Blog Post

Kako precizno sakupljati i beležiti građevinske dokaze: saveti

07.05.2019 | 7 minuta čitanja

U slučaju da ste suočeni s potraživanjem od klijenta, važno je imati potpunu građevinsku dokumentaciju i dokaze sačuvane na sigurnom. Bilo da dokazi sadrže izveštaje, fotografije, protokole, certifikate ili druge dokumente, ključni su za stvaranje čvrstog slučaja ako potraživanje završi na sudu.

Precizna dokumentacija smanjiće broj odštetnih zahteva nakon izgradnje u slučaju sudskih sporova. Zbog toga je važno znati kako dosledno i temeljno sakupiti građevinske dokaze za rad koji se obavlja u svim fazama izgradnje.

U ovom članku saznaćete tačno na šta treba obratiti pažnju prilikom prikupljanja građevinskih dokaza te kako će Vam PlanRadar pomoći učinkovito osigurati dokumentovanje svih činjenica i radnji na projektu uz samo nekoliko klikova mišem.

PlanRadar:

 

Uputstva: kako sačuvati građevinske dokaze

Nakon toga ćemo pogledati 6 koraka za čuvanje dokaza:

 • Dokumentacija dokaza: obim radova.
 • Stanovnici i susedne zgrade.
 • Početna registracija nedostataka i sprečavanje štete.
 • Širenje štete i njena eliminacija.
 • Posredovanje.
 • Postupak za čuvanje materijalnih dokaza.
 • Nedostaci u izgradnji u slučaju spora.

 

1. Obim dokumentacije dokaza

Dokumentacija dokaza obično zahteva puno vremena i resursa. Taj bi proces trebao biti što iscrpniji uz učinkovito korišćenje resursa. Pedantnost je najvažnija jer će Vam ona omogućiti da dokažete kako Vaš tim nije prouzrokovao štetu tokom izgradnje.

Međutim, potpuna pedantnost može se postići samo pregledom i dokumentovanjem svake promene svakog elementa. Izazov je pronaći zlatnu sredinu i nivo nadzora koji je prikladna za Vaše poslovanje.

Na primer, ako je Vaša kompanija odgovorna za ugradnju fasadnih obloga, pre početka ćete verovatno morati dokumentovati stanje vanjskog zida. U slučaju potraživanja da ste oštetili objekat tokom postupka ugradnje, možete dokazati da li je šteta nastala pre početka Vašeg rada. Međutim, ne morate provoditi vreme dokumentujući bilo koji deo zgrade, nevažan za Vaš rad, od krova do podruma ili enterijera.

Dokumentacija o stanju određenog područja pre početka rada, tokom rada i na kraju zadatka dovoljna je u većini slučajeva, iako će određene vrste instalacija koje nisu vidljive nakon završetka posla, kao što su protivpožarne ili električne instalacije, možda biti potrebno detaljnije dokumentovati tokom ugradnje.

Pre nego što započnete rad na projektu, trebate odlučiti koje dokaze trebate sakupiti, format u kojem ih treba prikupiti i ko je za njih odgovoran. To će pojednostavniti postupak kada stignete na gradilište.

 

SAVET # 1: PlanRadar-ova funkcija digitalnog beleženja nedostataka i upravljanja građevinskom dokumentacijom može Vam uštedeti i do 90 minuta svakog dana te ukloniti potrebu za naknadnim radom u kancelariji. Građevinski nedostaci više se ne moraju beležiti na laptopu ili u Excel formatu.

Jednostavno kreirajte PlanRadar nalog i učitajte odgovarajuće građevinske nacrte ili BIM modele. Zatim projektu možete dodati članove tima koji mogu prijaviti ili rešiti nedostatke. U realnom vremenu možete pratiti i napredak svakog zadatka koji je stručni inženjer uređivao.

 

2. Susedne zgrade i stanovnici

U proces prikupljanja dokaza takođe biste trebali uključiti zgrade u okolini. Stanovnici susednih kuća često traže odštetu na osnovu nepotpunih građevinskih dokaza jer veruju da je Vaš rad (na vašem vlastitom objektu) oštetio njihov dom.

Zato je preporučljivo unapred se sastati sa stanovnicima susednih zgrada i objasniti im svrhu dokumentacije koju održavate. To je i u interesu stanovnika i njihove sigurnosti. Ta otvorenost u vezi s procesom može imati dodatan pozitivan učinak, stvarajući poverenje, lojalnost i smanjujući verovatnoću sukoba između stranaka.

 

SAVET # 2: PlanRadar sve zabeležene nedostatke, protokole i podatke čuva u jednu centralizovanu platformu, zajedno s oznakama datuma i vremena. Svim informacijama, uključujući tekstualne poruke, glasovne napomene, fotografije i video zapise, možete pristupiti u bilo kojem trenutku pomoću mobilnog uređaja. To znači da vi kao i svi učesnici projekta uvek imate potrebne informacije pri ruci.

 

PlanRadar:

3. Početna registracija nedostataka i sprečavanje oštećenja

Prilikom početka beleženja nedostataka važno je u obzir uzeti sledeće:

Pukotine: pomoću lenjira izmerite širinu pukotina te, ako je moguće, fotografišite i lenjir. Tako retrospektivno možete precizno pregledati obim oštećenja.

Dopušteno specifično opterećenje i odstupanje ose: koristite libelu ili visak, snimite fotografije ili video zapise metode koju ste koristili za merenje.

Vlaga: Nerazorni kapacitivni merač vlage daće vam podatke koji su vam potrebni.

Grublje deformacije:  Mogu se otkriti, na primer, pomoću monitora za pukotine. Analiza visoke frekvencije pukotina preporučuje se za vibracije prouzrokovane građevinskom opremom.

 

Najčešći nedostaci prilikom izgradnje uključuju:

 • vlaga na fasadi, krovu ili u podrumu
 • nedostatak ili nepravilno ugrađena toplotna izolacija – obično se odnosi na spoljne zidove i krov;
 • nepravilno obrađeni neispravni spojevi;
 • korišćenje pogrešnih građevinskih materijala;
 • nedovoljna ili oštećena izolacija električnih vodova i cevi za vodu.

 

 

SAVET # 3: Zabeležite procenjen kvar pomoću PlanRadar-ove funkcije tiketi. Tiketima možete priložiti fotografiju, govornu poruku i kratki video zapis. Sve kreirane zadatke moguće je automatski izvesti u prilagođene izveštaje u PDF formatu.

Za posebno osetljive komponente i strukture potrebno je provesti prevenciju oštećenja i nedostataka. Ovaj se postupak posebno preporučuje ako kvar može prouzrokovati strukturni kolaps. Obratite se svom projektantu ili arhitekti kako biste preduzeli odgovarajuće mere za održavanje stabilnosti.

Ako nisu sigurni u izvodljivost radova ili mera koje treba koristiti, iskusno i stručno osoblje (npr. specijalizovani inženjeri, laboratorije) mogu Vam pružiti potrebne informacije.

 

SAVET # 4: Dodavanje drugih učesnika (npr. specijalizovanih inženjera) kao podizvođača u nalog PlanRadar-a besplatna je karakteristika. Na taj način mogu direktno pregledati prikupljene dokaze i sve činjenice – štedeći vreme i novac, i bez dodatnih troškova licence.

 

Saznajte više: Aplikacije šefova gradilišta: stvari koje treba uzeti u obzir pri odabiru

 

4. Ograničavanje širenja oštećenja

U slučajevima kada dođe do strukturalnog oštećenja pre završetka građevinskog projekta, trebali biste istražiti da li se oštećenje proširilo na druga područja zgrade. Važno je proučiti učinke građevinske opreme na građevinske površine i preduzeti hitne mere kako bi se sprečilo nastajanje nedostataka. Stručnjak će vam pomoći svojim stručnim mišljenjem.

Usporedbom početnih zabeleženih dokaza s trenutnim statusom može se doneti odluka:

 • rekonstrukcija
 • ili bi trebalo izračunati amortizaciju zgrade.

PlanRadar:

 

SAVET # 5: Automatizacija izveštavanja sa šablonima izveštaja s automatskim ažuriranjem polja za podatke. Jednim klikom možete preuzeti potpun izveštaj o nedostacima kao PDF dokument u bilo kojem trenutku ili upotrebiti PlanRadar-ove fleksibilne šablone izveštaja za izradu potrebne strukture.

 

5. Osiguravanje dokaza u građevini tokom pred-sudske nagodbe

Otkrivanje strukturalnih oštećenja ili strukturalnih nedostataka tokom izgradnje deo je radnog procesa na gradilištima. Međutim, to ne znači uvek odlazak na sud. Ti se slučajevi mogu rešiti i postupkom alternativnog rešavanja sporova sa službeno imenovanim stručnjakom.

Obe strane pružaju dokaze pre nego što stručnjak komentariše ekonomske i tehničke kriterijume za popravljanje štete. Oni takođe mogu pomoći u pitanjima o građevinskom pravu. Uz digitalna rešenja kao što je PlanRadar, proces čuvanja građevinskih dokaza mnogo je brži i pouzdaniji, a proces izmirenja moguće je rešiti brzo i to bez narušavanja radnih odnosa.

 

6. Dokazi u slučaju spora

Potpun izveštaj PlanRadar-a o utvrđenim nedostacima stručnjak može koristiti kao dokaz i argumentaciju u sudskom procesu, uz svoje mišljenje i podršku pravnih presedana.

Uz centralizovano upravljanje svim nedostacima, uključujući detaljne informacije (fotografije, tekst i glasovne napomene, zapise odgovornih osoba, datum završetka, lokaciju i još mnogo toga), svi sakupljeni dokazi mogu se dobiti u nekoliko sekundi čak i godinama nakon završetka projekta. To rezultuje ubrzanim postupkom predstavljanja dokaza na sudu – štedeći vreme i novac ne samo za sudskog procenitelja/veštaka, već i za sve uključene u proces.

Testirajte PlanRadar besplatno 30 dana i uverite se u učinkovitost naše aplikacije.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je firma koja je osnovana 2013. godine i koja nudi inovativna, mobilna softverska rešenja za građevinski i nekretninski sektor.

Naša aplikacija može se koristiti na uređajima sa operativnim sistemima iOS, Android i Windows i već je hiljadama korisnika širom sveta pomogla da digitalizuju svoje poslovanje. PlanRadar se koristi u više od 25 000 projekata nedeljno.

 

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju