Blog Post

Decarbonizarea industrială – cum afectează sectorul construcțiilor?

25.09.2023 | 5 min. timp de lectură | Written by Marian

Decarbonizarea industrială este, în prezent, o problemă de o importanță vitală. Această importanță este determinată de necesitatea de a aborda schimbările climatice și de a reduce impactul sectorului asupra mediului. Din ce în ce mai multe guverne și companii caută să adopte practici mai sustenabile, pentru a facilita decarbonizarea industriei. Ce este așadar decarbonizarea industrială și cum va afecta sectorul construcțiilor.

Pe măsură ce conștientizarea crizei climatice crește, companiile de construcții sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, pentru a-și reduce amprenta de carbon a activității. Sectorul este în centrul atenției, din cauza consumului de energie derivat din clădiri, în timpul duratei lor de viață. În prezent, se estimează că în general, clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul actual de energie și mai mult de 35% din emisiile de CO2 legate de energie.

Ce este decarbonizarea industrială?

Decarbonizarea industrială este un proces care vizează reducerea și eliminarea emisiilor de carbon generate de activitățile industriale. Pentru a reduce impactul acestor activități, se încurajează adoptarea de noi tehnologii sau procese mai sustenabile și mai curate pentru mediu. În sectorul construcțiilor, acest proces are o dublă semnificație: nu urmărește doar reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, în momentul construcției, dar și reducerea consumului clădirilor, pe durata de viață utilă a acestora. Prin adoptarea unor tehnologii mai eficiente, efectele sectorului construcțiilor asupra mediului sunt reduse. În tranziția către decarbonizarea industrială, întâlnim măsuri precum utilizarea energiilor regenerabile, implementarea unor practici sustenabile, în timpul construcției, sau îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor aflate în construcție.

La ce se referă PERTE în ceea ce privește decarbonizarea industrială?

În 27 decembrie 2022, Consiliul de Miniștri din Spania a aprobat Proiectul Strategic de Redresare și Transformare Economică (PERTE) pentru decarbonizarea industrială. Acest proiect face parte din angajamentul guvernului de a sprijini industria în adoptarea și construirea de modele și practici mai ecologice.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a asigura viabilitatea neutralității climatice în 2050. Printre obiectivele PERTE de decarbonizare industrială, care au un impact direct asupra sectorului construcțiilor, se numără:

  • Decarbonizarea proceselor de producție ale industriei, pentru a-și menține viabilitatea pe termen mediu și lung. Acest lucru va fi de interes deosebit în producția de materiale de construcție.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice prin încorporarea de noi tehnologii și sisteme de management al energiei.
  • Promovarea utilizării energiilor regenerabile, reducând dependența țării de combustibilii fosili și impactul acestora asupra mediului.
  • Încurajarea protejării mediului prin promovarea utilizării produselor secundare sau a deșeurilor în alte produse. Scopul este de a da o a doua viață materialelor și resurselor utilizate în construcții, pentru a prelungi ciclul de viață al acestora.

Măsuri din sectorul imobiliar pentru decarbonizare

Cei implicați în sector vor fi actorii principali în decarbonizarea industrială. Aceștia trebuie să își asume responsabilitatea pentru îmbunătățirea proceselor lor, pentru a îndeplini obiectivele și propunerile stabilite de Uniunea Europeană. În plus, este esențial ca autoritățile responsabile să creeze un cadru de acțiune pentru acești actori, cu reglementări, legi și politici, menite să îmbunătățească activitatea în acest sector.

Se remarcă criteriile ESG (de mediu, sociale și de guvernanță corporativă). Aceste criterii stabilesc standardele, pe care companiile trebuie să le îndeplinească, în ceea ce privește sustenabilitatea mediului, responsabilitatea socială și guvernanța etică. Odată cu obiectivele de decarbonizare din sectorul industrial, aceste criterii au căpătat importanță în practicile de afaceri, pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă și responsabilă, în sectorul construcțiilor.

Recomandare: Certificări sustenabile în construcții și digitalizarea managementului acestora

O altă măsură este strâns legată de neutralitatea climatică și de modul în care aceasta ar trebui luată în considerare, pe parcursul întregului ciclu de viață al unei clădiri, de la proiectare până la demolare. Din acest motiv, măsurile din sectorul imobiliar includ proiectarea unor clădiri mai eficiente, din punct de vedere energetic. Prin utilizarea materialelor corespunzătoare și încorporarea energiilor regenerabile în construcțiile noi, se urmărește crearea de clădiri cu impact neutru asupra emisiilor.

Din ce în ce mai multe companii de construcții lucrează pentru a-și îmbunătăți proiectarea și procesele de construcție, cu scopul de a asigura un impact redus în primele etape ale unei clădiri. Acest aspect este completat de un interes sporit din partea utilizatorilor finali, care caută clădiri mai funcționale și mai eficiente, pentru a-și reduce facturile la energie.

Există și măsuri pentru proprietarii de clădiri existente, care pot accesa subvenții publice, pentru îmbunătățirea eficienței energetice a activelor lor imobiliare. Acest lucru contribuie la reducerea consumului de energie al clădirilor existente, optimizând în același timp resursele deja utilizate.

Reciclarea materialelor și controlul materiilor prime de către companiile de construcții este, de asemenea, o măsură spre decarbonizarea sectorului. Scopul este de a încuraja utilizarea materialelor regenerabile, cu potențial scăzut de poluare, sau a materialelor care pot fi reciclate, atunci când o clădire nu mai este funcțională. Dacă aceste demersuri sunt completate de un control mai amănunțit al materiilor prime existente, se evită risipa de resurse și se reduce impactul activității.

Cum contribuie digitalizarea la implementarea criteriilor ESG în construcții?

Confruntate cu necesitatea implementării criteriilor ESG în construcții, pentru a asigura practici mai sustenabile, companiile caută modalități de a facilita această tranziție. Digitalizarea apare ca o soluție personalizată, oferind instrumente și soluții tehnologice, care le permit companiilor să respecte criteriile ESG mai eficient.

Există instrumente digitale, specializate în sectorul construcțiilor, care ajută la monitorizarea datelor, crearea de rapoarte detaliate și analizarea informațiilor mai rapid și mai eficient. PlanRadar este un exemplu în acest sens, ajutând companiile de construcții și profesioniștii să organizeze, să gestioneze și să controleze procesele și documentele mai rapid.

Platforma facilitează controlul inventarului și permite generarea de rapoarte detaliate, în câteva minute, pentru a monitoriza stadiul unui proiect de construcție și pentru a verifica dacă acesta îndeplinește criteriile stabilite. Aceasta funcționează ca un punct de control, care vă permite să aveți acces la toate informațiile despre un proiect de construcție, chiar pe dispozitivul dvs.

În cele din urmă, aceasta poate fi foarte utilă în îmbunătățirea comunicării și a transparenței, în sectorul construcțiilor. PlanRadar permite ca informațiile relevante să fie partajate cu părțile interesate, din cadrul unui proiect de construcție, încurajând implicarea și dialogul, pentru a obține un rezultat mai bun.

Digitalizarea joacă un rol cheie în implementarea eficientă a acestor criterii, iar instrumente precum PlanRadar simplifică calea către sustenabilitate și eficiență energetică, făcând-o mai eficientă și mai benefică, pentru constructori și profesioniști din sector.

Începeți cu 4 pași simpli

1. Creați un cont

2. Incărcați planuri

2. Incărcați planuri 3. Invitați membri echipei

4. Descărcați aplicația