Blog Post

Aplikace pro stavbyvedoucí: propojte všechny účastníky výstavby

07.06.2018 | 11 minuty čtení

Nemalé úsilí již bylo vynaloženo na to, abychom zlepšili komunikaci mezi projektovými partnery ve stavebnictví, urychlili procesy a podpořili v práci všechny zapojené stavební projektanty. Trend digitalizovat konečně dorazil i do stavebnictví. Aplikace pro architekty, inženýry, profesanty, správce budov a projektové manažery se dočkaly vřelého přijetí a už teď se začínají stále více podílet na zvyšování produktivity v procesu plánování a výstavby.

Aplikace pro stavbyvedoucí na tabletu

Neopomenuli jsme však na tomto místě jeden rozhodující aspekt? Jakou úlohu zde zastávají samotní pracovníci? Největším kapitálem každé společnosti jsou její zaměstnanci. Aplikace pro řízení stavby umožňuje propojení nejen vedoucích pracovníků, ale i všech zbývajících článků řetězce. Co je k tomu zapotřebí a coto přinese v praxi?

 

Ukážeme vám:

  1. proč je důležité, zapojit do procesu digitalizace i stavební dozor a zedníky;
  2. jak může tento krok zvýšit produktivitu celé společnosti;
  3. jaké prostředky využívá PlanRadar k tomu, aby do procesů zapojil stavební mistry;
  4. proč k tomu nejsou zapotřebí žádné další investice do technického vybavení.

 

NEJLEPŠÍ APLIKACE PRO STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DĚLNÍKY

Představte si stavební odvětví jako auto, včetně motoru, převodovky a dalších prvků. V přeneseném slova smyslu nesedí všichni zapojení hráči na sedadle pro řidiče, spolujezdce či na zadních sedadlech. Motor vozidla udržuje v chodu dokonalá souhra malých součástek, ozubených koleček a paliva. V automobilovém průmyslu již k rozhodujícímu posunu došlo.

Elektronika zabudovaná už v každém autě informuje řidiče (na přístrojové desce) o všech nesrovnalostech, takže je možné tyto chyby díky analýze a návštěvě nejbližšího autoservisu okamžitě odstranit. Co to znamená v souvislosti s aplikací pro stavbyvedoucí?

Stavební dělníci a řemeslníci jsou nejzranitelnějším článkem řetězce pracovníků      ve všech fázích. V žádném odvětví nedochází tak často ke smrtelným nehodám, jako právě ve stavebnictví. Když si to připodobníme k metafoře elektroniky v autě, je na čase i ve stavebnictví přistoupit k opatřením, která nejenže chrání lidi, ale také se postarají o bezproblémové fungování „převodovky“.

Zdrojem nejnebezpečnějších chyb na stavbě jsou závady. Mohou vzniknout v souvislosti s nedodržováním ochranných opatření, ale také se mohou týkat i otevřeného vedení, nezajištěných konstrukčních dílů nebo práce nedostatečně kvalifikovaných řemeslníků.

Bylo by tak lehkomyslné spoléhat se ve světle tolika možných zdrojů rizika pouze na nezávislý stavební dozor na místě, zejména v případě velkých projektů. Aplikace pro stavbyvedoucí toho tedy rozhodně musí umět více: i když dáme stranou ohrožení zdraví a života, kterému je při špatném managementu vystaven každý pracovník na stavbě, rostou      také finanční rizika.

Chybné provedení prací může způsobit nejen okamžitou závadu, ale za jistých okolností se nedostatek      může projevit až později a odstranění pak znamená značné náklady navíc. Dodatečné náklady způsobené chybami, které se projeví, až když běží záruka, jsou o to nepříjemnější. Vyhněte se jim a vyzkoušejte ode dneška pracovat s 30denní testovací verzí PlanRadaru zcela zdarma!

 

PŘEČTĚTE SI: Klasický nebo elektronický stavební deník?

 

STAVEBNÍ EVIDENCE A BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Kdo nese odpovědnost v případě nedbalého jednání, nehody nebo závady, kdy      již nelze zjistit, kdo to skutečně zapříčinil? Podle nejhoršího scénáře už nebudete řešit pouze závady na stavbě, ale ponesete odpovědnost i za pracovní úrazy. Ujistěte se, že byla přijata veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti práce a byla po právní stránce správně zdokumentována, aby byly všichni zúčastnění i vy chráněni před případnými zpětnými nároky.

Pokud vám lze prokázat nedbalost, tak žádné pojištění neručí za vaše škody. Představte si, že byste si mohli všechny informace a fotografie dokumentující průběh prací na stavbě a dohled nad projektem jednoduše zobrazit na tabletu nebo chytrém telefonu. Aplikace PlanRadar pro stavbyvedoucí je krokem správným směrem.

Údaje o rizicích na staveništi za poslední roky stále důrazněji poukazují na to,  že je třeba ve stavebnictví zakročit. V pořadí pracovních úrazů rozdělených podle profesních skupin zaujímají řemeslníci a související povolání přední místa, což je znepokojující.

Začněte tedy hned teď zapojovat do procesu zajišťujícího bezpečnou práci bez nehod a v bezpečném prostředí skutečně všechny pracovníky! Tento krok nevyžaduje žádné náročné technické vybavení nad rámec běžných pomůcek. Funkce PlanRadaru vám umožňují využívat zdroje, které jsou v dnešní době všem dobře známé. Řeč je o chytrém telefonu na stavbě. Kdo ho dnes nemá?

Chtěli bychom naplno využít potenciál vybavit moderními technologiemi úplně všechny. Proto nehraje žádnou roli, zda vaši kolegové používají mobilní telefon s Androidem nebo Apple iOS. Náš software pro stavební firmy funguje ve všech běžných operačních systémech.

 

PŘEČTĚTE SI: Aplikace pro projektanty a architekty – představujeme vám pět aplikací, které by vám neměly uniknout!

 

DOKONALÝ PŘEHLED DÍKY APLIKACI PRO ŘÍZENÍ STAVBY

O co nám tedy jde? Vsaďte na jistotu! Stavba je místo plné rizik a nepředvídatelných událostí. Pokud vám záleží na tom, aby práce prováděla kvalifikovaná pracovní síla, chcete mít průběh prací zdokumentovaný, a přitom zajistit bezpečnost všech zapojených osob, vyzkoušejte PlanRadar: aplikaci pro stavbyvedoucí.

Zřídka kdy můžete jako stavbyvedoucí ovlivnit kvalifikaci odborných pracovníků stavební firmy. Přitom největší chyby a rizika na staveništi pramení z jednání jednotlivců. Co se tedy dá dělat? Příště můžete pracovat s na míru šitým stavebním softwarem, který vám ušetří čas, peníze i starosti!

Vaše stavební výkresy se nahrají do našeho rozhraní, kde jsou k dispozici všem projektovým pracovníkům. Když se někde na stavbě vyskytne chyba, kterou objevíte vy nebo vaši spolupracovníci, lze pro ni ve stavebním výkresu vytvořit „požadavek“. Závadu můžete detailně popsat v komentáři, doložit fotografiemi nebo připojit hlasový záznam.

Odstranění závady pak zadáte odpovědné kvalifikované osobě. Té se okamžitě zobrazí upozornění. Vy můžete sledovat průběh prací, a neustále si tak udržovat přehled o aktuálním stavu. Víc očí víc vidí. Rozšiřte svůj rozsah pozornosti tím, že zapojíte více osob. Žádná kamera pro dohled nad stavbou nepodá lepší výkon než spolupráce se zástupem stavebních dělníků, kteří se po stavbě volně pohybují.

Využijte právě teď možnosti propojit všechny hierarchické úrovně, abyste už nikdy na nikoho nezapomněli. Závady, rizika, nesrovnalosti…? Nic vám neunikne! Mobilní aplikace pro stavbyvedoucí umožní vám i vašim kolegům shromažďovat informace a být neustále v kontaktu.

 

PŘEČTĚTE SI: Vzorová šablona stavebního deníku pro projekty v aplikaci PlanRadar

 

PROPOJUJTE STARÉ HIERARCHICKÉ STRUKTURY STAVEBNÍ FIRMY DÍKY APLIKACI PRO STAVBYVEDOUCÍ

Ve stavebnictví bylo v některých oblastech zapotřebí přísně dodržovat hierarchii, aby byla zajištěna bezpečnost na stavbě a zdárné zhotovení zakázky. Jasné rozdělení rolí přitom pomáhalo dodržovat naplánované termíny a nepřekročit rozpočet. V dnešní době je naopak důležité následující role pomocí softwaru vzájemně propojovat a ne ponechávat je v čistě závislostním postavení:

 

Projektanti

Statik, architekt, profesant nebo stavební inženýr. Jenom společně mohou mít projektanti kontrolu nad zhotovením podkladů k projektu, od stavebního povolení po projektovou dokumentaci pro stavební povolení, a vyvarovat se chyb v plánování.

Stavební firmy

Stavební firmou může být samostatný podnik nebo generální partner. V jeho zájmu je úspěšná realizace stavebního projektu na základě připravených výkresů. Po vypsání objednávky je mu zakázka přidělena na základě jím předložené nabídky na kompletní zhotovení nebo částečné plnění.

Management

Projektový management rozhoduje o tom, jak se má ve společném zájmu co nejefektivněji řídit průběh prací. Udržuje si celkový přehled a zajišťuje bezproblémový průběh prací na stavbě ve stanovených termínech. Všechny faktory, které mají během stavební fáze dopad na náklady, má na starosti manažer, který zpravidla zastupuje majitele.

Stavbyvedoucí nebo stavební dozor

Stavbyvedoucí je vedoucí týmu na stavbě. Zajišťuje, aby vše dobře fungovalo, práce postupovaly podle plánu a byly k dispozici všechny potřebné zdroje. Základem jeho práce jsou podklady pro prováděcí dokumentaci. V jeho činnosti ho podpoří na míru šitá aplikace pro stavbyvedoucí, která mu pomáhá bezpečně a efektivně řídit všechny stavební práce.

Stavební dělníci

Stavební dělník absolvoval specifické vzdělání, a proto je zodpovědný za to, aby byla stavba realizována podle výkresů k budově a bez závad. Společně s kolegy má za úkol zdárné zhotovení zakázky.

Pomocné síly a námezdní dělníci

Námezdní dělníci a pomocné síly tvoří často nekvalifikovaný personál, který bývá vzhledem k nižší hodinové sazbě pověřován nekomplikovanými, ale fyzicky náročnými úkoly.

 

PŘEČTĚTE SI: BIM software v roce 2021 – proč musí být MSP připraveni na BIM

 

APLIKACE PRO STAVBYVEDOUCÍ OPTIMALIZUJE SPOLEČNÉ ÚSILÍ CELÉHO STAVEBNÍHO TÝMU

Zvyšování produktivity si žádá spolupráci v týmu, která byla doposud postavená nikoli na propojení, ale na vzájemné závislosti. Pojem Efficient Consumer-Response (také koncept ECR neboli účinná odpověď na spotřebitele) označuje postoj ke spolupráci mezi výrobci a dodavateli s cílem minimalizovat náklady a uspokojit potřeby zákazníků.

Přitom se zkoumá potenciál ke zlepšení v hodnotovém řetězci, od výroby až po koncového spotřebitele. Takový postup je možné a nutné přenést i do stavebnictví. Pokud přeneseme koncept ECR do stavebnictví, stávají se pracovníci na stavbě výrobci a projektanti společně s investory dodavateli. Jenom přímá spolupráce obou stran může vést k efektivnímu snížení nákladů a zvyšování produktivity v celém procesu.

Konzistentní stavební dokumentace v PlanRadaru nejenže doplní chybějící údaje ve stavebním deníku, ale jako specialista na aplikace pro stavebnictví také zaplňuje díru na trhu. PlanRadar je více než stavební aplikací pro vytváření protokolů – má ambice vnést do stavebnictví revoluci, co se týče produktivity, efektivity, bezpečnosti a kvality.

Začněte už teď pracovat opravdu společně a odložte stranou zastaralé vzorce, které vás budou v budoucnu jen brzdit. S námi máte po ruce správného partnera. Naše aplikace pro stavbyvedoucí významně přispěje ke snížení nákladů a zvýšení efektivity.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci