Blog Post

6 největších výzev, kterým dnes čelí stavebnictví 

21.12.2022 | 4 minuty čtení

Stavebnictví je pod tlakem jako nikdy předtím. Roste počet bezpečnostních záznamů a incidentů, dopad stavebnictví na životní prostředí je pod větší kontrolou a sledování zařízení a materiálu na staveništi i mimo něj je stále složitější. V tomto příspěvku na blogu se blíže podíváme na 6 největších výzev, kterým dnes stavebnictví čelí a jak mu mohou technologie pomoci. 

1. Růst cen materiálu

 Ceny materiálů v posledním desetiletí neustále rostou a nevykazují žádné známky zpomalení. V důsledku toho se stavební firmy snaží držet krok se stále rostoucími náklady. K řešení tohoto problému lze využít technologie, které sledují ceny materiálů v reálném čase, a umožňují tak společnostem odpovídajícím způsobem upravit své rozpočty a udržet si náskok. 

2. Bezpečnostní incidenty a záznamy: 

 Ačkoliv lze bezpečnostním incidentům ve stavebnictví předcházet, přesto k nim dochází příliš často. Ke snížení počtu těchto incidentů lze využít technologie určené pro jejich sledování v reálném čase, což společnostem umožní rychle reagovat na případné problémy, jakmile nastanou. Technologii lze navíc využít i k vytváření podrobných záznamů o všech bezpečnostních incidentech a záznamových událostech, což stavebním společnostem usnadní identifikaci slabých míst v jejich bezpečnostních protokolech a přijetí nápravných opatření. 

3.  Problémy dodavatelského řetězce 

Vzhledem k současnému nedostatku dodávek, který zvyšuje náklady na stavební materiál, je stále důležitější mít efektivní a přesné sledování materiálu na stavbě i mimo ni.  K automatizaci procesu sledování lze již také využít technologie, které firmám usnadňují sledování materiálu a zajišťují, že je vše potřebné na místě v daný moment. 

4. Sledování zařízení, vozového parku a materiálu na staveništi i mimo něj:   

Sledování zařízení a materiálu na staveništi i mimo něj je ve stavebnictví velkou výzvou. S aplikací PlanRadar můžete sledovat veškerý materiál, vozový park a vybavení – s plným přehledem o umístění, stavu využití a historii údržby. Právě to vám pomůže zajistit, že všechny materiály jsou evidovány a že jste schopni rychle identifikovat všechny položky, které potřebují údržbu. 

Pro tento případ vám doporučujeme použít software pro správu vozového parku. Umožní vám nebo vašemu správci vozového parku snadný přístup k relevantním informacím o výkonnosti vozového parku, jejich sledování a vyhodnocování. Zefektivňuje správu vozového parku a pomáhá šetřit čas a snižovat náklady. Software pro správu vozového parku podporuje uživatele v následujících oblastech: 

– Vozidla, díly a invetář 

– Údržba a opravy 

– Palivo a emise 

– Správa řidičů 

– Řízení nehod a rizik 

– Dodržování předpisů a zákonů 

– Rozpočet a prognózy 

5.Dopad na životní prostředí  

Stavební odpad, palivo, emise a požadavky na cestování vedly ke zvýšení dopadu stavebních projektů na životní prostředí.  Velkou roli při snižování tohoto dopadu hrají technologie, které poskytují řešení pro lepší sledování a správu odpadu, spotřeby paliva, emisí a možností dopravy. 

6. Boj s časem.  

Vzhledem ke složitosti projektů je čas pro stavební týmy stále aktuální výzvou.  

Od plánování projektu může dojít ke stovkám cest na staveniště, schůzkám a revizím plánu. 

To vše stojí čas a peníze – nejdůležitější a nejvzácnější zdroje ve stavebnictví. 

Představte si systém, ve kterém jsou stavební manažeři vyškoleni k tomu, aby se podívali na budoucí změny projektu, promítli je na současnou konstrukci a upozornili na rozdíly a změny, které je třeba provést. Díky těmto zjištěním by se nehody na staveništi staly minulostí. O kolik produktivnější by se mohl stát projektový manažer a tým?  

Společnosti využívající aplikaci PlanRadar odhadují úsporu 7 hodin času týdně na osobu pověřenou úkolem. 

Technologická řešení, jako je automatizované plánování projektů a sledování pracovních sil, mohou stavebním společnostem pomoci udržet si přehled o časovém harmonogramu a zároveň poskytnout platformu pro sledování postupu prací v reálném čase. V celkovém důsledku dochází k časové úspoře, která je pochopitelně vždy vítána. 

Závěrem lze říci, že technologie mohou být mocným nástrojem, který pomůže stavebním týmům řešit mnohé výzvy, jimž dnes čelí. Prostřednictvím řešení pro automatizaci, sledování a spolupráci mohou technologie pomoci zlepšit bezpečnost, omezit problémy v dodavatelském řetězci, efektivněji sledovat zařízení a materiály, snížit dopad na životní prostředí a pomoci ušetřit čas.  Přijetím těchto technologií do svých pracovních postupů se stavební týmy mohou stát efektivnějšími, produktivnějšími – a v konečném důsledku úspěšnějšími.  

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci