Customer Story

"Od té doby, co používáme PlanRadar, mi vytváření reportů pro stavbyvedoucí často zabere o dvě třetiny méně času než dříve."

Andrea Teichmeister,

stavební inženýrka ve společnosti Pongratz

Kdo tady staví? Pongratz!

Úspěšná realizace stavebních projektů s PlanRadarem

Stavební společnost Pongratz se sídlem v rakouském Štýrském Hradci (Graz) řešila problém efektivního řízení komunikace, zadávání úkolů a evidence závad na stavebních projektech. Nasadila proto PlanRadar – platformu, která zjednodušila procesy a zlepšila komunikaci napříč celým stavebním procesem. Pomocí PlanRadaru mohla firma zaznamenávat relevantní data přímo na stavbě, komunikovat o závadách, problémech, úkolech a termínech v reálném čase a hladce začlenit i subdodavatele. Tento optimalizovaný přístup zkrátil reakční dobu, eliminoval těžkopádné excelovské tabulky a ušetřil cenný čas při přípravě reportů. S nástrojem PlanRadar zvládla společnost Pongratz dokončit projekty včas a v rámci stanoveného rozpočtu a zároveň zlepšila alokaci zdrojů a celkovou efektivitu.

The challenge: time and cost-efficient implementation of projects

Strávili jsme den se stavební inženýrkou Andreou Teichmeisterovou a zjišťovali, jak přesně PlanRadar podporuje každodenní činnost společnosti. Jako inženýrka se považuje za pravou ruku stavbyvedoucích, kterým připravuje reporty. Její povinnosti začínají ve fázi hrubé stavby a zahrnují dodržování úředních postupů a pravidelné zaznamenávání závad, včetně přípravy příslušných reportů odpovědnému vedení stavby. Nejvíce uspokojující fází její práce je každodenní sledování, jak výstavba postupuje – od prázdného pozemku až po okamžik předání klíčů novým majitelům.

Teichmeisterová je také koordinátorkou moderního rezidenčního projektu se 41 byty ve 22. vídeňském obvodu. Koordinuje všechny termíny, inspekce, subdodavatele a kmenové zaměstnance společnosti. Tato práce je časově náročná, a to nejen když se pohybuje na stavbě, ale i když se večer vrací do kanceláře. I na středně velkých projektech, jako je tento, se podílí až 100 lidí. Pro včasné a nákladově co nejefektivnější dokončení projektu je rozhodující transparentní tok informací a jasné rozdělení rolí. I počasí může hrát významnou roli a kdykoli může způsobit zpoždění. Jak tedy mohou společnosti všechny tyto faktory zohlednit, dodržet rozpočet a uspokojit klienty? Jak vytvořit přehledné a jednoduché struktury?

Řešení: úspora času díky transparentní komunikaci a zadávání úkolů s PlanRadarem

Pongratz je inovativní společnost, která věnuje velkou pozornost technickým novinkám na trhu. Jednatel a stavební inženýr Alexander Pongratz narazil na PlanRadar v roce 2019. Po krátké ukázce si byl jistý, že tato aplikace je tím pravým nástrojem pro zvýšení efektivity stavebních projektů. Díky PlanRadaru objevil jednoduchý způsob, jak zajistit hladkou komunikaci, přidělování stavebních úloh a zaznamenávání závad po celou dobu výstavby. Přesvědčilo ho také jednoduché ovládání a množství přizpůsobitelných funkcí.

Společnost PlanRadar na začátek připravila krátké školení o používání tohoto intuitivního softwaru s využitím předem připravených ukázkových projektů z oboru firmy Pongratz. Zaškolení bylo velmi rychlé. Poté se podnik pustil rovnou do reálného projektu. PlanRadar umožňuje společnosti Pongratz zaznamenávat přímo na stavbě všechna data, která jsou pro stavební proces relevantní. Pomocí textového, obrazového nebo zvukového záznamu u požadavků mají všichni zapojení hráči informace o závadách, úlohách, případných pochybnostech i termínech v reálném čase. Velmi efektivní byla pro společnost Pongratz také integrace subdodavatelů bez dodatečných nákladů. Ve výše zmíněném projektu se 41 bytovými jednotkami mělo díky PlanRadaru neustále aktuální informace 16 lidí z různých firem. Zkrátila se doba odezvy, například při odstraňování závad nebo při schvalování. Díky přizpůsobitelným formulářům a šablonám reportů a přehledné distribuci dat odpovědným osobám či příjemcům dostává každá strana pouze ty informace, které potřebuje. Pro Andreu Teichmeisterovou skončila éra stostránkových tabulek v Excelu: „Celý náš manažerský tým i všichni stavbyvedoucí jsou rádi, že se už nemusí prokousávat spoustou excelovských tabulek. PlanRadar nám usnadňuje filtrování informací, které potřebujeme.“

Výsledek: úspora času, dodržení rozpočtu a zlepšení komunikace

Pro Andreu Teichmeisterovou je největší výhodou obrovské množství času, které ušetřila při následném zpracovávání dat a přípravě reportů pro stavbyvedoucí. PlanRadar se však nevyznačuje jen úsporou času – rychlejší a přímočařejší je i komunikace. Dokonce i v období nestability, jaké nastalo v roce 2020, dokázala společnost Pongratz s využitím digitálních řešení dokončit rezidenční projekt na ulici Donaufelderstraße ve Vídni včas a bez překročení rozpočtu. Spolehlivá dokumentace s aplikací PlanRadar pomáhá s administrativou, lidé mají totiž vždy aktuální informace, a mohou tak lépe rozdělovat a využívat vlastní zdroje.

Začněte zdarma Zarezervovat si ukázku

Für diese Aufgaben setzt Pongratz die Software PlanRadar ein

Jednoduché zadávání stavebních úloh

Jednoduché zadávání stavebních úloh

Přiřazování stavebních úloh dodavatelům je s PlanRadarem efektivní, snadné a přehledné.

Více informací
Rychlé vytváření reportů jediným klepnutím

Rychlé vytváření reportů jediným klepnutím

Díky šablonám reportů šetří společnost Pongratz čas a jsou zárukou konzistence.

Více informací
Logické řízení dokumentace

Logické řízení dokumentace

V PlanRadaru máte snadný přístup ke všem projektovým dokumentům na mobilním zařízení.

Více informací

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci