego przycisku.

Przy pomocy PlanRadar możesz dokonać odbioru lub przekazania projektu budowlanego za pomocą Twojego urządzenia mobilnego bez konieczności wracania do biura w celu dopełnienia formalności

Możesz konfigurować procesy w zależności od projektu – począwszy od rejestrowania usterek, aż po tworzenie protokołów odbioru i przekazania.
Przejdź na cyfrowy workflow w mniej niż 10 minut!

KORZYŚCI:

Zapobieganie błędom i nieporozumieniom dzięki zastosowaniu spójnego protokołu odbioru lub przekazania

Proste rejestrowanie usterek za pomocą smartfonu lub tabletu

Oszczędność czasu przy sporządzaniu raportów odbioru lub przekazania poprzez tworzenie spersonalizowanych szablonów