Customer Story

"Zahvaljujući BIM pregledaču PlanRadar-a i funkciji za upoređivanje nacrta, možemo efikasno da vizualizujemo planirane akcije, napravljene izmene i ostale informacije o postrojenjimai zgradama."

Markus Greindl,

upravnik gradilišta u Beču, Chemgineering Austria GmbH

Lako pravljenje nacrta i vizualizacija akcija na 2D nacrtima i 3D modelima

Kako graditelj postrojenja Chemgineering pomoću PlanRadar-a održava fabrike koje poštuju dobru proizvođačku praksu (GMP)

Chemgineering Austria je kompanija za mašinski inženjering specijalizovana za projektovanje, izgradnju i održavanje industrijskih postrojenja.
U želji da poboljšaju procese održavanja i BIM vizuelizacije, implementirali su PlanRadar kako bi omogućili korisnicima da sarađuju u realnom vremenu, prate napredak i upravljaju dokumentacijom.
Zahvaljujući tome, aktivnosti se sada mogu precizno locirati na nacrtima ili 3D modelima i obogatiti dodatnim informacijama u formi teksta, slika, videa ili audio snimaka. Korisnici mogu da pristupe podacima u bilo kom trenutku, sa bilo kog mesta, sa mobilnih uređaja, tako da rukovodioci uvek imaju pregled svih informacija pri ruci.

 

Problem

Markus Greindl je upravnik gradilišta u Beču i odgovoran je za pravljenje budžeta i upravljanje ljudskim resursima. Jedan od ključnih zadataka je da zaposleni i klijenti budu zadovoljni, uzimajući u obzir kako ekonomske tako i ekološke aspekte.  

Pošto je proizvodnja u farmaciji ili prehrani podložna strogoj regulativi, fabrike se moraju planirati i izgraditi u skladu sa GMPom, dobrom proizvođačkom praksom.   

Zaposleni u kompaniji se pritom bave veoma kompleksnim procesima, od nacrta i sprovođenja do prihvatanja regulative i održavanja. Zato je važno da možemo lako da vizualizujemo objekte i zgrade. Upravo zbog toga smo  tražili alat za efikasnije procese pravljenja nacrta i vizualizacije,objašnjava Markus Greindl. 

Rešenje

Chemgineering Austria koristi softver PlanRadar da mapira postrojenja i svu opremu za merenje koja je instalirana u njima, a koja treba da se održava i baždari svake godine.   

Markus Greindl je objasnio koristi softvera: “PlanRadar je od velike pomoći za planiranje redovnog održavanja i baždarenje.” Aktivnosti se mogu precizno locirati na nacrtima ili na 3D modelima i obogatiti dodatnim informacijama u formi teksta, slika, videa ili audio snimaka. Korisnici mogu da pristupe podacima u bilo kom trenutku, sa bilo kog mesta, sa mobilnih uređaja, tako da rukovodioci uvek imaju pri ruci pregled svih informacija.   

Lakoća korišćenja softvera je još jedna pozitivna stvar. Korisnici u Chemgineering Austria smatraju da je PlanRadar veoma intuitivan. Takođe, kompanija naglašava da je korisnička podrška PlanRadar-a veoma prijatna, da korisnicima nudi pomoć i savete ukoliko imaju neka pitanja.    

 

Rezultat

PlanRadar nudi zaposlenima u  Chemgineering Austria ekstremno precizno i transparentno prikupljanje podataka. Zahvaljujući BIM pregledačuPlanRadar-a i funkciji za upoređivanje nacrta, možemo efikasno da vizualizujemo planirane akcije, napravljene izmene i ostale informacije o postrojenjima i zgradama,” kaže Markus Greindl. 

Počnite besplatno Zakažite demo

Chemgineering Austria GmbH koristi softver PlanRadar za ove zadatke:

Efikasna vizualizacija sa funkcijom upoređivanja nacrta

Efikasna vizualizacija sa funkcijom upoređivanja nacrta

Funkcija upoređivanja nacrta i automatske notifikacije omogućava da svaki učesnik na projektu uvek radi na najnovijim verzijama nacrta.

Saznajte više
Fotografisanje mobilnim telefonom i video dokumentacija

Fotografisanje mobilnim telefonom i video dokumentacija

Koristite pametni telefon kako biste dokumentovali aktivnosti u formi fotografija ili videa.

Saznajte više
Planiranje redovnih zadataka

Planiranje redovnih zadataka

Redovno održavanje ili baždarenje opreme može se efikasno planirati pomoću PlanRadar-a.

Saznajte više

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Napravite nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju