Blog Post

Stavební aplikace pro řízení závad – konstruktivní nástroj pro stavební firmy

23.04.2021 | 7 minuty čtení

 

K tomuto okamžiku je v App Storu k dispozici 1,85 milionůaplikací a na Google Play 2,55 milionů aplikací, které si může kdokoli stáhnout. Všichni jsme denně většinu času na telefonu.

Používáme aplikaci na sledování spánku nebo si v něm vytváříme digitální seznamy osobních pochůzek a úkolů. Jestliže se telefony ukázaly být tak praktickým nástrojem v našem osobním životě, proč by pracovníci na stavbách měli mít problém s používáním aplikací pro stavebnictví?

Detailní záběr na inženýra pracujícího na notebooku s aplikací pro řízení závad PlanRadar

Na staveništi totiž může kdokoli z týmu odhalit závadu, která by mohla narušit předávku v termínu nebo celý pracovní proces. Tito pracovníci však mohou nyní mnohem jednodušeji upozornit své nadřízené na závady pomocí aplikace pro řízení závad ve stavebnictví.

Na inspekci stavby už tak nemusí být nikdo sám. I vlastník, dodavatel, architekt, inženýr nebo stavbyvedoucí tak mohou přispět k efektivnímu zjišťování a odstraňování závad.

 

Důležitost seznamu závad ve stavební dokumentaci

Softwarová aplikace pro řízení závad ve stavebnictví od společnosti PlanRadar je digitální cesta, jak sledovat a kompletně zdokumentovat každý nedostatek, který je na stavbě zjištěn. Například když si dodavatel na stavbě všimne praskliny ve stěně, nemusí volat stavbyvedoucího, aby závadu zdokumentoval.

S aplikací pro řízení stavebních závad má dodavatel možnost rovnou vytvořit požadavek, připojit k němu fotografii a nahrát hlasovou zprávu s vysvětlením. U každého požadavku je navíc funkce chatu, kde se připojená soba může ptát na případné další informace k úkolu.

Software pro stavební firmy PlanRadar taktéž digitálně integruje shromážděné údaje a vytváří z nich seznam závad. Stavbyvedoucí tak mají u každého dodavatele přehled o tom, které úkoly byly dokončeny a na kterých se ještě pracuje.

Aplikace pro řízení závad PlanRadar v rukou stavebního dozoru

 

Nejlepší stavební aplikace na zaznamenávání a řízení závad

Aplikace, která umožňuje všem zúčastněným stranám proaktivně řešit problémy, může vaší společnosti přinést konkurenční výhodu. Stavební projekty jsou často velmi komplexní a jedna chyba může významně narušit vaše plány.

Toto riziko však můžete snížit použitím aplikace pro řízení závad na stavbě, která vás upozorní na problémy hned, jak se objeví. Přinášíme vám čtyři důvody, proč o takové aplikaci uvažovat:

  1. Přístup založený na cloudovém řešení všechna data centralizuje a automaticky je synchronizuje napříč různými zařízeními. Díky tomu mají celé týmy jednotné podklady, aniž by kdokoliv musely při každé úpravě tisknout papírové stavební výkresy.
  2. Máte jistotu, že váš tým pracuje na prioritních úkolech a nezdržují ho jiné práce, které už měly být dávno hotové.
  3. Neustále máte přehled o aktuálním stavu závad a k dispozici zdokumentovaný záznam veškeré komunikace s dodavateli.
  4. Při informování vlastníka o celkovém stavu projektu můžete nabídnout transparentnost a rychlost.

 

Když jde o seznamy závad, je zřejmé, že inspekce v ranější fázi projektu dokáže snížit finální počet závad. Pokud závady odhalíte zavčas, máte prostor zjistit, v čem je problém, monitorovat opravy, přesměrovat úkol na příslušnou zodpovědnou osobu a sledovat, jak práce pokračují.

V případě častějších inspekcí staveb  máte nejen větší kontrolu nad časovým rámcem a harmonogramem projektu, ale také nedochází k překročení výdajů. Důvěryhodnost své firmy chráníte i tím, když dodržíte termín a rozpočet

 

Aplikace pro řízení závad vám šetří peníze

Celosvětově stavební náklady každoročně rostou mírně vyšším tempem než inflace, v roce 2018 činilo průměrné navýšení 4,2 %.

Aktuální podmínky u stavebních zakázek na světě

Zdroj: Turner & Townsend

Největší obavou u stavebních projektů je překročení nákladů. Většina projektů má jen malé ziskové marže, takže jakékoli nečekané výdaje navíc mohou být zdrcující. U každého stavebního projektu bývá ve hře několik vzájemně propojených faktorů, které mohou vést k nečekaným výdajům. Digitální řešení mohou být klíčem k úspoře času, peněz i energie, protože dokážou zajistit, že problémy odhalíte dříve, než se vymknou kontrole.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet naši aplikaci pro řízení stavebních závad, budete mít své náklady a termíny pod kontrolou. Přirozeně platí, že čím větší stavba, tím více úkolů budete zpracovávat. Právě tehdy se ovšem ukáže obrovský přínos nástroje na řízení a dokumentaci závad.

S aplikací v mobilním telefonu nemusíte trávit tolik času následným zpracováním, a přitom máte jistotu, že všechny úkoly byly přiřazeny kvalifikovaným pracovníkům v týmu.

Digitální technologie dokážou snížit náklady stavebního projektu až o 45 %. Přesto mnoho stavebních společnosti s využíváním softwarových řešení váhá. Ne všechny aplikace budou ovšem vyhovovat všem.

Přečtěte si: Vzorová šablona stavebního deníku pro projekty v aplikaci PlanRadar

 

Jak moc je vaše společnost digitální?

Podle společnosti McKinsey & Company by si měla každá společnost nejprve zanalyzovat své potřeby a kapacity, než se pustí do zavádění nového stavebního softwaru. Některé společnosti kupují a implementují softwarová řešení pravidelně, zatímco ostatní s tím mají jen málo zkušeností.

Když si definujete, kam spadá vaše společnost, pomůže vám to vytvořit si strategii pro budoucí vývoj. Většina společnosti spadá do jedné z těchto tří kategorií:

  • Typ A: Společnosti, které jsou v digitálně sféřenováčci. Nemají vyhrazené osoby pro digitalizaci ani jasnou strategii digitalizace a do digitálních řešení investují jen málo.
  • Typ B: Společnosti, které se digitálně rozvíjejí. Tyto společnosti si uvědomují základní potřebu digitálních řešení a začaly pracovat na strategii, aby tato řešení našly. Mají tendenci investovat do jednorázových řešení pro  konkrétní problémy, takže nemají úplně kompaktní strategii.
  • Typ C: Digitálně způsobilé společnosti investují do digitální strategie  ve velkém. Vybraná řešení dohromady dobře fungují a jsou integrována napříč různými oblastmi jejich činnosti. V rozmanitých okamžicích svého životního cyklu jsou navíc napříč odlišnými projekty škálovatelná. Tato kategorie je nejvzácnější, ale právě tady se investice do digitálních řešení začínají opravdu vyplácet. 

 

Pár slov z ávěrem

Stavebnictví jako obor v digitalizaci stále zaostává. Většina společností s digitalizací teprve začíná, některé se digitálně rozvíjejí, ale jen velmi malé procento lze popsat jako skutečně digitálně způsobilé společnosti. V důsledku toho stavebnictví přichází o některé z hlavních výhod, které digitalizace pracovních procesů nabízí.

Všechny stavební společnosti chtějí minimum chyb a závad. Všechny chtějí šetřit čas a omezit pracovní úkony pro stavbyvedoucí či stavební dozor. S aplikací pro řízení závad máte jistotu, že pracovní procesy řídíte tím nejefektivnějším možným způsobem.

K onečně můžete zapomenout na dlouhé hodiny strávené při vypracovávání seznamu závad po inspekci.

 

 

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci