Blog Post

BIM software v roce 2021 – proč musí být MSP připraveni na BIM

15.03.2021 | 7 minuty čtení

BIM. Technologie BIM na virtuální obrazovce. Koncepce pro byznys, architekturu a stavebnictví.

Za poslední desetiletí jsme mohli sledovat enormní dopad informačního modelování budov (BIM – Building Information Modelling) na stavebnictví. Ovšem zatímco ve velkých firmách se BIM softwary široce využívají, z průzkumu v roce 2019 vyplynulo, že téměř třetina stavebních společností zatím tuto technologii nepoužívá. A platí to především pro malé a středně velké podniky (MSP), kde je zatím zájem relativně malý.

BIM software v roce 2020 a revoluční změna před námi

Zavedení nové digitální technologie si žádá čas a velké investice a mnoho malých firem s jejich užíváním vyčkává. Jelikož se však BIM postupně stává nedílnou součástí stavebního průmyslu, nelze tuto technologii dále přehlížet

Naštěstí existují způsoby, jak se i MSP mohou vybavit a být připraveni na BIM bez nutnosti velkých počátečních investic.

 

Proč je důležité připravit se na BIM?

 

Představujeme několik argumentů, které tlačí stavební firmy k tomu, aby BIM software začaly používat. Patří mezi ně:

 • Zjevné výhody této technologie: BIM software přináší mnoho výhod, které z něj činí atraktivní nástroj. Z průzkumu o technologii BIM citovaného výše například vyplynulo, že 48 % firem využívajících BIM software uvedlo, že zvýšil jejich ziskovost a pracovní tok.
 • Síťový efekt: čím více firem technologii BIM používá, tím vyšší je její hodnota. S tím, jak bude BIM technologie nabývat na významu, zůstanou společnosti, které ji nezavedou, stranou hlavního dění. Pokud architekt, hlavní dodavatel i klient BIM software používají, měli by se na tuto technologii připravit i všichni subdodavatelé. Pokud tak neučiní, riskují úbytek zakázek.
 • Nutnost pro vládní zakázky: firmy, které se účastní veřejných vládních zakázek, musí BIM software používat. Budete-li touto technologií vybaveni, otevře se vám cesta k novým projektům.

 

BIM technologie budou s velkou pravděpodobností dříve či později povinné a regulované zákonem. Pokud se tomu do budoucna nevyhnete, je dobré vědět, jak software k informačnímu modelování budov využívat na maximum.

 

12 faktorů, které v roce 2021 zpomalují zavádění BIM softwaru

 

V kontextu všech zmiňovaných výhod je na místě se ptát, proč mnoho firem stále BIM software nepoužívá? Podle výše uvedeného průzkumu uvádějí firmy tyto důvody:

 1. Není poptávka ze strany klientů.
 2. Chybí interní odborné zkušenosti a znalosti.
 3. Chybí školení.
 4. Náklady.
 5. Projekty, na kterých pracujeme, jsou příliš malé.
 6. BIM není relevantní pro projekty, na kterých pracujeme.
 7. Nemáme smluvní rámec pro práci s BIM.
 8. Nedostatek standardizovaných nástrojů a protokolů.
 9. Nedostatek spolupráce.
 10. Rozdíly v odbornosti mezi různými stranami, které se na projektu podílí.
 11. Software specifický pro určitý operační systém.
 12. Nevidíme výhody.

 

I když jsou tyto námitky pochopitelné, podívejte se na případ společnosti Blockbuster. Tato videopůjčovna byla v 90. letech jedničkou v oblasti půjčování filmů pro domácí sledování. Podcenila však význam digitálního streamování. Během ji zcela převálcovali online rivalové, jako je Netflix.

BIM software představuje srovnatelnou digitalizaci ve stavebnictví. Proto se firmy, které chtějí přežít, musí poučit z případu společnosti Blockbuster: digitalizace je nevyhnutelná.

 

Přečtěte si více: Profitujte z výhod BIM na stavbě i mimo ni

 

Jak v roce 2021 začít používat BIM software

Naštěstí není potřeba nutně investovat velké sumy do nové technologie a dovedností. V závislosti na vaší pozici ve stavebním procesu možná úplně postačí vybavit své týmy aplikacemi pro mobilní telefony.

 

Abyste si dokázali udělat představu, jak s používáním BIM softwaru začít, podívejte se, jak se BIM technologie v projektech obecně využívá:

 1. BIM projekty běžně začínají fází architektonického návrhu, kdy architekti a ostatní specializování projektanti vytváří návrh budovy. V této fázi BIM pomáhá lépe se rozhodnout a nabízí vhled do životního cyklu projektu prostřednictvím CAD softwaru, jako je Archicad, Allplan nebo podobná řešení.
 2. Dalším krokem je stavební a konstrukční projektování. Zde pracovní tok zastřešuje stavební software, který podporuje BIM.
 3. Dále přichází na řadu fáze technického projektování (strojní zařízení, elektrorozvody a potrubní rozvody). Zde vám efektivní spolupráci zaručí využití specializovaných nástrojů pro tuto projektovou fázi.
 4. V neposlední řadě přichází fáze výstavby. Zde můžete začít digitalizovat celou stavbu a propojovat všechny předchozí fáze, což vám zajistí co nejpřesnější výkres reálného stavu.

 

Technologie BIM je obrovská databáze budované budovy

Jakou pokročilost v technologii BIM vaše firma potřebuje?

 • Pokud pracujete v některé z prvních tří fází uvedených výše, budete potřebovat vysokou míru znalostí a zkušeností s BIM technologií. Bude nezbytné najmout BIM projektanty a vyškolit svůj tým pro práci s BIM.
 • Na druhou stranu, pokud nabízíte stavební služby, technické instalace, řemesla nebo management budovy, tak nepotřebujete hluboké znalosti BIM technologie. Úplně vám postačí používat nástroje, které vám umožní zobrazovat BIM modely a pracovat s nimi. V takovém případě visí „laťka připravenosti na BIM“ relativně nízko.

 

Abyste si mohli zobrazovat BIM modely, budete muset zvolit program, který dokáže přečíst soubory ve formátu IFC (Industry Foundation Classes). Jedná se o otevřený standardizovaný datový model, kde se všechny tyto informace spojují na jednom místě. Tento formát vyvinula a spravuje mezinárodní organizace buildingSMART a jedná se o primární formát pro výměnu dat, který se v projektech s technologií BIM ve stavebnictví používá. Vaši partneři vám budou v prvních třech projektových fázích poskytovat soubory IFC, které si otevřete ve vaší preferované aplikaci.

 

Přečtěte si více: Snadná správa stavebních výkresů v mobilním zařízení s PlanRadar

 

Otevřít se BIM technologii není nic složitého

Zařídit, aby vaše firma byla schopna pracovat s BIM technologií, je možná jednodušší, než byste čekali. V mnoha případech vám úplně postačí nástroj, pomocí kterého si vaši zaměstnanci mohou zobrazit soubory IFC a pracovat s modely BIM. A právě v tom vám pomohou nástroje jako PlanRadar.

PlanRadar nabízí jednoduché rozhraní, kde si vaši lidé mohou zobrazit modely BIM a pracovat s nimi přímo na stavbě. V notebooku či chytrém telefonu/tabletu se systémem iOS, Android nebo Windows mohou použít GPS a vyhledávání, a najít tak označené požadavky v BIM modelu. Informace o stavebním projektu lze nahrát přímo do BIM modelu, kde jsou viditelné pro ostatní. PlanRadar vám dále umožňuje přiřazovat požadavky odpovědným pracovníkům a přímo v modelu kontrolovat, zda byl úkol dokončen.

BIM software se pomalu ale jistě stává v evropském stavebnictví standardem a velké firmy ho už široce využívají. S nástroji jako je PlanRadar mizí překážky pro zavedení této technologie i v menších firmách.

Chcete-li u svých stavebních projektů začít používat BIM modely, prostudujte si podrobněji naši funkci prohlížeče BIM modelů nebo nás kontaktujte, máte-li zájem o představení aplikace.

 

Aplikace PlanRadar

PlanRadar je inovativní software pro mobilní zařízení ve stavebnictví a realitách. Aplikace je určena pro všechna zařízení se systémem iOS, Android a Windows a od roku 2013 pomáhá již tisícovkám zákazníků z celého světa digitalizovat jejich podnikání. Každý týden zpracovává PlanRadar více než 25 000 projektů.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci