Plánovanie projektu

Získajte jasný dohľad nad projektom a stíhajte všetky termíny

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Plánovanie výstavby a údržby

Realizujte všetko podľa plánu

Realizujte všetko podľa plánu

Zobrazte si všetky úlohy v jednom prehľadnom pláne a dohliadajte na priebeh projektu.

Získajte jasnú predstavu o prepojeniach

Získajte jasnú predstavu o prepojeniach

Usporiadajte projekty podľa fáz a vytvorte si hierarchie kľúčových míľnikov.

Včas predchádzajte meškaniu

Včas predchádzajte meškaniu

Prijmite opatrenia na nápravu meškajúcich úloh a aktualizujte váš harmonogram v reálnom čase.

Od zoznamu úloh až po kompletné plánovanie projektu

Od zoznamu úloh až po kompletné plánovanie projektu

Pridávajte úlohy do robustného harmonogramu projektu v Ganttovom zobrazení. Pomocou harmonogramu môžete sledovať kľúčové termíny a míľniky, aby ste zabezpečili plnenie cieľov včas.

Kvalitné dokončenie projektu

Kvalitné dokončenie projektu

Zabezpečte, aby boli správni ľudia a materiály naplánované v správnom čase. Získajte prehľad o tom, ako je rozdelený čas vašich dodávateľov v jedinom zobrazení. Vyhnite sa nedorozumeniam alebo chybám pomocou jednotného harmonogramu, podľa ktorého bude pracovať celý váš tým.

Efektívne riadenie projektov

Efektívne riadenie projektov

Import z programov Primavera P6, Microsoft Project alebo ASTA Powerproject a pridávanie úloh na stavbe prebieha v programe PlanRadar priamo do harmonogramu. Pochopte kľúčové závislosti projektu a včas identifikujte potenciálne problémy. Oneskorenia v harmonograme sa ľahko zvýraznia, aby ste mohli rýchlo konať.

Jednoducho použiteľné rozhranie

Jednoducho použiteľné rozhranie

Vytvárajte fázy projektu, nastavujte dátumy začiatku a konca a pridávajte úlohy len niekoľkými kliknutiami. Pri zmenách môžete rýchlo ťahať a púšťať položky, čím sa rýchlo aktualizuje aktuálny plán.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu