Upravljanje reklamacijama u projektu pomoću PlanRadara

U ovoj e-knjizi otkrićete kako vam inteligentno upravljanje reklamacijama u građevinskim
projektima uz PlanRadar omogućava da izbegnete kršenje dogovorenih rokova, kao i povezane troškove i probleme.

Popunite ovaj obrazac i dobićete pristup dokumentu i probni period od 30 dana