Blog Post

5 bezpečnostních inovací, které změní každodenní život stavebních pracovníků 

22.12.2022 | 5 minuty čtení

Pracovníci ve stavebnictví jsou vystaveni mnoha rizikům, a proto je nezbytné zajistit podmínky nezbytné pro bezpečnou práci. Ty lze rozdělit do dvou hlavních skupin – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, které jsou upraveny zákony a předpisy. Jejich dodržování však nemůže stoprocentně eliminovat riziko úrazu, a proto se stále hledají nové způsoby, jak úroveň ochrany zvýšit. V posledních letech byla vyvinuta řada inovací, které se stále více rozšiřují a pomáhají zlepšovat ochranu a bezpečnost na pracovišti. Zde vám je představíme. 

Nejprve si objasníme to nejdůležitější, co je třeba vědět o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Hlavním cílem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházet úrazům a případnému poškození zdraví. K tomu jsou zapotřebí určité podmínky, jako je správné prostředí, vybavení, nástroje, normy atd. Za splnění těchto podmínek je vždy odpovědný zaměstnavatel – a pokud tomu tak není, nese za nesplnění odpovědnost. 

Co představuje pracovní úraz? 

Pracovním úrazem je úraz, který se zaměstnanci přihodí při organizované práci nebo v souvislosti s ní, a to bez ohledu na místo a čas úrazu nebo míru účasti zraněného. 

Zahrnuje tedy i úraz, k němuž dojde při cestě zaměstnance v rámci výkonu práce nebo při manipulaci s materiálem, úklidu či organizaci stravování v jídelně. Za pracovní úraz se považuje i úraz, ke kterému dojde v době, kdy pracovník využívá pracovnělékařskou službu. Je však vyloučeno, pokud k úrazu dojde na cestě mezi bydlištěm zaměstnance a pracovištěm, ledaže by k úrazu došlo ve vlastním nebo najatém vozidle zaměstnavatele. 

Inovace 

Vývoj technologií se v posledních několika desetiletích rychle zrychlil a vývoj v této oblasti nezůstává pozadu. Kromě základních ochranných pomůcek a opatření je nyní k dispozici řada nástrojů, které umožňují předcházet všem druhům úrazů.  Díky těmto inovacím je život těch, kteří tráví dny fyzickou prací, bezpečnější a zároveň jsou hnacím motorem průmyslu: zvyšují efektivitu a zrychlují proces předání. 

1. Umělá inteligence (AI) a strojové učení 

O umělé inteligenci a strojovém učení (což je odnož umělé intelligence), se neustále čím dál tím více mluví, přesto k nim mnoho lidí přistupuje s obavami a pochybnostmi. Ve stavebnictví je umělá intelligence již nyní obrovským přínosem. Je ovšem zapotřebí odlišit umělou inteligenci od robotů, kteří vykonávají samotné úkoly, protože umělá inteligence a strojové učení se dokáží učit ze zkušeností, generovat znalosti a jít tak mnohem dál. Mohou provádět prediktivní analýzu a na základě vzorců vytvářet předpovědi s různými scénáři včetně možných nehod. Identifikace potenciálních rizik a způsob jejich řízení může právě výrazně snížit počet pracovních úrazů. To, co dělá pracoviště nebezpečnými, je především velké množství činností běžících zároveňvysoká úroveň provozu je právě to nejzásadnější riziko. 

 

2. Hodnotící a vyhodnocovací software 

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nehodám, je zaměstnávat lidi, kteří jsou nároční a pozorní ke své práci. V jejich případě je riziko nízké, ale takové pracovníky je samozřejmě těžké najít. Některé softwary však dokáží zohlednit bezpečnostní historii, kvalifikaci, finanční ukazatele a výkonnost jednotlivců/skupin a zvážit celkové riziko, což může zaměstnavatelům pomoci najít vhodné zaměstnance, zvýšit bezpečnost, morálku a produktivitu. 

3. Chytrá zařízení a internet věcí 

Stále častěji se objevuje termín IoT, což je zkratka pro internet věcí. Do této skupiny patří zařízení, která mohou komunikovat s jiným zařízením nebo zařízeními ve dvou směrech. Data a informace generované během provozu mohou být přenášena do jiných zařízení a sdílena po celém světě pomocí technologií, včetně online databází a cloudových systémů. V tomto případě tedy můžeme hovořit o chytrém telefonu, televizoru, ale také o chytré domácnosti na systémové úrovni (kde je propojeno několik zařízení internetu věcí). 

 

Takový princip velké využití i v průmyslu. Propojením zařízení lze zkrátit dobu reakce na mimořádné události a zvýšit tak bezpečnost. Například v případě nehody nebo úniku plynu mohou snímače informovat příslušné osoby nebo po integraci do zařízení dokáže indikovat, zda jej pracovník skutečně na sobě nebo jej využívá.  

 

4. Mobilní software usnadňující komunikaci 

Zaměstnanci si mohou 1000krát prohlédnout popisy, přičemž skutečné dotazy a problémy se vždy objeví přímo v terénu. V době popisy obvykle nemají před sebou. Tento nedostatek lze eliminovat pomocí mobilního softwaru, ke kterému mají zaměstnanci kdykoli přístup 

 

Prostřednictvím takových aplikací mohou manažeři a nadřízení sledovat procesy a události a okamžitě vidět nahlášené chyby nebo poruchy. Komunikace pak bude probíhat průběžně, zaměstnanci mohou kdykoli klást dotazy a díky online ukládání dokumentů se mohou v případě dotazu k plánu/popisu vrátit 

 

Jednou z takových aplikací je PlanRadar, která je dostupná na všech zařízeních a prohlížečích. Stavební software lze použít ke sledování postupu prací a usnadnění průběžné komunikace, aby všichni účastníci stavebního procesu věděli, co je třeba udělat. Díky standardizovaným kontrolním procesům lze vytvářet datové závěry, které rychle identifikují potenciální problémy. Kromě toho neuvěřitelně usnadňuje správu a lze zde bezpečně ukládat dokumenty 

 

Aplikaci si můžete zdarma vyzkoušet po dobu 30 dnů zde 

 

5. Drony 

Data jsou ve stavebnictví nezbytná, aby byly procesy rychlejší, méně nebezpečné a efektivnější než kdykoli předtím. Sběr dat je však často neuvěřitelně obtížný: v minulosti mohli například průzkum střešní konstrukce výškové budovy provádět pouze horolezci nebo malá letadla či vrtulníky, což bylo extrémně riskantní. S drony lze stejnou práci provést rychleji, přesněji, bez ohrožení lidských životů a s nižšími náklady. Drony jsou bezpilotní letadla, která lze ovládat ze země dálkovým ovládáním a jejich kamery mohou pořizovat přesné snímky. 

 

Shrnutí 

Bezpečnost je klíčem k zajištění efektivní a bezpečné práce pracovníků na stavbách. Za tímto účelem se neustále pracuje na nových inovacích, které mají zvýšit ochranu (některé z nich jsme představili na našem blogu). Je však třeba si ujasnit jednu věc: žádná z nich nemůže nahradit pozornost zaměstnanců a zaměstnavatelů. Aby se předešlo nehodám, je nezbytné, aby vedení zajistilo správné podmínky a aby zaměstnanci brali pravidla vážně a pracovali s maximální pozorností 

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci