Strona główna > Produkt > Przypisywanie zadań

Przypisywanie zadań
z PlanRadar

Skuteczniej rejestruj i przypisuj zadania

Zaufali nam

Problemy komunikacyjne w branży budowlanej skutkują błędami i utratą informacji, co wydłuża realizację projektu i zwiększa koszty

Dzięki PlanRadar przypisywanie i koordynacja działań w ramach projektu jest szybka, przejrzysta i monitorowana.
Przejdź na cyfrowy workflow w mniej niż 10 minut!

Twórz i monitoruj zadania

Korzystaj z PlanRadar, by tworzyć nowe zadania podczas spotkań, inspekcji placu albo będąc w drodze, a następnie przypisać je uczestnikom projektu. Wprowadź lokalizację prac na cyfrowych planach i dodaj komentarze, zdjęcia oraz inne informacje. Platforma do cyfrowego zarządzania zadaniami automatycznie synchronizuje zmiany, dzięki czemu członkowie zespołu mogą na bieżąco mieć dostęp do aktualnych danych z dowolnych urządzeń.

KOMUNIKACJA

Przypisuj zadania poszczególnym uczestnikom albo grupom roboczym, określaj priorytet i termin wykonania. Gdy podwykonawca otrzyma zadanie, zyska możliwość korzystania z czata, by dopytać o szczegóły albo podać status realizacji zadania w toku. Po zakończeniu prac ma możliwość przesłania zdjęcia, by potwierdzić wykonanie zadania, i zmienić status na „zrealizowane”. Kierownik budowy może wtedy uwzględnić miejsce realizacji zadania podczas inspekcji, by osobiście potwierdzić jakość wykonanych robót, zanim zadanie zostanie uznane za wykonane. W przypadku regularnych wydarzeń i konserwacji można ustanowić powtarzające się zadania.

OCENA I RAPORTOWANIE

Funkcje filtrowania i globalnego wyszukiwania umożliwiają odnalezienie w ciągu sekund poszczególnych zadań lub zleceń, co ułatwia bieżące monitorowanie postępu projektów. Status zadań w projekcie można sprawdzić jednym przyciskiem. W każdej chwili możesz stworzyć raporty ze statusu realizacji i automatyczne listy zadań, również w drodze. Funkcje zarządzania zadaniami PlanRadar umożliwiają kompletny wgląd we wszystkie zadania, ich postęp i terminy.

Nieważne, czy jesteś w biurze, na placu budowy, czy w domu – dzięki rozwiązaniu opartemu o chmurę możesz w dowolnej chwili mieć dostęp do listy zadań

Współpracuj z członkami projektu, gdziekolwiek jesteś.
Przejdź na cyfrowy workflow w mniej niż 10 minut!

KORZYŚCI:

Rejestracja i przypisywanie zadań bezpośrednio na placu budowy

Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji

Łatwe zbieranie statystyk i tworzenie raportów umożliwia wgląd w bieżący status zadań