Blog Post

Ako si vybrať software pre správu nehnuteľností na meniacom sa pracovisku

12.11.2020 | 7 minúty čítania

Rok 2020 ukázal, aký veľký význam môže mať softvér pre správu nehnuteľností. Odborníci v oblasti správy nehnuteľností na celom svete uzatvárali pracoviská, pretvárali pôdorysy kancelárií, inštalovali prepážky z PVC na pokladniach supermarketov a reorganizovali sklady a továrne, aby umožnili pracovníkom dodržiavať bezpečné rozostupy.

V súčasnej dobe sa väčšina profesionálov v oblasti správy nehnuteľností spolieha pri svojej práci na manuálne procesy. To zahŕňa činnosti ako pochôdzky po objekte, vizuálne kontroly a osobné rozhovory s kolegami. Avšak v dôsledku neustále rastúceho počtu úloh sa ukazuje, že manuálne procesy sú jednoducho príliš časovo náročné a okrem toho aj zbytočne nákladné.

Ak musia napríklad odborníci z oblasti správy nehnuteľností neustále monitorovať dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich bezpečné rozostupy, a to popri všetkých svojich ostatných povinnostiach, môže byť pre nich ťažké vykonávať svoju prácu naďalej efektívne.

A práve v tom vám môže pomôcť softvér pre správu nehnuteľností.

 

Osoba držiaca tablet, na ktorom je zobrazený hologram softvéru pre správu nehnuteľností

Čo je softvér pre správu nehnuteľností?

Softvér pre správu nehnuteľností poskytuje správcom budov nástroje, ktoré potrebujú na monitorovanie, správu, plánovanie a reportovanie operácií týkajúcich sa prevádzky nehnuteľností pomocou mobilnej alebo počítačovej stavebnej aplikácie.

Táto technológia obsahuje všetky informácie o nehnuteľnostiach, vrátane pôdorysov, zoznamov úloh, vybavenia, kontaktných údajov zamestnancov a informácií o dodávateľoch. Funguje ako centrálna platforma pre všetky zúčastnené strany a umožňuje zamestnancom firmy zaisťujúcej správu nehnuteľnosti sledovať a kontrolovať prevádzku nehnuteľnosti z jedného miesta.

Softvér pre správu nehnuteľností prináša celý rad výhod, najmä vo svete, ktorý sa musí vysporiadať s dôsledkami pandémie:

 

 • Pomáha pri stanovení požiadaviek na priestor a umiestnenie vybavenia, kalkulácii stavebných nákladov, určovaní environmentálnych obmedzení, riešení presahov a ďalších dôležitých krokoch v procese plánovania.
 • Eviduje súpis majetku, využitie priestoru, umiestnenie nebezpečného materiálu, evakuačné trasy, umiestnenie požiarnych zariadení a vlastnosti budov.
 • Pomáha správcovi budovy zabezpečiť, aby bol majetok organizácie naplno využitý pri čo najnižších možných nákladoch.
 • Umožňuje správcovi budovy vytvárať úlohy a kontrolné zoznamy a zdieľať ich s dodávateľmi.
 • Umožňuje správcom vyhnúť sa nutnosti fyzicky odprevádzať dodávateľa na miesto výkonu práce.
 • Pomáha všetkým zainteresovaným stranám dôsledne analyzovať opatrenia proti šíreniu COVID-19 a lepšie plánovať využitie priestoru a pracovných stolov, umiestnenie podlahových značiek a ďalšie zdravotné a hygienické aspekty.

 

Prečítajte si tiež: Poznáme viac ako 30 najlepších stavebných aplikácií

 

7 základných funkcií softvéru pre správu nehnuteľností

Rôzne druhy softvéru pre správu nehnuteľností poskytujú rozličné funkcie. Ak vyberáte nástroj pre vašu organizáciu, zostavte si najskôr kontrolný zoznam činností, ktoré vykonávate každý deň. Následne si overte, či daná technológia dokáže splniť vaše požiadavky.

Softvér pre správu nehnuteľností by mal podporovať minimálne nasledujúcich 7 funkcií:

 

 1. Umožňuje sledovať prideľovanie úloh

Funkcia prideľovanie úloh umožňuje správcom budov sledovať priebeh riešenia úloh priradených jednotlivým zamestnancom alebo externým dodávateľom.

To vám umožní identifikovať konkrétny problém a následne zadať úlohu na vyriešenie zodpovednej osobe. Vďaka tejto funkcii tiež uvidíte, kedy bola úloha splnená a pomocou filtra si môžete zobraziť úlohy roztriedené podľa typu.

 1. Podporuje interaktívnu prácu so stavebnými plánmi/BIM modelmi

Softvér pre správu nehnuteľností by mal umožňovať interakciu s plánom budovy a priraďovanie úloh ku konkrétnemu umiestneniu na modeli.

Ak si napríklad všimnete poškodenú omietku na chodbe, mali by ste byť schopní presne označiť miesto v pláne budovy, priložiť fotografiu a odoslať túto úlohu dodávateľovi, ktorý je zodpovedný za vykonanie opravy.

 1. Oznámenia

Softvér pre správu nehnuteľností by mal poskytovať automatizovaný systém oznámení – chcete mať predsa istotu, že zamestnanci skutočne dostali vaše požiadavky.

Oznámenia by mali byť k dispozícii nielen pre prípady, keď je jednotlivcom doručená požiadavka na vykonanie práce, ale aj pri dokončení zadania.

 1. Cloudové riešenie

Hoci správcovia budov a zamestnanci často trávia veľa času vo vnútri budovy a v dosahu wifi alebo miestnych serverov, nástroj pre správu nehnuteľností založený na cloudovom riešení poskytuje významnú dodatočnú flexibilitu.

Ak napríklad musíte vyslať pracovníka údržby, aby skontroloval nejakú škodu na hraniciach vášho pozemku, nástroj založený na cloudovom riešení vám umožní od neho okamžite získať aktuálne informácie. Cloudový softvér pre správu nehnuteľností vám tiež umožňuje prihlásiť sa k účtu z domova alebo na cestách a skontrolovať, či je všetko v poriadku.

 1. Vhodný aj pre mobilné zariadenia

Tie najlepšie aplikácie pre správu nehnuteľností sú prispôsobené aj pre mobilné zariadenia. Umožňujú správcovi budov zadávať zamestnancom alebo dodávateľom úlohy a termíny. Adresáti zadaní potom dostanú oznámenie vo svojom telefóne a môžu adekvátne reagovať.

To vás zbaví potreby neustále sa stretávať osobne alebo používať vysielačky. Používanie mobilných aplikácii pre stavebníctvo tiež znamená, že zamestnanci môžu pomocou svojho smartfónu zhotoviť fotografie akéhokoľvek  poškodenia, na ktoré narazia.

 1. Podporuje komunikáciu a spoluprácu

Je absolútne nevyhnutné, aby softvér pre správu nehnuteľností podporoval komunikáciu a spoluprácu. Zamestnanci a dodávatelia by mali mať možnosť klásť otázky správcovi budovy priamo z aplikácie pre riadenie stavieb. V tej istej aplikácii by mali dostať aj odpoveď. To môže ušetriť hodiny času a rovnako aj prípadné zmätky spôsobené používaním vysielačiek.

 1. Bezpečné uchovávanie dokumentov

Vaše nehnuteľnosti sú vysoko hodnotným majetkom a je naozaj nevyhnutné, aby ste dokázali zabezpečiť, že tak celá stavebná dokumentácia a výkresy, ako aj problémy identifikované na nehnuteľnosti budú uchovávané v bezpečí. Vyberte si softvér pre stavebné firmy, ktorý šifruje dáta jednak počas ich prenosu, ale aj v mieste ich ukladania, a ktorý je umiestnený na cloudovom serveri v krajine s najvyššími štandardmi zabezpečenia dát.

 

 

Prejdite na digitálny formát so systémom CAFM

Počas uplynulého roka pomáhali správcovia budov spoločnostiam po celom svete reagovať na výzvy spojené s ochorením COVID-19. Ak však odborníci v oblasti správy nehnuteľností naďalej používajú manuálne techniky založené na papierovom formáte, riskujú, že budú zahltení neustále rastúcim zoznamom úloh a povinností.

Práve tu môže pomôcť aplikácia pre správu nehnuteľností, ako je PlanRadar. PlanRadar je špeciálne navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám správcov nehnuteľností, a môže vám pomôcť zadávať úlohy, vytvárať reporty, vykonávať inšpekcie, organizovať údržbu a oveľa viac.

Ak chcete zistiť, ako možno PlanRadar použiť pri správe vašej nehnuteľnosti, pozrite si funkcie nášho produktu pre správu nehnuteľností, alebo nás kontaktujte a získajte demo zadarmo.

 

Aplikácia PlanRadar

Spoločnosť PlanRadar bola založená v roku 2013, ponúka inovatívny softvér pre mobilné zariadenia určený pre stavebné a realitné projekty.

Aplikácia pre stavebné firmy je určená pre všetky zariadenia so systémom iOS, Android a Windows a už tisíckam zákazníkov z celého sveta pomáha digitalizovať ich podnikanie. Každý týždeň sa PlanRadar používa vo viac ako 25 000 projektoch.

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu