Blog Post

Digitální revoluce v práci stavebních inženýrů v České republice

17.04.2023 | 4 minuty čtení

Management stavby

Management stavby se zabývá plánováním, organizováním, koordinací a řízením všech činností, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebního projektu. Tento proces zahrnuje řízení lidí, financí a materiálů, jakož i koordinaci práce s dalšími zainteresovanými stranami, jako jsou subdodavatelé, architekti a inženýři. Cílem managementu stavby je zajistit, aby projekt byl dokončen v souladu s plánem, v časovém a finančním rámci a s co nejmenšími překážkami a problémy.

Kdo se na managementu stavby podílí

Proces managementu stavby zahrnuje mnoho různých zainteresovaných stran. Zde jsou některé z nich:

 • Stavebník: Osoba nebo firma, která vlastní a financuje projekt a je zodpovědná za jeho dokončení.
 • Generální dodavatel: Firma nebo osoba, která má hlavní odpovědnost za realizaci projektu, včetně řízení subdodavatelů a koordinace práce.
 • Subdodavatelé: Firmy nebo osoby, které jsou najaty generálním dodavatelem k vykonání konkrétních prací, jako jsou instalace elektrických a mechanických systémů, pokládka podlah a další.
 • Architekt: Osoba nebo firma, která navrhuje projekt a dohlíží na jeho vizuální stránku.
 • Inženýři a technici: Osoby nebo firmy, které se zabývají technickými aspekty projektu, včetně realizačního návrhu, statických výpočtů a plánování technických systémů.
 • Projektový manažer: Osoba, která řídí projekt a zajišťuje, aby byly splněny cíle projektu, časové a finanční plány a další požadavky.
 • Inspektoři a dozor: Osoby, které dohlížejí na kvalitu práce a zajišťují, aby byly splněny všechny požadavky, standardy a předpisy.
 • Finanční manažeři: Osoby, které zajišťují financování projektu a dohlížejí na hospodaření s financemi během celého procesu.
 • Odborníci na BOZP: Osoby, které se zabývají bezpečností na stavbě a zajišťují, aby byly dodržovány všechny předpisy a normy týkající se bezpečnosti práce.

Toto jsou jen některé z hlavních zainteresovaných stran v procesu managementu stavby. Každý projekt může mít specifické požadavky na zainteresované strany a tyto role mohou být rozděleny různě podle velikosti a složitosti projektu.

Krize může být i šancí

Pojďme tedy začít od začátku. V prvním čtvrtletí roku 2020 stavební společnosti počítaly s růstem trhu o 1,6 % a v roce 2021 dokonce s dalším růstem o 0,8 %. Jenže vlivem událostí v průběhu roku se očekávání stavebních společností podstatně změnila. Pandemie Covid-19 způsobila narušení dodavatelských řetězců, a tedy i zpoždění dodávek stavebních materiálů ze zahraničí a také výpadky pracovních sil, rovněž ze zahraničí.

Rozestavěné stavby však musely pokračovat, a i projekty bylo nutné realizovat. Zrodila se zde šance pro změnu. Více než kdy jindy bylo klíčové efektivní zajištění opravdové kvality pomocí digitalizace a chytrého managementu při procesu realizace staveb.

Digitalizace se od doby pandemie stala důležitou součástí také ve stavebním průmyslu a firmám přinesla nespočetné množství benefitů. Díky digitální aplikaci PlanRadar lze zefektivnit řízení výstavby až o 70 % a vyhnout se kritickým situacím, nedodržení termínů či překročení nákladů na stavbu.

V roce 2023 očekávají stavební firmy pokles trhu o 4,6 %, což bude velkou výzvou, která zároveň schopnost efektivního managementu řádně prověří.

Digitální pomocník pro efektivní práci

Software PlanRadar je cloudová platforma pro projektový management a komunikaci, která může pomoci při managementu stavby tím, že usnadní a zefektivní komunikaci a správu úkolů mezi různými zainteresovanými stranami v projektu. Zjednodušeně řečeno – jde o systém řízení stavebních projektů, vad a nedodělků.

PlanRadar zajistí, že všichni účastníci projektu obdrží ihned veškeré relevantní informace a budou mít k dispozici vždy stejný aktuální stav. PlanRadar tak pomůže šetřit čas a zdroje. A to velmi výrazně. Každá stavba nebo realitní projekt má minimálně 1–2 vady na každých 10 m2 a velké projekty mohou mít až 80 000 závad. Průměrně lze efektivním digitálním managementem uspořit až 40 % nákladů.

Mezi hlavní funkce a výhody softwaru PlanRadar patří:

 • Centrální správa projektů: Software umožňuje centrální správu všech projektů a umožňuje přehledně organizovat veškerou dokumentaci a komunikaci.
 • Sledování úkolů a plánování: Pomocí software lze snadno sledovat plány a úkoly a upozornit včas na případné problémy.
 • Komunikace a spolupráce: Software usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami v projektu, jako jsou subdodavatelé, inženýři a architekti.
 • Sledování průběhu prací: Pomocí aplikace PlanRadar lze sledovat průběh prací a přidávat poznámky k jednotlivým úkolům a aktivitám.
 • Snadné zaznamenávání a řešení problémů: Software umožňuje snadné zaznamenávání problémů a nedostatků a sledování procesu jejich řešení.
 • Mobilní aplikace: PlanRadar je k dispozici také jako mobilní aplikace, což umožňuje přístup k projektům a dokumentaci z jakéhokoliv místa (pomocí mobilního telefonu nebo tabletu).

Přes digitální aplikaci PlanRadar lze efektivně provádět:

 • Řízení komunikace a úloh přes digitální výkres nebo BIM
 • Zaznamenávání dat a dokumentaci stavby
 • Automatizaci administrativy a reporty na jeden klik

Výhodné je, pokud do systému mohou vstupovat všichni, tedy co nejširší škála účastníků – a to jednoduchým způsobem. To aplikace PlanRadar umožňuje, je intuitivní a uživatelsky přívětivá. Přizvání účastníků je zdarma, pro subdodavatele tedy neznamená dodatečný náklad. Prostředí tak může posloužit všem.

Tento SW pro stavebnictví lze spustit přes cloud a lze v něm pracovat i offlinově. Dokumentaci je možné strukturovat podle jednotlivých profesí a kompetencí. Nejčitelnějším a na stavbách nejpoužívanějším formátem je pdf, ale lze použít i BIM formáty. Notifikace lze členit barevně podle důležitosti, urgentnosti, stavu aj. a lze použít plošné či fulltextové filtry. Jednotlivé úkoly lze ve vazbě na konkrétní výkresy lokalizovat, což je také velmi užitečné při orientaci na stavbě.

Díky těmto funkcím a výhodám může software PlanRadar pomoci zlepšit komunikaci, organizaci a řízení projektů, což přispívá k úspěšnému dokončení projektů včas a v souladu s plánem.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci