Customer Story

"PlanRadar mi omogućava da pažljivo pratim sve što se dešava naterenu. Generalno je povećao našu efikasnost u celoj kancelariji i omogućio nam je da veoma brzo i fleksibilno odgovorimo našim klijentima. Ukoliko im je potreban izveštaj za posebnu oblast zgrade, ili kratkoročan izveštaj o napretku, to možemo da uradimo za par minuta."

Dominique Thistleton

direktor Verus Grupe

Verus Grupa: kvalitetna zaštita od požara i pregledi požarnih sektora pomoću PlanRadar-a

Predaja izvanrednih projekata pomoću rešenja po meri

Verus Group, kompanija osnovana 2018. godine, specijalizovana je za kvalitetnu zaštitu od požara i preglede požarnih sektora. U želji da iza sebe ostave ručnu, papirnu projektnu dokumentaciju, isprobali su različite digitalne alate u potrazi za efikasnošću i transparentnošću. Rešenje do kojeg su došli je PlanRadar, koji je omogućio sveobuhvatno izveštavanje i upravljanje podacima prilagođeno klijentima. Uz prednosti koje obuhvataju povećanu odgovornost i poboljšano upravljanje resursima, PlanRadar je do sada korišćen u preko 90 projekata kompanije Verus Group, čime je potvrđena njegova ključna uloga u optimizaciji upravljanja projektima i komunikaciji sa klijentima.

Problem: smanjiti administrativni pritisak uz racionalno trošenje sredstava

Kao mlada firma koja je shvatila da je odgovornost ključna kako za njih same tako i za njihove klijente, oni su znali da će morati da vode evidenciju o svim instalacijama. Međutim, Verus Grupa nije inicijalno koristila digitalno rešenje koje je specijalno osmišljeno za industriju gašenja požara. Njihov glavni prioritet je bio da klijentima pruže kvalitetnu uslugu, a da pritom posao koji je u povoju održe u životu. Velika investicija u softver nije bila prvi prioritet.   

U početku, tim je koristio hemijsku olovku, papir i kameru da dokumentuje instalacije, završen posao i uslove na terenu. Dominik Tistlton, još jedan od direktora u kompaniji, bi onda sakupio sve podatke u izveštaje za klijente. Ovaj metod je oduzimao vreme i nije omogućavao lak pristup podacima. 

Kako je obim posla počeo da raste, direktori su znali da će dalja digitalizacija da pomogne da njihov tim postane efikasniji. Naredni korak je bio da se investira u tablete koji bi mogli da se nose na terenda bi se beležili podaci. U ovoj fazi, Verus Grupa je želela da investira u specijalni softver za zaštitu od požara. Međutim, prilikom pretrage tržišta, loše recenzije i visoke cene su ih naterale da se na to ne odluče. 

Umesto toga, oni su se okrenuli Evernotu, nespecijalizovanom rešenju baziranom na oblaku koje je omogućilo timovima na gradilištu da dodaju beleške i fotografije u prostor gde se podaci dele. U praksi, ovaj metod je bio sličan olovci i papiru, ali je počeo da olakšava administraciju. Sa upotrebom šablona i uz formatiraniji pristup inicijalnom evidentiranju podataka, donekle je bilo lakše preneti informacije i ručno sakupiti izveštaje.   

Rešenje: efektivno i lako za korišćenje za timove za zaštitu od požara

Međutim, direktori Tistlton i Grajms su znali da bolje rešenje mora da postoji.  

Nakon kontakta sa onlajn zajednicom eksperata za zaštitu od požara u vezi sa preporukom, prijatelj iz industrije je preporučio PlanRadar. On je probao nekoliko različitih rešenja i smatrao je da je PlanRadar najbolji za ovaj posao.  

Zaintrigirani, Tistlton i Grajms su se obratili timu PlanRadar-a radi demonstracije i probne faze. Nakon kratkog uvodnog perioda, tokom koga su direktori sarađivali sa konsultantima PlanRadar-a kako bi izgradili svoje prve formulare, softver je predstavljen timu. Jednu nedelju Verus tim je koristio PlanRadar zajedno sa postojećom metodom prikupljanja podataka, uveravajući se da aplikacija može da uradi sve ono za šta im je bila potrebna. Međutim, brzo je bilo jasno da im je odgovarala i nakon prve nedelje probe, tim je prešao na korišćenje PlanRadar-a za praćenje njihovog rada.   

Rezultati: ušteđeno vreme, dobijena transparentnost i još više autonomije za Verus timove

Nakon uspešne probe, tim je kreirao prilagođene formulare i izveštaje koji zadovoljavaju njihove potrebe tako da se sada svaki projekat koji oni sprovode vodi u okviru PlanRadar-a. Danas, Verus Grupa koristi platformu da dokumentuje sav završen rad, da beleži detalje sa  fotografijama pre i posle i korišćene materijale, da naznači posebne delove na nacrtima i generiše izveštaje za klijente koji se lako čitaju i u skladu su sa standardima koje zahtevaju nezavisne strane.   

Oni koriste PlanRadar kada pregledaju nove projekte uz nameru da daju dodatne preporuke, i kada sprovode preglede protivpožarnih vrata. Interno, Verus koristi PlanRadar za formulare za bezbednost & zdravlje i za kontrolne spiskove za uređaje.  

Verus tim identifikuje da PlanRadar ima različite prednosti za rad u kancelariji i za rad na terenu. Što se tiče prednosti rada iz kancelarije, Dominik Tislton kaže, 

PlanRadar mi omogućava  da pratim sve što se dešava na terenu.  Generalno je povećao našu efikasnost u celoj kancelariji i omogućio nam je da veoma brzo i fleksibilno odgovorimo našim klijentima. Ukoliko im je potreban izveštaj za posebnu oblast zgrade, ili kratkoročan izveštaj o napretku, to možemo da uradimo za par minuta. On eliminiše nejasnoću kroz formatirani metod beleženja informacija i opciju da se dodaju informacije ili beleške za internu upotrebu. Takođe smatram da je PlanRadar koristan za praćenje koliko su naše cene racionalne, jer možemo da procenimo da li smo precenili ili potcenili vreme i resurse potrebne za određeni projekat. To nam pomaže da donosimo odluke zasnovane na  podacima o sledećim projektima koje preuzimamo, resursima koje im dodeljujemo i ceni koju naplaćujemo.  

Džordan Grajms je govorio o prednostima na terenu: “PlanRadar je jednostavan i dobar u onome što radi. Veoma je lak za korišćenje i, bilo da je tim na terenu onlajn ili oflajn, oni mogu da nastave da rade i budu sigurni da su njihovi podaci sačuvani i bezbedni. Mogućnost da se postave fotografije ima neprocenjivu vrednost, a pomaže i kada nemaju svi članovi tima pristup PlanRadar nalogu. Oni jednostavno mogu da podele dokaze sa drugim članom tima koji postavlja detalje u sistem. Uopšte, PlanRadar je dodao odgovornost i transparentnost načinu na koji radimo. 

Do danas, Verus Grupa je koristila PlanRadar u preko 90 projekata. Dok je za neke potreban jedan dan da se završe, za druge je potrebno nekoliko meseci, Verus misli da za sve njih dokumentacija može da se vodi mnogo efektivnije pomoću PlanRadar-a. 

Isprobajte PlanRadar besplatno sada Zakažite demo

Компания Verus Group использует программное обеспечение PlanRadar для ведения проектной документации, чтобы решать следующие задачи:

Upravljanje zadacima

Upravljanje zadacima

Verus koristi platformu da dokumentuje sav završen rad, da beleži detalje uključujući korišćene materijale, fotografije pre i posle, naznačujući posebne radne segmente na nacrtima. Generalno je povećao našu efikasnost.

Saznajte više
Foto dokumentacija

Foto dokumentacija

Tim koristi alat za građevinsko upravljanje kako bi jednim klikom kreirao foto dokumentaciju. Napravljene fotografije se kombinuju sa ostalim podacima na digitalnim nacrtima, tako da su sve informacije povezane i može im se pristupiti u bilo kom trenutku.

Saznajte više
Inspekcije & kontrolni spiskovi

Inspekcije & kontrolni spiskovi

Verus koristi PlanRadar za formulare za bezbednost & zdravlje, kao i za kontrolne spiskove za uređaje. Oni su kreirali formulare za različite vrste inspekcija uključujući narudžbine, kontrolu kvaliteta, kontrolu gradilišta, procenu zaštite od požara, primopredaje i ostalo.

Saznajte više

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Napravite nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju